Můj dědeček byl mlynář, ale poctivý člověk.
(německé přísloví)