Chutný koláč dělá mlynáři čest.
(německé přísloví)