To nikdo neví, kde je smrt:
Zda na cestě nebo na saních či na pytli ve mlýně.
(estonské přísloví)

Benešův, Gregorův mlýn

Benešův, Gregorův mlýn
37
Žďárec u Skutče
539 73
Chrudim
Žďárec u Skutče
49° 49' 52.9'', 15° 58' 48.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velmi dobře zachovaný, původně roubený mlýn z období před rokem 1651, s architekturou industriálního rázu z 1. poloviny 20. století. Mlýnice disponuje kompletním technologickým zařízením a dochován je i zbytek vodního kola.
na samém okraji obce Žďárec u Skutče
Žejbro
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je posledním žďáreckým mlýnem. Původně roubený mlýn z období před rokem 1651. Na základě studia gruntovních knih panství Rychmburk je možné určit nejstaršího známého majitele mlýna - Jindřicha Krupku, který v roce 1683 převzal mlýn po svém zemřelém otci Matoušovi Krupkovi za sumu 220 kop míšeňských grošů. Vzhledem k odkazům na splátky potomkům předchozích držitelů je možné spojit tento mlýn s mlynářem Jiříkem Vojtíškem, který je jako jeden ze Žďáreckých mlynářů uveden v Soupise poddaných podle víry z roku 1651. (Zdroj: SOA Zámrsk, Poz. kn. OS Skuteč, inv. č. 59, kn. č. 12A, fol. 70.; Soupis poddaných pro Chrudimsko (aj.) dostupný zde: http://www.nacr.cz/publikace/e-knihy/. - Libor Aksler, ředitel Městského muzea Skuteč) (Z.M.)

Mlýn je také již zachycen na rukopisné kolorované mapě z let 1731-1732, které autorem je Ing. František Xaver Preitsch. V této době podle údajů na mapě mlýn vlastnila Dorota Vojtíšková (Doroth[ea] Wotitskin). Mlýn s jedním mlecím složením pohánělo kolo na vrchní vodu o průměru 340 cm.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Dne 07.07 1908 bylo vydáno živnostenské oprávnění 31/1908 pro živnost "mlynářství" na jméno Anton Bureš v čp. 37, Žďárec. (ZM)

Dne 01.05 1925 bylo vydáno živnostenské oprávnění 61/1925 pro živnost "mlynářství" na jméno Čeněk Gregor v čp. 37, Žďárec. (ZM)

Patrová budova mlýna pochází z přestavby v letech 1926 - 1937. Do té doby byl mlýn roubený.

Poslední mlynář Čeněk Gregor zde mlel do roku 1949, kdy ho komunistický režim neprávem uvěznil a mlýn pak zestátnil.

Úryvek petice sepsané v roce 1950 na podporu mlynáře Gregora: "My níže podepsaní zemědělci v Radčicích, občané Žďárce a zemědělci z Vrbětic prohlašujeme, že mlynář Gregor všem po celou dobu okupace za největšího nebezpečí a perzekucí vycházel všestraně vstříc." (Z. Dušek: "Za to, že pomáhal lidem, dostal od komunistů 10 let žaláře", Noviny Chrudimska 11.12 1999).

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Vojtíšek
 • Krupka
 • Bureš
 • Gregor
 • Beneš

Historie mlýna také obsahuje:

Matouš Krupka

1683 - Jindřich Krupka, převzal mlýn po svém zemřelém otci Matouši Krupkovi

1731 - Doruta Vojtíšková (Doroth[ea] Wotitskin)

...

Anton Bureš

Čeněk Gregor

O zdejším vodníkovi vyprávěla v roce 1972 Anna Netolická ze Skutče (*1904): "Babička Kaplanová, rozená Dostálová, které by nyní bylo 115 let, si jako děvčátko vyšla se svojí kamarádkou Dočekalovou na procházku k Benešovu mlýnu. Když děvčátka přišla k rybníčku u mlýna, uviděla ve vodě vaničku a v ní překrásné dítě černých kudrnatých vlasů. Okolo sebe mělo mnoho korálků a v ruce husárka. Nemluvilo, ale posuňky lákalo děvčátka k sobě. Vtom bylo slyšet hlas zvonu zvonícího poledne. Děvčátka klekla a modlila se modlitbičku k poledni. Během této modlitby dítě s vaničkou zmizelo. Děti se plné vzrušení vracely domů. Blízko na poli pracoval rolník, kterému příhodu vyprávěly a on jim řekl. To jste dobře udělaly, že jste se modlily, to vás lákal hastrman."

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • Hlavičkový (firemní) papír
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  venkovský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • klasicismus do roku 1850
  • raná moderna do roku 1920
  • moderní 1920 – 1945
  zděná
  vícepodlažní
  Původně přízemní objekt vyrostl postupně po přestavbě a modernizaci v 1. čtvrtině 20. stol. a v 30. letech do podoby vícepodlažního mlýna.\n

  Po roce 1926 proběhla přestavba mlýna do dnešní podoby a instalace uměleckého složení se dvěma válcovými stolicemi.

