Mlynář si myslí, že zrno roste jen pro jeho mlýn.
(německé přísloví)

Dolský mlýn; Grundmühle

Dolský mlýn; Grundmühle
3
Kamenická Stráň
405 02
Děčín
Kamenická Stráň
50° 50' 54.9'', 14° 20' 51.1''
Mlýniště bez mlýna
Dnes již jen romantická ruina mlýna. Je známa z pohádky Pyšná princezna - proto je stále oblíbeným turistickým cílem.
Původně míval důležité postavení mezi mlýny v kraji, později fungoval jako výletní hostinec. Poslední stálí obyvatelé odešli po r. 1945, pak začal mlýn chátrat.
V roce 2000 přešel do majetku Správy NP České Švýcarsko. V roce 2007 byl zapsán na seznam kulturních památek.
osamělá stavba mimo obec v údolí u řeky
Kamenice
102346
volně přístupný

Obecná historie:

První zcela jistá zmínka o mlýnu je z kupní smlouvy z 25.7.1573.

První písemná zmínka o mlýnu jako majetku panství Ostré pochází z r. 1515. R. 1654 přešel pod správu panství Bynovec. Mlýn měl tři kola, z nichž dvě poháněla mlecí zařízení a jedno pilu. R. 1727 byl mlýn zcela přestavěn. K mlýnu patřila i smolárna a pekárna, r. 1814 přibyla palírna. Výčepní právo získal mlynář až r. 1888. Od r. 1845 zde osm let sídlilo oddělení finanční stráže. Po nástupu nových technologií mlýn těžko odolával konkurenci. Na počátku 20. stol. byl stavebně upraven, mlelo se v něm do r. 1910. Změnil se na výletní restauraci. Dnes z jeho slávy zbyly jen romantické zříceniny a záběr ve filmové pohádce Pyšná princezna.

Ve zlatých dobách turistiky koncem 19. století mlýn sloužil jako výletní hostinec a zároveň dolní stanice člunové dopravy, která podobně jako v Tiché (Edmundově) a Divoké soutěsce byla provozována i zde v soutěsce Ferdinandově (podle návštěvy následníka trůnu-od mlýna až po dolní okraj Srbské Kamenice). O významu tohoto místa svědčí i to, že nedaleký most přes Kamenici z r. 1902 patří mezi první železobetonové stavby na území Rakousko-Uherska.
Poslední obilí bylo na Dolské mlýně semleto r. 1931.
Po r. 1945 bylo německé obyvatelstvo odsunuto a do odlehlé samoty se nikomu natrvalo nechtělo. Mlýn patřil mezi první vyrabovaná stavení v této oblasti a filmaři, točící zde později Pyšnou princeznu, kvůli několikavteřinovému záběru strhli sousední budovu bývalého hotýlku, jejíž trosky zasypaly strouhu odvádějící vodu přitékající ze sousedního údolíčka, což také uspíšilo následnou zkázu. Nyní nalezneme na místě bývalé osady mimo vlastní budovu mlýna ještě 4 další zříceniny (jednu opodál při turistické cestě do Srbské Kamenice) a zbytky 2 mostů přes Kamenici-jeden nedaleko na tzv. Mlýnské cestě a druhý asi 0,5 km po proudu na cestě Kostelní.
V současnosti probíhají z aktivity NP České Švýcarsko, občanského sdružení Dolský mlýn a p. N. Belisové brigádnické práce na vyčištění okolí hlavní budovy.
Na podzim 2008 byla na původním místě obnovena lávka na Mlýnské cestě.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V r. 1921 zde již mlynářská činnost není psaná. Objekt vlastnil Johann Kessler. (RR)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Do r. 1634-Vilém Vchynský (Kinský).
1634 - Aldringenové
1696 Johann Christoph Pohl
1733-1747 Jacob Porsche
1747-1945 rod Pohlů
poslední majitelka Marie Diennbierová (roz. Pohlová)


