Na mlýně a mladé ženě je vždycky co spravovat.
(francouzské přísloví)

Kafkův, Kotkův mlýn

Kafkův, Kotkův mlýn
328
11
Liteň - Lédrhaus
267 27
Beroun
Liteň
49° 53' 36.2'', 14° 9' 38.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn na samotě zvané Lédrhaus pod Lečí. Vystavěn v roce 1790 pod hrází rybníka, zvaného Myslivecký. Zrušen v roce 1940 a přeměněn na obytné stavení.
500 m od kapličky v Leči
Vodický potok
nepřístupný

Obecná historie:

Tento mlýn, vystavěný koncem 18. století, pravděpodobně kolem roku 1790, stával na hrázi rybníka nazývaného "Myslivecký" (někdy též Lederhauský), jehož vody jej poháněly. Voda rybníka však nepřinášela mlynáři jen užitek a obživu, ale byla i příčinou neštěstí. O tom se můžeme dočíst v liteňské farní matrice, kde je ve svazku 10 z roku 1839 napsáno: 7.července L.P. 1839, Leopold, syn mlynáře Kafky z Leče 28, spadl a utopil se ve věku dvou let. V druhé polovině minulého století byl rybník zrušen a přeměněn na louku. Voda pro pohon mlýna se pak vedla náhonem, tzv. “vantroky”, pod břehem zrušeného rybníka. Ještě dnes je možno spatřit zbytek hráze u tůně pod Jahelkovic.

Kafkův mlýn nemohl v žádném případě konkurovat svou velikostí velkému mlýnu Pusteckému. Skládal se pouze z jedné budovy, která sloužila jako mlýnice a byt dohromady. Na druhé straně však vydržel mlít déle než mlýn Pustecký a nebýt nešťastných událostí první světové války, doba jeho činnosti by se určitě prodloužila ještě více.

Prvním mlynářem a majitelem měl být podle ústního podání jakýsi Kocour, svobodný mládenec, u něhož sloužil podruh Václav Fišer. Prvním doloženým mlynářem je však až roku 1801 Jan Kafka. Jan Kafka zemřel 28.dubna 1810 a mlýn byl připsán sestře Rozálii a jejímu manželovi Jakubu Škardovi do té doby, než dospěje syn Jana Kafky, Václav. 10.dubna 1859 připadl mlýn synovi Václava Kafky, Josefovi, za sumu výkupní 2400 zlatých, Od něho jej koupil 1.kvìtna 1877 za 3000 zlatých Jan Kotek pro syna Jana.

Po vypuknutí Světové války byli nuceni synové Jana Kotka, Jan a Václav, odejít do pole a proto mlýn přestal roku 1917 mlít. Jan Kotek ve válce padl a jeho bratr se vrátil jako legionář až v roce 1920, kdy mlýn už byl v takovém stavu, že jeho oprava se stala nerentabilní. Z mlýna se stal pouhý obytný objekt, což trvá dodnes. Bydlí zde dcera posledního mlynáře Zdena s manželem Josefem Grubnerem.

(Josef Kozák, 2003)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

na místě mlýna stávala koželužna (Lederhaus)

1790 vystavěn pod hrází Mysliveckého (Lederhauského) rybníka

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1. května 1877 od Josefa Kafky zakoupil Jan Kotek za 3000 zl. pro syna Jana

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Po vypuknutí Světové války byli nuceni synové Jana Kotka, Jan a Václav, odejít do pole a proto mlýn přestal roku 1917 mlít. Jan Kotek ve válce padl a jeho bratr se vrátil jako legionář až v roce 1920, kdy mlýn už byl v takovém stavu, že jeho oprava se stala nerentabilní. Z mlýna se stal pouhý obytný objekt, což trvá dodnes.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1940 mlýn zrušen a přeměněn na obytné stavení

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

majitel Josef Grubner

Zdena a Josef Grubnerovi

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kafka
 • Kotek
 • Kocour
 • Škarda

Historie mlýna také obsahuje:

Kocour

1801-1810 Jan Kafka

1810- Rozálie a Josef Škardovi (poručníci nezl. Václava Kafky)

-1859 Václav Kafka

1859-1877 Josef Kafka

1877- Jan Kotek

po 1940 Josef Krubner

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  03 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • klasicismus do roku 1850
   roubená+zděná
   přízemní
   MLýn s roubenou mlýnicí (?)
   • dveře
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    • náhon
    • rybník
    Myslivecký (Lederhauský) rybník nad mlýnem zrušen a vypuštěn.
    Žádná položka není vyplněna
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách I.
    Rok vydání2000
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 70
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách I.
    Rok vydání2000
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 70
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Vytvořeno

    17.3.2017 13:30 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 17.3.2017 19:29