Mlít umletou mouku.
(německé rčení)

Vítejte na webových stránkách, kde se píše jen a jen
o vodních obilných mlýnech

Vytváříme databázi vodních mlýnů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která je v rámci světa zcela jedinečná. Ani ne za půl roku se podařilo zrealizovat první podobu databáze, jež se za pomoci kolegů začala velice rychle plnit. Veliké díky patří prvnímu sponzorovi - firmě Fulgur v zastoupení Ing. Milana Růžičky. Poděkování je třeba vyslovit i velice šikovným programátorům z firmy Impire, kteří po celou dobu trvání projektu plní každé administrátorovo přání.

Věřím, že Vy, které mlýny zaujaly, se budete podílet na dalším naplňování unikátní databáze vodních mlýnů v českých zemích. Mlýny evidujeme všechny, tedy i neexistující, stavebně znehodnocené či bez strojního vybavení. Před přidáním prvního mlýna Vám doporučujeme zaregistrovat se, abyste později mohli vložené informace editovat (při vyplňování karet dbejte prosím pokynů nápovědy, video návodu a desatera).

Realizace projektu není zadarmo. Každý sponzorský dar pomůže k vylepšení stránek a jejich provozu. Případní sponzoři naleznou kontakt na autora projektu a číslo účtu VodníMlýny.cz, z.s. zde.

Za první příspěvky na stránky děkujeme Ing. Václavu Liškovi (http://www.pamatkovakomora.cz), Svazu průmyslových mlýnů České republiky a mnoha dalším příznivcům.

Stránky jsou chráněny autorským právem podle licence creative commons!

Modernizace a vylepšení webových stránek byly podpořeno z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu hejtmana Děkujeme tímto Ing. Miloši Peterovi za podporu!