Kde mele více mlýnů,
dostane se vždycky mouka dříve.
(estonské přísloví)

Šírkův, Čutkův mlýn

Šírkův, Čutkův mlýn
20
Čeřejov
Otěvěk
374 01
České Budějovice
Otěvěk
48° 52' 42.6'', 14° 36' 42.9''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn se nachází mezi Čeřejovem a Ostrolovským Újezdem v lokalitě "U Šírků" v chatové osadě na levém břehu říčky Stropnice. Těsně kolem mlýna vede naučná stezka Totalita rozděluje. Dnes je zde umístěna malá vodní elektrárna. Mlýn je přístupný pouze odborné veřejnosti po dohodě s provozovateli Bohumilem Hofbauerem a Fr. Škroupou.
mezi Čeřejovem a Ostrolovským Újezdem v lokalitě "U Šírků"
Stropnice
přístupný po domluvě

Obecná historie:

Čutkové byli uvádění jako tzv. jednotáři (mimo Trhové Sviny - místo patřilo pod farnost TS) - viz. obyvatelé zde http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/navstevni-kniha/navstevni-kniha___.html - komentář p. Františka Vilíma z 20. 1. 2013 12:19. 
+ sčítání lidu 1890 https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=637837

Uvádí se pak dále jistý Čutka z Čutky.

V roce 1649 je uváděn Pavel Čutka z Čeřejova.

+ 1652 Kašpar Čutka - jednota pod Čeřejovem

Kolem roku 1660 se uvádí Martin Haußl mlynář na mlýně Čutka po Čeřejovem

narozený 2. 2. 1669 - Blažej Čutka (otec Valentin/Valenta Ćutka, *1630, +1695)

1679 je uváděn v té době již zemřelý Josef Čutka jako mlynář na Borovanském mlýně - zřejmě tedy někdo z rodiny

26.1. 1687 si ve Střížově Josef, syn Valenty Čutky pod "Aujezdcem" vzal Marianu, dceru zesnulého Matouše, mlynáře z Červeného mlýna.

17.2. 1726 se ženil vdovec Matěj, syn Blažeje Čutky (oba mlynáři "Pod Čejrovem"), s Lidmilou Annou, dcerou zesnulého Víta Vaka z Radostic. Spolu měli několik dcer: Lidmilu (křtěna 6.9. 1729, vzala si 9.11. 1749 Vojtěcha Jandu z Třebče), Marii Annu (* cca 1729, vdala se 9.11. 1749 za Vavřince Jandu, sedláka z Třebče čp. 9) a Alžbětu (* cca 1730, manžel od 25.11. Josef Drya z Třebče). Matěj byl jako mlynář poddaným do Českých Budějovic.

Roku 1716 je uváděn na „Červeným mlejnu“ Jiři Čutka - mlýn na řece Stropnici 1,5 km vychodně od Lhotky (http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/3281-cerveny-mlyn), tedy zřejmě stejný případ

Kolem 1762 se uvádí Matouš Čutka z osaměleho mlýna pod Čeřejovem (1742 Matyaš Čutka)

1827 Vavřinec Čutka

1850 - Jan Havel mlynář z Čeřejova 20

Chytilův adresář 1915 zmiňuje mlynáře Františka Šírka.

únor 1919 - zmínka o krádeži několika hnacích řemenů v mlýnici mlynáře Šírka z Čeřejova (edit PK via Václav ŠROL, Četnické humoresky z Borovan, České Budějovice 2018, s. 8 + tamtéž mlynář František Šírek jako nachytaný pytlák v příběhu "Překažený lov", s. 52 - 54)

Stav 1930
Čeřejov 20, František Šírek, mlýn, 1 turbína Francis, průtok 0,920 m3/s, spád náhonu 1,3 m, výkon 12 HP

