Mlýn bývá zřídka bez otrub.
(německé přísloví)

Roučků mlýn

Roučků mlýn
60
Putim
397 01
Písek
Putim
49° 15' 55.4'', 14° 6' 56.7''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Starý mlýn, který díky socialistickému hospodaření značně zchátral a přišel o většinu zařízení. Po restituci díky synovci posledního mlynáře je mlýn opraven a zprovozněna MVE.
Blanice
nepřístupný

Obecná historie:

První písemná zmínka o mlýně je z roku 1539. Mlýn byl majetkem písecké vrchnosti, která jej pronajímala za sjednanou roční činži.
V roce 1765 - 3 mlecí složení, 1 jáhelka a 4 stupy.
Ke mlýnu přiděleny obce: Putim, Smrkovice, Heřmaň, Paseky, Nuzov a Kukle.
Za Josefa II. dekretem z 31.7. 1809 toto ustanovení zrušeno, a nastalo mletí svobodné.
Roku 1809 přistavil mlynář Jan Radáš ke mlýnu pilu.
Po roce 1848 byly všechny nájemné statky, mlýny, hospody a pod. v dědičné vlastnictví prodány. Putimský mlýn zakoupil dosavadní mlynář Prokop Skuhra a  2.3. 1856 jej prodal Barboře Šrámkové, která jej prodala 1.12. roku 1856 Vojtěchu Roučkovi ze Žára? z okresu volyňského za smluvenou cenu 12.000 zl.
Podle notářských smluv přešlo právo vlastnické od 7.1. 1878 na syna Vojtěcha Roučku a jeho manželku roz. Jiranovou ze Skal u Protivína.

Jeho syn Jaroslav Roučka, již jako majitel  15.2. 1926, požádal u Zemské politické zprávy v Praze o udělení vodoprávního povolení, k výměně dosavadních dvou vodních kol na spodní vodu za dvojitou Francisovu turbínu.
Komisí zemské politické zprávy, která za účelem povolení instalace šetřením ve mlýně 8.5. 1926 zjištěno:

Odpovídající množství vody zjištěné výpočtem pro toto kolo bylo 1,065 m3/sec. Rozměry stávajícího mlýnského kola: průměr kola 495 cm, počet lopatek 40 ks, hloubka lopatek 67 cm, šířka kola 150 cm, průměr hřídele 50 cm. Spád vody naměřen 1,705 m.

Kolo pily již odstraněno, žádné součásti k zjištění přesného rozměru se nedochovaly. (kolo se od kola mlýna lišilo šířkou, která byla 80cm, a bylo konstruováno jako jednookružní  hřebenáč).
Dále komisí shledáno: 

Snížené prahy stavidel - u pily o 28 cm, u mlýna o 21 cm níže než bylo naměřeno v roce 1912 (měřeno podle pevného bodu nivelentního osazeného v zápraží mlýna ) Touto úpravou mlynář mohl překračoval limit odběru vody ze řeky Blanice který mu byl vodním výměrem z roku 1916 stanoven 3,9m3/sec.
Dle prohlášení mlynáře povstaly tyto změny v době války, kdy bylo nutno je z důvodu zásobování lidu bezodkladně provésti.

Povolení k instalaci turbiny vydáno 2.6. 1926 a tato 21.10. 1926 vodoprávní kolaudací uvedena do provozu.

Turbina (Francisova) je dvojitá rychloběžná s vodorovným hřídelem (se středovým ložiskem uloženým v suchu) postavena firmou „Breitfeld & Daněk" v Blansku.

Výkon turbiny 40 Hp (30kw)
Průměr oběžného kola 690mm, 18 lopatek 
Hydraulická účinnost 0,8 - efekt 75 %

(V současné době polovina turbiny opět v provozu.) 

V roce 1928 „stavební podnik Bedřich Buzek Putim" postavil při mlýně strojovnu pro naftový motor.

3.9. 1945 žádá J.Roučka jihočeské Elektrárny a.s. v Č. Budějovicích o zřízení přípojky pro odběr elektrické energie potřebné pro světlo a pohon mlýna. Uvedený odběr do 15 kw, pokud nebude elektriku vyrábět vlastním stávajícím zařízením.

Pan Jaroslav Roučka, majitel mlýna byl posledním opravdovým, technicky nadaným mlynářem, dobrým podnikatelem a sousedem v obci, kterému však byl mlýn v padesátých létech znárodněn.
Ve svém mlýně nejmodernějším a nejvýkonnějším na řece Blanici, potom pracoval jako zaměstnanec národního podniku „Mlýny a Pekárny Pardubice".

V r. 1913 byli ve mlýně již tři válcové mlecí stolice, dvě kamenná složení a čistírna obilí. (písemná poznámka Vojt.Roučky již z r.1913: „v dohledné době bude třeba zvětšit vodní motor".)

Tento mlynář býval váženým občanem, přítelem P. Jos. Baara putimského faráře - zemřel 1.2. 1922.

