Podle sukně poznáš mlynáře.
(německé přísloví)

Mikyškův, Jankovského, Hadáčkův mlýn

Mikyškův, Jankovského, Hadáčkův mlýn
14
Kojetín
262 55
Příbram
Kojetín u Petrovic
49° 32' 59.9'', 14° 20' 33.9''
Mlýn s vodním kolem
Dodnes dochovaný mlýn s vodním kolem.
Na půli cesty mezi Petrovicemi a Kojetínem
Brzina
přístupný po domluvě

Obecná historie:

Je prvním mlýnem na potoce Brzina. Leží asi 0,5 km jihovýchodně od Petrovic. Dříve tu stál malý dřevěný mlýnec, kterému se říkalo Hadáčkův mlýn. Mlynář František Pich tento mlýnec na přelomu 19. a 20. století přestavěl na mlýn. Ve mlýně byl český kámen na mouku a šrot a čtyři stoupy na dělání krup z ječmene. Tlačil se jimi také lněný a řepkový olej. Později byly stoupy odstraněny. roku 1906 převzal mlýn František Jankovský, který mlýn přestavěl. K českému kamenu postavil válcovou stolici s příslušenstvím. Roku 1917 pořídil naftový motor a ještě jednu stolici. U mlýnu jsou tři rybníky, zachovalo se u něj i mlýnské kolo. V současné době je ve vlastnictví rodiny Mikyškovy.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Původně zde stál malý dřevěný mlýnek, kterému se říkávalo Hadáčkův mlýn.

poč. 18. stol. Vojtěch Hadáček

1742 syn Matěj Hadáček s Magdalenou roz. Kottovou (1722-1762) z Pořešic, 2. manž. Anna roz. Pedlíškovou z Koketína

1785 syn Jakub Hadáček s Kateřinou roz. Mrázkovou (1741-1825)

1810 zeť František Slaba s Kateřinou roz. Hadáčkovou (*1785)

1829 Václav Stafan s manž. Magdalenou

1835 nájemce František Hačner (1789-1841) s manž. Veronikou (1803-1841)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1855 František Pich (1834-1880, syn Jana Picha, sedláka z Hněvanic) s Annou roz. Bardovou (1827-1867) z Mašova

1870 2. manž. Marie Jirsová, dc. chalupníka z Petrovic

1906 koupil František Jankovský

1880 Družstvo "Jednota", vedoucí vdova Marie Pichová

1885 František Pich ml. (*1858) s Marií (*1867), dc. Františka Hrocha, rolníka z Předbořic

mlýn postupně přestavován

1906 rodina Františka Picha mlýn prodlala a přestěhovala se do Ameriky na Floridu

1906 mlýn koupil František Jankovský (*1869 v Kojetíně - 5.10.1938) z Pořešína, svůj statek v Pořešíně prodal

21.10.1909 se podruhé oženil s Marií roz. Hantákovou z Mašova (1885-1934)

1911-1913 přestavba mlýna

1930 František Jankovský

1932-1935 dcera Žofie Jankovská vyučena mlynářkou

1939 Žofie Jankovská

1939-1946 nájemce František Ouborný

max. kapacita  24 q za 24 hod., za rok 1000 q pšenice, 2000 q žita, 500 q krup z ječmene a 300 q šrotu (skladovací kapacita však pro takový výkon nedostačovala)

1942 Žofie provdána za místního učitele Františka Mikyšku, stal se spolumajitelem mlýna

1946 pachtýř Ouborný odešel do elektrického mlýna v Chyškách, mletí převzala Žofie Mikyšková sama

mlýn využívalo JZD ke šrotování a jako sklad

Mikyškovi zde však směli i nadále bydlet

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

syn František Mikyška se věnuje sekernictví

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Jankovský
 • Pich
 • Hadáček
 • Slaba
 • Stafan
 • Hačner
 • Ouborný

Historie mlýna také obsahuje:

poč. 18. stol. Vojtěch Hadáček

1742 Matěj Hadáček

1785  Jakub Hadáček

1810 František Slaba

1829 Václav Stafan

1835 nájemce František Hačner

1855 František Pich

1906  František Jankovský

1880 Družstvo "Jednota", vedoucí vdova Marie Pichová

1885 František Pich ml.

1906-1939 František Jankovský

1939 Žofie Jankovská

1939-1946 nájemce František Ouborný

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • výuční list
částečně adaptován
05 2012
  venkovský
  mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • klasicismus do roku 1850
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  • moderní 1920 – 1945
  vícepodlažní
  1906 přestavěn
  1912.1913 k západnímu boku přistavěna další část budovy, na staré byl nápis PŘEDMĚSTSKÝ VÁLCOVÝ MLÝN, na nové nápis F. JANKOVSKÝ, VÁLCOVÝ MLÝN
  1925: při mlýně neobydlené stavení se světnicí, černou kuchyní a komorou, na prkenném štítě letopočet 1817, snad pozůstatek původního mlýna
  1938 jednopatrová budova, výška 7 m, délka 20,4 m. Mlýnská část 9 x 6,+65 m, zbytek byty v přízemí a v 1. patře
  1940 pořízen nový krov, 2 m vysolá půdní nadezdívka
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • dveře
  • klenba
  • existující torzo uměleckého složení
  Žádná položka není vyplněna
  1855: český kámen a 4 stoupy
  1908 moderní žitná válcová stikice od fy Ganz
  1917 2. válcová stolice
  1925: 2 válce (1906 a 1917), český kámen a loupačka
  31.10.1938:
  obilí skladováno v přízemí (kapacita 150-200 q), dopravováno do podkroví kde byla loupačka, prachový hrudový vysévač a 1 trier.
  1 kombinovaná čtyřválcová stolice pro mletí pšenice od fy Prokopec Vinohrady, 2 páry válcovů - šrotové a porcelánové
  1 žitná jednopárová stolice Union
  1 stará stolice z roku 1908 Ganz
  1 kamenná stolíice se spodním českým kamenem a smirkovým běhounem se špicový cylindrem (prům. kamenů 84 cm) od fy Gabriel Žižka
  1 šrotovník se smirkovými kameny prům. 50 cm od fy Světnička Pelhřimov
  hranolové vysévače
  1 vysévač sortyr
  reforma čtyřdílná
  míchačka od fy Grüner Písek
  05 1939 oprava stolic a šrotovníku
  1945 stará stolice Ganz měla být nahrazena novou od fy J.Kohout, ta však nebyla dodána a Svaz pro hospodaření s obilím žádné změny zařízení neschválil
  Zaniklý
  • stoupa
  • krupník
  • výroba elektrické energie
  • olejna
  1855: 4 stoupy, kol. 1900 odstraněny
  elektřina pro vlastní potřebu
  • stavidlo
  • náhon
  • vantroky
  • normální znamení
  • rybník
  • odtokový kanál
  • lednice
  • most, propustek
  U mlýnu jsou tři rybníky, zachovalo se u něj i mlýnské kolo.
  Stavidlo před kolem šířka 54 cm, výška vody před stavidlem 35-50 cm
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavDochovaný
  VýrobceFrantišek Mikyška, Kojetín
  Popis1855: 2 kola: prům. 3,60 m pro mlýn a prům. 1 m pro stoupy
  1911 vyměněno staré kolo za nové
  1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,1 m3/s, spád 4,28 m, výkon 3,52 HP
  1938: prům. 4 m, 7 ot./min, výkon 7 HP
  05 1939 výměna kola
  První vodní kolo sekerníka Mikyšky z roku 1985. Dnes nefunkční.
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavDochovaný
  VýrobceFrantišek Mikyška, Kojetín
  Popis1855: 2 kola: prům. 3,60 m pro mlýn a prům. 1 m pro stoupy
  1911 vyměněno staré kolo za nové
  1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,1 m3/s, spád 4,28 m, výkon 3,52 HP
  1938: prům. 4 m, 7 ot./min, výkon 7 HP
  05 1939 výměna kola
  První vodní kolo sekerníka Mikyšky z roku 1985. Dnes nefunkční.
  Typnaftový motor
  StavDochovaný
  VýrobceLang a Volf, Praha
  PopisOd roku 1917
  výkon 18 HP
  Typnaftový motor
  StavDochovaný
  VýrobceLang a Volf, Praha
  PopisOd roku 1917
  výkon 18 HP
  Typdynamo
  StavZaniklý
  Popispro vlastní potřebu
  mohlo být v provozu pouze zároveň s mlýnem
  Typelektrický motor
  StavNezjištěn
  VýrobceSvětlík
  Popisinstalován podzim 1940 namísto naftového motoru, výkon 12 HP
  Historické technologické prvky
  • pískovcový kámen | Počet:
  • francouzský kámen | Počet:
   • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v dřevěné skříni
   • průchodová
   • válcový
   • čistírenský vysévač | Počet: 1
   • moučný vysévač | Počet: 1
    • šneková
    • šnekový dopravník | Počet:
    • kapsový výtah | Počet:
    • Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJaroslava Pixová
     NázevZa osudy klapajících perliček
     Rok vydání2017
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněníStrana 256
     Datum citace internetového zdroje7.4.2019
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 16
     AutorČeněk Habart
     NázevSedlčansko, Sedlecko a Voticko
     Rok vydání1925
     Místo vydáníSedlčany
     Další upřesněníDíl I. - s. 216-117
     Autorautor neznámý
     NázevMikyškův mlýn
     Rok vydání2017
     Místo vydáníPetrovice
     Další upřesněníPetrovice -obec
     Odkazhttps://www.petrovice-obec.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11988&id=55676
     Datum citace internetového zdroje06 2021

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     31.5.2012 18:56 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     doxa (Jan Škoda) 26.9.2022 15:47
     pepino 7.4.2019 09:42
     kolssteyn 18.1.2017 18:00