Jsou zatím známa tato dobová pojmenování tohoto mlýna:
Čutka M. (kolem 1669 - Mlýn Čutka), Čutkow M., Čutkův mlýn, U Čutků, jednota pod Čeřejovem, Čutkův mlýn (ml.), Čutkovský mlýn, Červený mlejn ("z Čerenýho mlejna"), Nožičkův mlýn ? (*) , U Šírků

Česko - německy slovnik Fr. Št. Kotta, Svazek 5, strana 1233: „Čutka, y, f., mlyn u Sviň“

--------------------------

* Nožičkův mlýn (Nošička M.) se nacházel (také) na Stropnici u Borovan, stejně jako Červený mlýn nedaleko Lhotky - viz. http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/3295-nozickuv-nuskuv-mlyn


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V roce 1649 je uváděn Pavel Čutka z Čeřejova.

+ 1652 Kašpar Čutka - jednota pod Čeřejovem

Kolem roku 1660 se uvádí Martin Haußl mlynář na mlýně Čutka po Čeřejovem

narozený 2. 2. 1669 - Blažej Čutka (otec Valentin/Valenta Ćutka, *1630, +1695))

1679 je uváděn v té době již zemřelý Josef Čutka jako mlynář na Borovanském mlýně - zřejmě tedy někdo z rodiny

Roku 1716 je uváděn na „Červeným mlejnu“ Jiři Čutka - mlýn na řece Stropnici 1,5 km vychodně od Lhotky (http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/3281-cerveny-mlyn), tedy zřejmě stejný případ

Kolem 1762 se uvádí Matouš Čutka z osaměleho mlýna pod Čeřejovem (1742 Matyaš Čutka)

Čutkové byli uvádění jako tzv. jednotáři (mimo Trhové Sviny - místo patřilo pod farnost TS) - viz. obyvatelé zde http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/navstevni-kniha/navstevni-kniha___.html - komentář p. Františka Vilíma z 20. 1. 2013 12:19. 

Uvádí se pak dále jistý Čutka z Čutky.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1850 - Jan Havel mlynář z Čeřejova 20

+ sčítání lidu 1890 https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=637837

Chytilův adresář 1915 zmiňuje mlynáře Františka Šírka.

únor 1919 - zmínka o krádeži několika hnacích řemenů v mlýnici mlynáře Šírka z Čeřejova (edit PK via Václav ŠROL, Četnické humoresky z Borovan, České Budějovice 2018, s. 8 + tamtéž mlynář František Šírek jako nachytaný pytlák v příběhu "Překažený lov", s. 52 - 54)

Stav 1930
Čeřejov 20, František Šírek, mlýn, 1 turbína Francis, průtok 0,920 m3/s, spád náhonu 1,3 m, výkon 12 HP

Jsou zatím známa tato dobová pojmenování tohoto mlýna:
Čutka M. (kolem 1669 - Mlýn Čutka), Čutkow M., Čutkův mlýn, U Čutků, jednota pod Čeřejovem, Čutkův mlýn (ml.), Čutkovský mlýn, Červený mlejn ("z Čerenýho mlejna"), Nožičkův mlýn ? (*) , U Šírků

Česko - německy slovnik Fr. Št. Kotta, Svazek 5, strana 1233: „Čutka, y, f., mlyn u Sviň“

--------------------------

* Nožičkův mlýn (Nošička M.) se nacházel (také) na Stropnici u Borovan, stejně jako Červený mlýn nedaleko Lhotky - viz. http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/3295-nozickuv-nuskuv-mlyn

1939 - František Šírek (RR)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Čutka
 • Šírek
 • Haußl
 • Havel

Historie mlýna také obsahuje:

1827 - Vavřinec Čutka

1939 - František Šírek (RR)

