Tenhle mlýn mele jen čertovi tabák.
(ruské rčení)

Mapa Království Českého z roku 1850

Mapa Království českého byla vydána roku 1851. Zachycuje stav k roku1850 aje opatřena německy psanými vysvětlivkami. Kromě běžných věcí jsou na mapě zakresleny ještě pevnosti, ruiny hradů, kláštery, hájovny, hostince nebo poštovní stanice. Pro naše účely jsou důležité mlýny, rozdělené na větrné a vodní, svojí značku mají také pily, papírny aj. Ve vlastní mapě se mísí české a německé názvy.

 Autorům je dnes známá pouze ze soukromé sbírky.

 

Ukázka z mapy Království českého (1850). Soukromá sbírka.