Kdo jde ve správný čas do mlýna, dostane i semleto.
(německé přísloví)

mlýn Skály, Mlýn ve Skalách

mlýn Skály, Mlýn ve Skalách
38, 10
Kunčí
538 21
Chrudim
Kunčí
49° 54' 8.7'', 15° 49' 3.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Umělecký mlýn s technologickým vybavením, který mlel až do r. 1961, poté vyráběl krmné směsy. Dnes vyrábí elektřinu a slouží jako penzion. Mlýnice přístupná s prohlídkou s majitelem.
Mlýn leží na samotě, v osadě Škrovád, cca 1,5 km od okraje Slatiňan.
Chrudimka
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

15. stol. zmiňován rybník

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Z historických pramenů je známo, že mlýn v uvedené lokalitě byl již v 16. století a již tehdy využíval k pohonu vodní síly, která poháněla čtyři mlýnská kola na vrchní vodu. V této době to byl poměrně velký mlýn.

Události
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1738 gruntovní knoiha panství Nasavrky - prodej mlýna Josefu Valchářovi: "Co se však mletí sladu na várku a šrotování obilí na pálení dotýče, to on držitel mlýna povinen bude, kdykoliv by to potřeba následovala, takovou bez odměn a beze vší odpornosti fedrovati"

1819 Josef Kabeláč

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

V r. 1880 vlastnil mlýn P. Kabeláč. Mlýn byl nabízen v dražbě za 33.255 zl. (RR)

Postupem času se však i mlynářské řemeslo přenášelo do větších lokalit, takže vznikly větší mlýny např. Janderov u Chrudimi a mlýn Winternicův v Pardubicích. Ve mlýně Skály docházelo postupně k modernizaci. Na přelomu 20. století bylo osazeno vodní dílo turbínou girardotovou - spirála a následně pak v roce 1909 po větší rekonstrukci vodního díla turbínou francisovou, která po rekonstrukci v roce 1992 pracuje dodnes. Využívá průtoku vody cca 1200 l/s, se spádem 4,20 m a výkonem do 25 kW. Mlýn, který byl v majetku rodiny Fouskovy na přelomu 20. století, dostál své současné architektonické podoby roku 1934.

1930-1933 Vojtěch Fousek

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

 Vlastní rekonstrukce technologického zařízení mlýna byla provedena v roce 1948 tak, že mlýn byl schopen mlet obchodní mletí - pšenici nebo žito ve výši 25 tun za 24 hodin. Mlýn byl poháněn vodní turbinou a jednotlivé stroje klasickým rozvodem pomocí transmisí a kožených řemenů jak tehdy bylo zvykem.

Hospodářský typ mlýna
Obchodní

Poslední mlynář Hugo Malinovský st. Na mlýn však byla roku 1950 uvalena národní správa a v roce 1954 byl mlýn i veškerý ostatní majetek znárodněn. Komunistický režim využíval rekonstruovaný mlýn pro výrobu mouky až do roku 1961. Po rekonstrukci velkokapacitního mlýna v Pardubicích již nebyl pro mlýn Skály odbyt produktů. Poté mlýn sloužil jako výrobna krmných směsí. V tomto období vlastní technologie pro mlynářskou výrobu doznala další újmu a znehodnocení zejména z důvodu zpracování surovin jako sůl a dalších minerálních komponent, které škodily technologickému zařízení mlýna. V dalších letech byla prováděna výroba šrotů, kukuřičných klíčků a jáhel z prosa.

Po roce 1989 byl mlýn po složitých řízeních navrácen původním majitelům tj. paní Marii Fouskové a její dceři Vlastě Malinovské. Při navrácení mlýna obě jmenované darovaly navrácené dílo vnukům a synům Vojtěchu a Hugovi Malinovským. Po roce 1991 nastala náročná práce na rekonstrukci budovy mlýna, jeho zařízení i přilehlých objektů. Tyto práce pokračovaly až do roku 2001.

Provozováno nárazové mletí sóji, mlýn zařízen k zpracování různých plodin (kukuřice, boby, rýže, lněné semeno aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kabeláč
 • Fousek
 • Malinovský
 • Valchář

Historie mlýna také obsahuje:

1738- Josef Valchář

1819 Josef Kabeláč

1880 - P. Kabeláč (RR)

1930-1939 - Vojtěch Fousek (RR)

-1954 Hugo Malinovský st.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   vícepodlažní
   Mlýn přestavěn 1910 a 1947
   Zachován vyřezávaný sloup mlýnské hranice s iniciálami J.K. (Josef Kabeláč) a letopočtem 1819
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • existující umělecké složení
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   1704, 1738: 2 složení, 2 stoupy
   1876: 2 složení, krupník, jahelka, umělecké složení se 4 mlecími stolicemi
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   1909 dynamo pro vlůastní osvětlení
   do r. 1947 elektřina pro Škrovád a pro elektromotory mlýna
   2013 MVE výkon 0,03 MW
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • rybník
   • odtokový kanál
   • turbínová kašna
   rybník zmiňován již v 15. stol.
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   VýrobceJ.C.Bernard, Karlínská továrna na stroje
   PopisTurbína z r. 1909 - 1200 l/s, se spádem 4,20 m a výkonem do 25 kW.
   1930: 1 turbína Francis, hltnost 1 m3/s, spád 3,5 m, výkon 35 HP
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   VýrobceJ.C.Bernard, Karlínská továrna na stroje
   PopisTurbína z r. 1909 - 1200 l/s, se spádem 4,20 m a výkonem do 25 kW.
   1930: 1 turbína Francis, hltnost 1 m3/s, spád 3,5 m, výkon 35 HP
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Popis1704,1738: 4 kola na svrchní vodu, prům. 332 a 316 cm
   Typturbína Girardova
   StavZaniklý
   Popisinstalována 1900
   Typdynamo
   StavZaniklý
   Popisasynchronní motor výkon 0,03 MW
   Typdynamo
   StavZaniklý
   Popisasynchronní motor výkon 0,03 MW
   Historické technologické prvky
   • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v dřevěné skříni
   • jednoskříňový
   • hadicový / tlakový filtr
   • šneková
   • šnekový dopravník | Počet:
   • pytlový skluz - exteriér | Počet:
   • Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.mlynskaly.cz/cz/index.html
    Datum citace internetového zdroje27.6.2013
    Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.mlynskaly.cz/cz/index.html
    Datum citace internetového zdroje27.6.2013
    AutorLuděk Štěpán a Ivo Šulc
    NázevChrudimsko - Mlýny a další zařízení na vodní pohon
    Rok vydání2013
    Místo vydáníChrudim
    Další upřesněnís. 36
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 07 (Chrudim), s. 10

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    27.6.2013 13:48 uživatelem Hana Klimešová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 12.6.2018 21:22
    Radomír Roup 12.6.2018 21:09
    doxa (Jan Škoda) 18.1.2023 22:12