The Czutka family is part of my genealogical research. Kaspar Czutka was the father of Valentin Czutka according to Valentin's marriage record in 1653. Valentin married Mariana Jonasek, daughter of Ondrej Jonasek of Lhotka on 5 Feb 1653. On 14 Oct 1696, their son Blazec Czutka married Julyana Chuchel daughter of Simon Chuchel of Lhotka. Blazec's son Matous/Matej (b. 17 Sep 1701) married Ludmila Vacek daughter of Vit Vacek of Radostice on 10 Nov 1726. In addition to the three daughters in the history already, they had a fourth daughter named Eva Czutka (b. 21 Dec 1731). Eva married a miller named Josef Fiala on 24 Jul 1757. The first two children (b. 1758 and 1759) of Josef and Eva were born at Brouskuv Mlyn. The rest of their children were born at Nozickuv Mlyn. I separately submitted a history update for them to Nozickuv Mlyn.

I can send copies or links to the parish records that confirm this history. (Robin Vercruse)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    přízemní
    Budovy tvoří otevřený areál ve tvaru písmene L. V severní části vidíme dvě přimykající se (růžové kamenné-obytné) stavby, střední má tvar převráceného písmene T. Dole se nacházely dvě rohové, které k sobě nepřiléhají zcela (žluté dřevěné-zemědělské) /stabilní katastr 1827/

    K mlýnu vedla trojice cest - jehličnatým lesem od Borovan (jihovýchodně od mlýna se rozkládal les zvaný "u Czutky"), dále přes Stropnici cesta "nach Aujezd" (nevíme zda zde byl brod nebo můstek) a třetí z Čeřejova z jihu.
      • zcela bez technologie aj.
      dříve zřejmě vodní kolo
      k roku 1930 již Francisova kašnová horizontální turbína 12 HP - znovu zprovozněna 1990
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • pila
      pohon pily turbínou
      • jez
      • náhon
      • odtokový kanál
      • turbínová kašna
      Jez je sypaný, s železobetonovým přelivem a larseny. Dále pokračuje 10 m náhon ke stavidlům. Spád náhonu je 1,3 metru - průtok 0,920 m3/s
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      PopisFrancisova kašnová horizontální turbína - pohon pily
      hltnost 0,92 m3/s, spád 1,3 m, výkon 12 HP
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      PopisFrancisova kašnová horizontální turbína - pohon pily
      hltnost 0,92 m3/s, spád 1,3 m, výkon 12 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autor
      Název
      Rok vydání2013
      Místo vydání
      Další upřesněnídobové názvy - digiarchiv
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?id=28435&doctree=1zu&menu=4
      Datum citace internetového zdroje23.1.2015
      Autor
      Název
      Rok vydání2013
      Místo vydání
      Další upřesněnídobové názvy - digiarchiv
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?id=28435&doctree=1zu&menu=4
      Datum citace internetového zdroje23.1.2015
      Autor
      NázevOstrolovský Újezd - Mlýn u Šírků
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesněníinfo o MVE
      Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/detail.php?kat=1&id=323
      Datum citace internetového zdroje23.1.2015
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam vodních děl k roku 1930
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 2, OFŘ České Budějovice, s. 27

      Žádná položka není vyplněna

      mapy:
      klasicky http://archivnimapy.cuzk.cz
      Wandkarte des politischen Bezirkes Budweis, 1:25 000, Budweis 1895: Deutsches pädagogisches Verein, sign. MA 82-7 http://archiv.cbvk.cz/historicke_mapy/data/MA_82_7_001.php
      mapa České Budějovice 4453, Vojenský zeměpisný ústav v Praze 1929, 1:75 000 ,sign. MA-651 http://archiv.cbvk.cz/historicke_mapy/data/MA_651_001.php

      článek http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-viii.---cutkuv-mlyn--u-sirku-.html

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Ostatní

      Vytvořeno

      22.1.2015 21:14 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 4.12.2020 17:30
      Radomír Roup (Radomír Roup) 17.6.2018 10:12
      doxa (Jan Škoda) 11.12.2023 00:15
      No.666 18.2.2016 14:16
      Václav Levý 26.2.2016 13:10