Osel, který nemůže bubnovat, musí nosit pytle do mlýna.
(německé přísloví)

Svatováclavský hamr

Svatováclavský hamr
17
Smeták
Písek
397 01
Písek
Písek
49° 18' 25.9'', 14° 7' 46.6''
MVE postavená na mlýništi bez mlýna
Původně šlejferna, připomínaná již k roku 1547, 1760 uváděná jako zpustlá, 1793 zde vybudován hamr. 1874 žádal hamerník Josef Jílek o povolení zřídit u hamru dvě mlýnská složení, proti čemuž protestovala mlynářka z protějšího mlýna Marie Denková, povolení bylo okresním úřadem vydáno, avšak M. Denková se odvolala k místodržitelství, které povolení zrušilo a nařídilo Jílkovi, aby mletí okamžitě ukončil. Pokud zde tedy byl skutečně provozován obilní mlýn, pak po rekordně krátkou dobu. 1896 byl hamr zrušen a v exekuční dražbě zakoupen píseckou obcí, která zde zřídila dodnes fungující vodárnu.
Naproti Svatováclavskému mlýnu
Otava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1547 Augustin Šlékalík, mlynář ze Svatováclavského mlýna odkázal šlejfernu svému bratru Viktorinovi

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

1760 šlejferna připomínána jako zpustlá

1793 mlynář Pimperle pronajal místo šlejferny A. Haslingerovi ku zřízení hamru

1804 mlynář Josef Drastík prodal hamr Bartoloměji Steinerovi a jeho manželce Mariii Anně. Uzavřena smlouva - bez povolení mlynáře nesmějí nic měnit, určený přítok vody se nesmí zvyšovat.

1823 hamr poškozen požárem, bylo nutno dát novou střechu

1828 Ondřej Steiner (bratr Bartoloměje), v hamru vyrábí nářadí i zbraně, dokonce i na export do ciziny

1836 Martin Steiner

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1848 hamr koupil J. Neužil

1854 Jan Kohout s manželkou Josefou, uzavřena nová smlouva s mlynářem Vojtěchem Skuhrou, zaručující neomezené spoluužívání vody rovným dílem. Za to mu zaplatili 1350 zl. a zavázali se udržovat a opravovat polovinu jezu.

1859 Josef Jílek

1874 žádá Okresní hejtmanství o povolení zřídit u hamru dvě mlýnská složení:

"Protože ve svém hamru spotřebuji velmi málo vody, zamýšlím zřídit mlýnský stroj o dvou složeních na jednom vodním kole na tzv. jalovém žlabu. Jelikož železářství, zvláště v malých hamrech, den ode dne zaniká a s velkými podniky nelze závodit, s výtěžkem z hamru nemohu svou četnou rodinu s deseti nezaopatřenými dítkami uživit. V posledních letech přibývá obyvatel v městě Písku i okolí, ale mlýnů nikoliv. Protože mlýny na potocích při nynější suchotě po několik let již trvající mlíti nemohou, je obyvatelstvo nuceno odvážet melivo do vzdáelených mlýnů a pro nedostatek mlýnů na větších vodách bývá s mletím zdržováno."

Mlynářka Marie Denková, zastoupená advokátem Václavem Kotalíkem, podává odpor, jelikož by odvodem vody utrpěla škodu.

"Při nynějším stavu vody může mlynář od sv. Václava táhnout vodu jen na dva žlaby a majitel hamru má sotva na jeden žlab. Kdyby mlýn táhl na všechny čtyři žlaby a hamr na tři, stáhla by se všechna voda a plavba by se stala nemožnou. Ani městská vodárna by neměla dost vody."

Okresní úřad rozhodl v Jílkův prospěch a povolení udělil. Marie Denková se odvolala k k pražskému místodržitelství, které v lednu 1875 povolení zrušilo a uložilo Josefu Jílkovi, aby mletí, které ještě před vyřešením odvolání neoprávněně začal, ihned zastavil a čekal na další rozhodnutí. V dubnu  1875 přišlo definitivní rozhodnutí o zrušení povolení ku stavbě mlýnských strojů z důvodu ochrany veřejných zájmů na splavné řece. Mimoto podle smlouvy 1856 je zaručeno rovné využití vody, z čehož nevyplývá oprávnění ku zvyšování počtu žlabů.

červen 1875 J. Jílek žádá opět o povolení,  opět neúspěšně.

srpen 1875 M. Denková podává stížnost, že Jílek pokračuje v neoprávněném mletí, a žádá o udělení pokuty pro hamerníka a vydání zákazu mletí.

1896 v exekuční dražbě koupila hamr písecká obec za 16.700 zl. a zřídila zde vodárnu.

Události
 • Vznik mlynářské živnosti
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šlékalík
 • Pimperle
 • Haslinger
 • Drastík
 • Steiner
 • Neužil
 • Kohout
 • Jílek

Historie mlýna také obsahuje:

-1547 Augustin Šlékalík

1547- Viktorin Šlékalík

1793 Tomáš Pimperle 

nájemce: A. Haslinger

-1804  Josef Drastík

1804- Bartolom Steiner s manželkou Marií Annou

1828 Ondřej Steiner 

1836 Martin Steiner

1848 J. Neužil

1854 Jan Kohout s manželkou Josefou

1859-1896 Josef Jílek

1896- město Písek

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
neexistuje
03 2018
  městský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     zamýšlený mlýn měl mít dvě složení
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     Zaniklý
     • hamr
     • jiné
     1547-1760 šlejferna (bruska)
     1793-1896 hamr
     po 1896 vodárna
     • jez
     společný jez se Svatováclavským mlýnem
     hamr měl dva žlaby
     mlýn měl být zřízen na jalovém žlabu
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis1930 (vodárna): 2 turbíny Francis
     1) hltnost 5 m3/s, spád 1,7 m, výkon 52 HP
     2) hltnost 3 m3/s, spád 1,7 m, výkon 85 HP
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis1930 (vodárna): 2 turbíny Francis
     1) hltnost 5 m3/s, spád 1,7 m, výkon 52 HP
     2) hltnost 3 m3/s, spád 1,7 m, výkon 85 HP
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popishamr měl 3 kola
     1 nové kolo mělo táhnout dvě složení zamýšleného mlýna
     Typturbína Kaplanova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis2015: 1 x Kaplan, výkon 250 kW, roční produkce 0,598 GWh
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 26
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 26
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJiří Fröhlich - Jaroslava Pixová
     NázevStará Otava mezi Strakonicemi a Pískem
     Rok vydání2013
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněnís. 142 - 145
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     22.3.2018 17:07 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 25.3.2018 18:07