Mlynářské svině mohou dobře prospívat,
jsou krmeny z pytlů sedláků.
(německé přísloví)