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  06 2020
  • dochována pouze mlýnice
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  • dochovány hospodářské části
  • dochovány objekty doplňkových provozů
  vrchnostenský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • baroko do roku 1800
  • raná moderna do roku 1920
  zděná
  jednopatrový
  Původně vrchnostenský mlýn.
  Stav k 25.6.2020 (HŠ)
  • kamenické prvky barokní a mladší
  • dveře
  • okno
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • prostup pro hřídel vodního kola
  • kamenicky opracované podpůrné sloupy
  • klenba
  • černá kuchyně
  • schodiště
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)

  ObjektKonstrukce/prvekRok smýcení
  Jezpilota jezu1662
  • zcela bez technologie aj.
  Mlýn měl 3 kola, po povodni snad r. 1910 pouze jedno - mlýnský provoz ustupoval provozu hostinskému (zahrádka pro hosty).
  V 70. letech 20. století bylo vnitřní zařízení ještě poměrně zachovalé, pak bylo postupně zničeno, foto s troskami palečního kola je z r. 1982. Mlýn byl na počátku 20. století modernizován na složení umělecké a byla osazena 1? mlecí stolice a loupačka, hranolovými vysévači, výtahy, transmisemi a dalšími potřebnými stroji.
  Žádná položka není vyplněna
  Zaniklý
  • pekárna
  • hostinský provoz
  Mimo mletí obilí zde byla v různých dobách provozována pekárna, pálení kořalky a výroba kolomazi (provozoval soused . HŠ) a samozřejmě také fungoval jako výletní hostinec, což zde byla hlavně ve 20. století hlavní činnost.
  • jez
  • náhon
  • odtokový kanál
  • lednice
  • most, propustek
  Jez na Kamenici v blízkosti mlýna zvedl hladinu a krátkým náhonem vedl vodu spodem na mlýnská kola.
  Typvodní kolo na spodní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisMlýn měl tři kola, z nichž dvě poháněla mlecí zařízení a jedno pilu.
  Typvodní kolo na spodní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisMlýn měl tři kola, z nichž dvě poháněla mlecí zařízení a jedno pilu.
  Žádná položka není vyplněna
  Historické technologické prvky
  • pískovcový kámen | Počet: ve dlažbě mlýnice, nalezeny i v hotýlku
  • francouzský kámen | Počet:
  • AutorNatálie Belisová
   NázevOsud má jméno Dolský mlýn
   Rok vydání2012
   Místo vydáníDěčín
   Další upřesněníVydalo nakladatelství Polart
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorNatálie Belisová
   NázevOsud má jméno Dolský mlýn
   Rok vydání2012
   Místo vydáníDěčín
   Další upřesněníVydalo nakladatelství Polart
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorStránky OS pro záchranu a konzervaci památky Dolský mlýn
   Název
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazwww.dolsky-mlyn.cz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorVeřejný web
   NázevZaniklé obce
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesněníStránky o obcích, osadách i jednotlivých objektech zaniklých zejména pro roce 1945
   Odkazhttp://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=2167
   Datum citace internetového zdroje
   AutorKrásy severních Čech objektivem
   NázevKrásy severních Čech objektivem
   Rok vydání2013
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=_Y7S2wQ0Q7U
   Datum citace internetového zdroje18.9.2018

   Místo uložení
   Název fondu
   Název archiválie
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signatura
   Místo uložení
   Název fondu
   Název archiválie
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signatura

   Pověst o návratu ztraceného syna nemá v historii mlýna žádné opodstatnění, příběh na tento způsob se vyskytuje na vícero místech po Čechách.
   Dle autorky knihy "Osud má jméno Dolský mlýn" p. N. Belisové se ve zdrojích o DM o tomto nikde nevyskytuje ani slovíčko.

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Obrazy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér

   Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Vytvořeno

   7.9.2012 13:59 uživatelem Ivannah

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 7.4.2017 18:32
   David Veverka (David Veverka) 21.6.2013 20:13
   Helena Špůrová 2.7.2020 20:14
   Radomír Roup (Radomír Roup) 1.7.2018 17:58
   Vladimír Kraus 2.10.2020 14:05
   doxa (Jan Škoda) 2.11.2022 23:40