Tvoje zrno je teď na mlýně.
(holandské rčení)

Huťský, Dolní, Všehrdský, Zbrojnický mlýn

Huťský, Dolní, Všehrdský, Zbrojnický mlýn
449
Ostrov Kampa
Praha - Malá Strana
118 00
Hlavní město Praha
Malá Strana
50° 4' 57.5'', 14° 24' 24.4''
Mlýn s vodním kolem
Mlýn je připomínán ve 13. století, za husitských válek vyhořel. Byl několikrát přestavován. Po požárech na začátku 20. století byl přestavěn na byty. Poslední přestavba je z roku 1953. Vodní kolo je novodobé z roku 1995. V interiéru mlýna je kavárna.
Uprostřed města
Vltava
47321/1-835
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V pramenech je mlýn zmiňován už ve 13. stol., kdy patřil s přilehlými parcelami klášteru v Chotěšově. V r. 1293 byl prodán Janu, proboštu vyšehradskému, od něhož se pak dostal do majetku malostranských dominikánek. Za husitských bouří byl mlýn v r. 1420 vypálen a posléze získán Staroměstskými do jejich vlastnictví. V roce 1489 byl majitelem Venclík z Vrchovišť. Mlýn pak střídá různé majitele, mezi nimi je na počátku 16. století Viktorín Kornel, úředník zemských desek.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V roce 1624 je majitelem Malostranská obec, po bělohorské bitvě byla donucena mlýn vyměnit za pivovar s Pavlem Michnou z Vacínova. Ten ho pak připojil ke svému sousednímu domu, který pak sloužil jako obydlí mlynáře. Před r. 1779 byl mlýn nákladně přestavěn. Do této přestavby lze klást části některých vnitřních dělících zdí (tehdy byl totiž v patře zřízen byt mlynáře). O pár let později (1786) bylo upraveno i mlýnské zařízení včetně vodního kola. Na počátku 19. stol. se v mlýně přestalo mlít. Objekt byl používán dále jednak pro bydlení, jednak jako skladiště.

V roce 1905 mlýn vyhořel. Dále sloužil jen k bydlení,

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

v roce  1947 mlýn znovu vyhořel a nadále sloužil jen k bydlení, naposledy byl takto upraven po dvojím požáru podle plánu z roku 1953. Tehdy připadl Institutu tělesné výchovy a sportu. V domě byly byty a působila tu i truhlářská dílna. Postupem času se dostával do špatného technického stavu nejen dům, ale i jeho kolo s přístřeškem. Hrozilo dokonce zhroucení, při kterém by mohlo dojít k vylomení části obvodového zdiva.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Po roce 1994 byl opraven. Dnes je tu Mlýnská kavárna. Vodní kolo je novodobé s použitím starších kovových prvků. Kolo obnovil v roce 1995 František Mikyška z Petrovic u Sedlčan. Vodní kolo není funkční, má 36 naimpregnovaných lopatek z dubového dřeva. Původně mlýn a mlýnice s obytnou částí jsou patrně renesančního původu. Budova do ulice je raně barokní s úpravami na sklonku 18. stol. Na východní straně přízemí trakt někdejšího mlýna na Čertovce. Řadou novodobých přestaveb ztratila budova svou historickou podobu.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  11 2008
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • předbělohorské období do roku 1620
   • baroko do roku 1800
   zděná
   jednopatrový
   Byl několikrát přestavován a opravován, poslední oprava v roce 1994
    • kamenicky opracované podpůrné sloupy
    • klenba
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1855 2 mlecí složení
    Zaniklý
    • stoupa
    Dochovaný
    • hostinský provoz
    1855 1 stoupa
    • stavidlo
    • náhon
    1855 1 žlab
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavDochovaný
    VýrobceFrantišek Mikyška, Kojetín
    PopisVodní kolo bylo renovováno 1999.

    Kolo zrenovoval Fratišek Mikyška z Petrovic u Sedlčan.

    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavDochovaný
    VýrobceFrantišek Mikyška, Kojetín
    PopisVodní kolo bylo renovováno 1999.

    Kolo zrenovoval Fratišek Mikyška z Petrovic u Sedlčan.

    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1855 2 kola
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorInternet
    NázevMlýny na Kampě
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://homolinka2.blog.cz/
    Datum citace internetového zdroje5.11.2012
    AutorInternet
    NázevMlýny na Kampě
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://homolinka2.blog.cz/
    Datum citace internetového zdroje5.11.2012
    AutorInternet
    NázevHuťský mlýn
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/vuva/kampa/hutsky.htm
    Datum citace internetového zdroje5.11.2012
    AutorInternet
    NázevHuťský mlýn
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://vystavyvpraze.cz/dny-evropskeho-dedictvi-2010
    Datum citace internetového zdroje5.11.2012
    AutorInternet
    NázevMalostranské mlýny
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://langweil.info/index.php/200711294513/Malostranske-mlyny.html
    Datum citace internetového zdroje5.11.2012
    Autorkol.
    NázevPamátný spis o udržování vltavských jezů v příčině vyvazení emfiteutických mlýnů Pražských
    Rok vydání1855
    Místo vydáníPraha
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorkol.
    NázevTechnické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - III. díl P - S
    Rok vydání2003
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 282
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    29.9.2012 20:43 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 7.10.2017 18:21
    doxa (Jan Škoda) 31.10.2017 15:59