V nouzi Ti dá radu každý dobrý přítel,
ale málokterý Ti dá pytel mouky.
(Friedrich von Logau)

Pechův, Neumannův; Pechmühle

Pechův, Neumannův; Pechmühle
52, 65
Mařeničky
471 56
Česká Lípa
Mařeničky
50° 48' 7.4'', 14° 39' 52.4''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál na samotě na Hamerském potoce, při hranici katastrů obcí Trávník, Naděje, Mařenice a Mařeničky. Zpočátku spadal pod obec Trávník, později pod obec Mařeničky.
samota
Hamerský potok
volně přístupný

Obecná historie:

V údolí Hamerského bylo celkem 5 skalních náhonů, z nich 3 přiváděly vodu k pilám do Hamru u Naděje, další vedl do bývalé přádelny v Antonínově údolí, zde byl ve skále vybudován i odtokový tunel a poslední vedl vodu k Neumannovu mlýnu. Pro zajištění jejího dostatku byla v letech 1937-8 postavena údolní přehrada Naděje, která dnes již nemá kromě ochrany před povodní žádné další vodohospodářské využití. Jediná budova, která nyní ještě stojí je ta v Antonínově údolí, současně je využita jako ústav pro mentálně postižené.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn s jedním složením byl vybudován v rámci doplnění sítě mlýnů v severní části zákupského panství v roce 1735. Jeho stavitelem byl Josef Pech, podle kterého dostal název. V době svého vzniku spadal pod obec Trávník s čp. 52. Byl založen na místě starší selské usedlosti a vrchnosti byl za povolení stavby odveden poplatek 50 zl., který pak byl placen pravidelně každý rok. Jako u jediného mlýna na Cvikovsku nebyly zde žádné další poplatky v naturáliích.

Tereziánský katastr (1757) uvádí zde mlýn o jedno kole na stálé vodě.

Dalším držitelem byl nevlastní syn Josefa Pecha Hans Christoph, který za mlýn zaplatil 1000 zl., po jeho smrtil v roce 1765 následoval jeho syn Anton, který za něj zaplatil stejnou cenu. V roce 1790 přešel mlýn na jeho dceru Rossinu a jejího manžela Josefa Reisse opět za 1000 zlatých.

V roce 1802 mlýn koupil mlynář Josef Göttlich ze Stadtmühle ve Cvikově (čp. 62) za 6000 zl. a poté v roce 1839 Anton Pohl za 2400 zl. konvenční měny.

V roce 1843 na mapách stabilního katastru se mlýn objevuji již na katastrálním území obce Mařeničky na st. p. č. 6, ale stále ještě pod starým čp. 52. Začátek vodního díla severně od dnešní silnice patřil i nadále k obci Trávník.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V roce 1858 byl majitelem Franz Kreibich.

Vodní kniha po roce 1870 uvádí mlýn již pod novým čp. 65, nadále v majetku Franze Kreibicha, se dvěma mlecími a jedním špicovacím složením, vodním kolem na vrchní vodu o průměru 5,95 m. V roce 1874 došlo k normování vodního díla, cejch ze železné skoby s nápisem „F.K.1874“ byl usazen na skále před mlýnem.

Dalším majitelem byl Augustin Mitter a nejpozději pod roku 1897 Josef Neumann, po kterém dostal mlýn své druhé jméno.

V roce 1924 byla schválena přestavba na Francisovu turbínu, ve stejném roce byla také zkolaudována. Turbína byla umístěna do staré lednice po vodním kole. V té době je mlýn popisován jako válcový, to znamená s modernizovaným a doplněným vybavením.

V roce 1927 mlýn zcela vyhořel. V roce 1929 si nový majitel Adolf Pilp (psáno také Filp) s manželkou Marií podali žádost ke schválení výstavby nového mlýna a pily. Záměr předpokládal využití původní turbíny, která by byla doplněná o další turbínu s výkonem 7 HP. Ze záměru však sešlo.

V následujícím roce si podala Anna Mitterová žádost o zřízení výrobny dřevité vlny. Ve zdůvodnění uvádí, že ve vyhořelém mlýně se dochovala turbína. Ani tato přestavba nebyla realizována.

V roce 1938 oznamuje další majitelka Berta Palme, že pro obnovení vodního díla nejsou prostředky.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Pech
 • Reiss
 • Göttlich
 • Pohl
 • Kreibich
 • Mitter
 • Neumann
 • Filp

Historie mlýna také obsahuje:

1735 Josef Pech

Hans Christoph Pech

1765 Anton Pech

1790 Josef a Rossina Reiss

1802 Josef Göttlich

1839 Anton Pohl

1858 Franz Kreibich

Augustin Mitter

1897 Josef Neumann

1929 Adolf Filp

Anna Mitterová

1938 Berta Palme

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  11 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    Usedlost tvořily 4 budovy označené jako spalné, tedy pravděpodobně dřevěné. Hlavní budova byla umístěna na konci skalního náhonu, měla lichoběžníkový půdorys s přístavbou. Na ni podél náhonu navazoval objekt s půdorysem L a směrem k potoku stály dvě menší obdélné stavby hospodářského účelu.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Vodní kniha po roce 1870 - dvě mlecí a jedno špicovací složení
      • jez
      • stavidlo
      • náhon
      • vantroky
      • jalový žlab
      • rybník
      • odtokový kanál
      • lednice
      Náhon odbočoval z Hamerského potoka nad silnicí z Trávníku do Mařenic u jezu doprava. Jez byl umístěn necelých 6,5 m pod odpadem z vodního díla čp. 204 v Mařenicích a byl vklíněn mezi pozemky náležející k čp. 136 v Mařenicích a čp. 1 v Naději. Koruna jezu s dřevěným prahem měla délku 2 m. Některé prameny uvádějí také na začátku náhonu malý, dnes již zaniklý rybníček. Náhon vedl nejprve otevřeným korytem, břehy měl zpevněné na sucho kladeným zdivem z pískovcových kvádrů. Před silnicí Mařenice – Trávník bylo těleso náhonu přikryto kamennými deskami, podcházelo silnici a ústilo do 260 m dlouhého skalního tunelu s tesaným profilem. Tunel je asi 0,7-1 m široký a 1,5 – 2 m vysoký, po trase ho prosvětluje několik bočních otvorů. Asi po jedné čtvrtině se profil rozšiřuje a ve dvou třetinách délky je jalový přepad. Směrem k ústí se profil tunelu zvětšuje. Tunel končí v prostoru bývalého mlýna. Na konci tunelu bylo stavidlo, odtud pokračoval tok vody dřevěnými vantroky a ústil po pár metrech do lednice. Odtokový kanál se vracel zpět do Hamerského potoka.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisRok 1874 – vodní kolo na vrchní vodu o průměru 5,95 m
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisRok 1874 – vodní kolo na vrchní vodu o průměru 5,95 m
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisOd roku 1924 Francisova turbína s parametry hltnost 110 l/s, spád 6 m, výkon 6,6 HP.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníLiberec, str. 7
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníLiberec, str. 7
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMiroslav Kolka
      NázevTechnická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku
      Rok vydání2012
      Místo vydáníLiberec
      Další upřesnění
      Odkazstr. 137-139
      Datum citace internetového zdroje
      AutorInternet, Jiří Kühn
      NázevLužické hory
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníZajímavá místa, Neumannův mlýn u Mařeniček
      Odkazhttp://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmneumc
      Datum citace internetového zdroje14.11.2017

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      14.11.2017 14:27 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 14.11.2017 19:48
      doxa (Jan Škoda) 7.11.2022 01:05