Všechny cesty vedou do mlýna.
(německé přísloví)

Komárovský mlýn

Komárovský mlýn
362/4A
od roku 1770 č. p. 54 , od roku 1900 č. p. 254
Ostravská
Opava - Komárov
747 70
Opava
Komárov u Opavy
49° 55' 20.6'', 17° 56' 52.3''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Vznik předpokládán již kolem roku 1300.
Areál mlýna vyhořel při přechodu fronty v r. 1945. Dále fungovala nějaký čas pila. Dnes v objektu sklady. Z mlýna se dochovaly jen obvodové zdi.
Raduňka
nepřístupný

Obecná historie:

1350 - první zmínka, kníže Mikuláš II. Opavský jej zastavil Benešovi ze Štítiny od r. 1487 nazýván mlýnem komárovským, i když leží na katastru Kylešovic, jde o panský mlýn s dědičnými nájemci, často mění majitele 1588 poslední zpráva před třicetiletou válkou, majiteli jsou Bzencové z Markvartovic třicetiletá válka - patrně jako sousední Černý mlýn vyhořel kolem roku 1700 - nový majitel, kníže Jan Adam z Lichtensteina, nechává Šimona Wallera, mlynáře z Černého mlýna, mlýn nově vyměřit a vystavět 1720 - budována nová mlýnská strouha 28.2. 1752 -prodává mlynář Josef Marx (zřejmě již majitel) mlýn s pilou Tomáši Mutwillovi za 3500 rýnských zlatých 1770 - číslování domů, mlýn má číslo 54, později (1900) přečíslován na 254. 1787 - zmiňována u mlýna tři složení a pila 1844 - přestavba mlýna za mlynáře Jana Röhricha 1945 - mlýn při bombardování vyhořel pila ještě nějaký čas funguje, pak změněna na sklady. Dnes v areálu několik firem (sklady, autobazar...) volně uváděno dle: SOLNICKÝ, Pavel. Vodní mlýny na Opavsku. Brno, 2006. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/110941/ff_b/bakalarka.pdf. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce PhDr. Zdeněk Háza, Dr.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1350 - první zmínka, kníže Mikuláš II. Opavský jej zastavil Benešovi ze Štítiny

od r. 1487 nazýván mlýnem komárovským, i když leží na katastru Kylešovic, jde o panský mlýn s dědičnými nájemci, často mění majitele

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1588 poslední zpráva před třicetiletou válkou, majiteli jsou Bzencové z Markvartovic

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

třicetiletá válka - patrně jako sousední Černý mlýn vyhořel

kolem roku 1700 - nový majitel, kníže Jan Adam z Lichtensteina, nechává Šimona Wallera, mlynáře z Černého mlýna, mlýn nově vyměřit a vystavět

1711   mlynář Šimon Waller z Černého mlýna vybudoval nedaleko Kylešovského mlýna kapli Nejsvětější Trojice

1720 - budována nová mlýnská strouha

28.2. 1752 -prodává mlynář Josef Marx (zřejmě již majitel) mlýn s pilou Tomáši Mutwillovi za 3500 rýnských zlatých

1770 - číslování domů, mlýn má číslo 54, později (1900) přečíslován na 254.

1787 - zmiňována u mlýna tři složení a pila

1836 Johanna Schmidtová

1844 - přestavba mlýna za mlynáře Jana Röhricha

1930 Jan Jaschek, mlýn a pila

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1945 - mlýn při bombardování vyhoře,l pila ještě nějaký čas funguje, pak změněna na sklady.

Události
 • Zánik budovy mlýna

 Dnes v areálu několik firem (sklady, autobazar...)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Waller
 • Marx
 • Mutwill
 • Röhrich
 • Schmidt

Historie mlýna také obsahuje:

1836 Johanna Schmidtová

1930 Jan Jaschek

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    • drobné sakrální památky
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     1930 mlýn a pila
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 2 kola na spodní vodu
      1) hltnost 3 m3/s, spád 1,3 m, výkon 15 HP
      2) hltnost 3 m3/s, spád 1,7 m, výkon 20 HP
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 2 kola na spodní vodu
      1) hltnost 3 m3/s, spád 1,3 m, výkon 15 HP
      2) hltnost 3 m3/s, spád 1,7 m, výkon 20 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 17 (Opava), s. 18
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 17 (Opava), s. 18

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      22.10.2012 06:06 uživatelem dedeon

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 29.7.2017 22:45
      doxa (Jan Škoda) 31.7.2023 00:57