  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • dveře
  • okno
  • schodiště
  • vyskladňovací otvor
  • prostup pro hřídel vodního kola
  • náhrobky, pamětní desky
  • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
  • trámový strop
  • krov
  • dveře
  • schodiště
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • existující umělecké složení
  Od vodního kola prochází kovová hřídel do mlýnice. Na hřídeli je osazena kovová rozeta s 6-ti dřevěnými rameny nesoucí věnec s dřevěnými palci (boční paleční kolo). Palce zapadají do litinového pastorku předlohové hřídele a tvoří tak pravoúhlý převod. Na této předlohové hřídeli je osazeno malé čelní paleční kolo, jehož zuby zapadají do dalšího pastorku na druhé předlohové hřídeli s řemenicí. Řemenice roztáčela hlavní transmisi, ta pak stroje na 1. podlaží. Všechny hřídele převodů jsou usazeny v ložiskách na betonových či cihelných patkách. Ve vyšších patrech se pak nalézají menší rozvodové transmise uložené v ložiskových věšácích, které rozváděly potřebnou energii od hlavní transmise k jednotlivým strojům na 2. podlaží a pod střechou. Ve spodních prostorách spatříme také zdobenou mlýnskou hranici s profilací odhadem klasicistního původu, novější nakrápěcí mechanismus a automatickou váhu. Na vyšších podlažích se nalézají tyto stroje: 2x jednopárová válcová stolice, 1x dvoupárová válcová stolice tupovka, periodická loupačka, šrotovník, válcová míchačka, 2x rovinný vysévač, dvojitá reforma, soustava hranolových vysévačů, aspiratér s žejbrem, koukolník - triér, skříňové ssací filtry, autokap, šnekové dopravníky a zásobníky. Množství kapsových výtahů prochází všemi patry.
  Strojní technologie je převážně z 30. let 20. stol. Některé starší stroje jsou pak z 20. let 20. stol. např. hranolové vysévače a převodová soukolí s transmisemi.

  David Veverka - výzkum dochované strojní technologie mlýnů v roce 2013.
  VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
  Popisstroje od této firmy: aspiratér s žejbrem a kokolník - triér, reforma, 2x rovinný vysévač, válcová stolice jednopárová, loupačka
  VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
  Popisstroje od této firmy: aspiratér s žejbrem a kokolník - triér, reforma, 2x rovinný vysévač, válcová stolice jednopárová, loupačka
  VýrobceMacháň a spol., Pardubice
  Popisstroje od této firmy: válcová stolice tuplovka, válcová stolice jednopárová, míchačka, ssací skříňové filtry
  Pův. jedno složení.
  obyčejné složení (odstraněno po modernizaci na počátku 20. stol.) -zbyla pouze mlýnská hranice
  Před 1926 instalace uměleckého složení se dvěma válcovými stolicemi.
  Dochovaný
  • výroba elektrické energie
  • pohon zemědělských strojů
  • jez
  • stavidlo
  • náhon
  • vantroky
  • jalový žlab
  • akumulační nádržka
  • odtokový kanál
  • lednice
  • most, propustek
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavDochovaný
  PopisMlýn pohánělo vodní kolo s dřevěnými věnci, korečky (lopatkami) a rameny, avšak usazenými již na kovové hřídeli s dvěma rozetami. Kolo bylo menšího průměru, ale širší. Toto modernější kolo nahradilo starší celodřevěné po přestavbě a modernizaci mlýna asi ve 20. letech. 20. stol.

  V roce 1930 1 kolo na vrchní vodu o průměru 340 cm; průtok 0,122 m3; spád 4,60 m; výkon 3,0 HP. Dochováno je torzo tohoto vodního kola.
  Typvodní kolo na vrchní vodu
  StavDochovaný
  PopisMlýn pohánělo vodní kolo s dřevěnými věnci, korečky (lopatkami) a rameny, avšak usazenými již na kovové hřídeli s dvěma rozetami. Kolo bylo menšího průměru, ale širší. Toto modernější kolo nahradilo starší celodřevěné po přestavbě a modernizaci mlýna asi ve 20. letech. 20. stol.

  V roce 1930 1 kolo na vrchní vodu o průměru 340 cm; průtok 0,122 m3; spád 4,60 m; výkon 3,0 HP. Dochováno je torzo tohoto vodního kola.
  Popis
  Typvodní kolo na spodní vodu
  StavZaniklý
  PopisPůvodně vodní molo na spodní vodu o prům. 340 cm.
  Typelektrický motor
  StavDochovaný
  Popis
  Typelektrický motor
  StavDochovaný
  Popis
  Historické technologické prvky
  • pískovcový kámen | Počet:
   • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
   • Válcová stolice kombinovaná a to 1 pár hladké a 1 pár rýhované válce v litinové skříni
   • periodická
   • válcový
   • moučný vysévač | Počet:
   • předvysévač | Počet:
    • dvouskříňový
    2
    1x dvoudílná
    • sací filtr
    • autokap
    • válcová
    • šnekový dopravník | Počet:
    • kapsový výtah | Počet:
    • AutorLuděk Štěpán a Ivo Šulc
     NázevChrudimsko - Mlýny a další zařízení na vodní pohon
     Rok vydání2013
     Místo vydáníChrudim
     Další upřesněnístr. 83, číslo 14
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorLuděk Štěpán a Ivo Šulc
     NázevChrudimsko - Mlýny a další zařízení na vodní pohon
     Rok vydání2013
     Místo vydáníChrudim
     Další upřesněnístr. 83, číslo 14
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 7., str. 24, číslo 36
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduMlynářské ústředí
     Název archiválieDotazník k přihlášení do Mlynářského ústředí
     Evidenční jednotkakart. č. 393
     Inventární číslo, signatura4148
     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduMlynářské ústředí
     Název archiválieDotazník k přihlášení do Mlynářského ústředí
     Evidenční jednotkakart. č. 393
     Inventární číslo, signatura4148

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     6.12.2014 05:29 uživatelem David Veverka (David Veverka)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 30.4.2016 23:34
     Radim Urbánek 20.10.2017 09:46
     meisl (Zdeněk Meisl) 18.11.2017 00:39
     doxa (Jan Škoda) 16.6.2021 01:17