Vlastníkem mlýna se stal jeho syn Jaroslav Roučka.

Okolo r. 1960 mletí zrušeno, mlýn předán do užívání JZD.

Asi v r. 1975 se mlýn stal zdrojem železného šrotu a palivového dřeva místní organizaci "Svazarm".

Po restituci Jaroslavu Roučkovi, synovci posledního mlynáře, byl mlýn opraven a zprovozněna MVE.

  Neštěstí ve mlýně - (zapis P. Jos. Baara)

12. Listopadu 1885 zemřel Jan Kouba 21 let mládek ve mlýně v Putimi č.60, z Hradčan /Račan/ osada Bohumilická, rodilý syn Tomáše Kouby, rolníka v Hradčanech č.2, okres prachatický, a matky Rozálie roz. Maříkové z Hradčan č.2.

Zemřel  nezaopatřen, nešťastně vtržen do kola mlýnského, a tam okamžitě umačkán, že kněz nemohl býti povolán. Pohřben 14. listopadu u Sv. Vavřince v Putimi.

 

 

 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hamák
 • Holub
 • Karvášek
 • Forka
 • Séman
 • Pimperle
 • Vojta
 • Pokorný
 • Ochec
 • Vyskočil
 • Čaloun
 • Baroch
 • Fanta
 • Radáš
 • Skuhra
 • Roučka
 • Šrámek

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    vícepodlažní
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • pavlač, balkón
    • schodiště
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     V roce 1765 tři mlecí složení.
     V roce 1913 tři válcové stolice, dvě kamenná složení a čistírna obilí.
     V r. 1943 ve výbavě mlýna:
     čtyřválcová stolice "žitná" 600x300 "Union"
     čtyřválcová stolice "Prokop"
     dvouválcová stolice porcelánová "Union"
     tříválcová stolice "Leibeck Kasel"
     šrotovník "Union"
     šrotovník kamenový s košem a lubem
     loupací stroj "Union"
     loupací stroj "Olimpia"
     loupací bruska
     Zaniklý
     • pila
     • stoupa
     • jahelka
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     V roce 1765 jahelka a čtyři stupy
     V roce 1809 přistavěna pila, později odstraněna.
     • jez
     • náhon
     • odtokový kanál
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceBreitfeld, Daněk i spol. Blansko
     PopisV roce 1926 kolo na spodní vodu -
     průměr kola 495 cm, počet lopatek 40 ks, hloubka lopatek 67 cm, šířka kola 150cm, průměr hřídele 50 cm, průtok 1.065 m3/s, spád 1.705 m
     Kolo pily mělo šířku 80 cm a roku 1926 již bylo odstraněno.
     21.10. 1926 uvedena do provozu Turbina Francisova dvojitá rychloběžná s vodorovným hřídelem (se středovým ložiskem uloženým v suchu) postavena firmou „Breitfeld & Daněk" v Blansku.
     Výkon turbiny 40 Hp (30kw)
     Průměr oběžného kola 690mm, 18 lopatek
     Hydraulická účinnost 0,8 - efekt 75 %
     Průtok 2.5 m3/s, spád 1.6 m
     (V současné době polovina turbiny opět v provozu.)

     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceBreitfeld, Daněk i spol. Blansko
     PopisV roce 1926 kolo na spodní vodu -
     průměr kola 495 cm, počet lopatek 40 ks, hloubka lopatek 67 cm, šířka kola 150cm, průměr hřídele 50 cm, průtok 1.065 m3/s, spád 1.705 m
     Kolo pily mělo šířku 80 cm a roku 1926 již bylo odstraněno.
     21.10. 1926 uvedena do provozu Turbina Francisova dvojitá rychloběžná s vodorovným hřídelem (se středovým ložiskem uloženým v suchu) postavena firmou „Breitfeld & Daněk" v Blansku.
     Výkon turbiny 40 Hp (30kw)
     Průměr oběžného kola 690mm, 18 lopatek
     Hydraulická účinnost 0,8 - efekt 75 %
     Průtok 2.5 m3/s, spád 1.6 m
     (V současné době polovina turbiny opět v provozu.)

     Typnaftový motor
     StavNezjištěn
     Výrobce
     PopisV roce 1928 byl instalován naftový motor.
     Typnaftový motor
     StavNezjištěn
     Výrobce
     PopisV roce 1928 byl instalován naftový motor.
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorV. Pixa
     NázevRoučků mlýn v Putimi
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://zputimi.webz.cz/mlyn/mlyn.html
     Datum citace internetového zdroje10. 3. 2014
     AutorJaroslava Pixová
     NázevNa břehu Blanice...
     Rok vydání2010
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněníkniha
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     9.3.2014 21:48 uživatelem REAPERXCX

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 24.8.2017 21:10
     Radomír Roup 18.6.2018 19:19
     srubarski (Michal Šrubař) 17.9.2015 00:08