Když je málo vody, musí si mlynář shánět zákazníky.
(brunšvické přísloví)