Když krejčí prodává plátno,
tkadlec přízi a mlynář mouku,
to je třeba obzvláště přemýšlet.
(německé přísloví)

Mlýn v Malé Skalici

Mlýn v Malé Skalici
Nyklíčkova
Česká Skalice
552 03
Náchod
Malá Skalice
50° 23' 40.3'', 16° 2' 14.7''
MVE postavená na mlýništi bez mlýna
Na řece Úpě pod mostem na rozhraní České Skalice a Malé Skalice stál mlýn o dvou kolech. Jeho vznik souvisí zřejmě se vznikem tvrze a osady Malá Skalice ve 13.-14. stol. V době kolem r. 1850 při bouřlivé výstavbě textilek v této části města byla vodní síla využita pro průmysl a mlýn přestal sloužit svému účelu. Dnes je na mlýništi MVE.
Pod mostem u maloskalické tvrze
Úpa
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Na počátku 13. století na pravostranném břehu u řeky Úpy pod dnešním mostem vznikla maloskalická tvrz, jejíž součástí byl panský statek a k němu přiléhal i mlýn.  Majitelem tvrze byl Petr ze Skalice. Zboží maloskalické bylo zapsáno v deskách zemských, které v 16. století zničil požár,  proto dochované písemné zprávy jsou pouze kusé. 

Výše vlevo po proudu Úpy později vznikla Velká, dnes Česká Skalice, která se rozvíjela v město a Malá Skalice s tvrzí postupně ztrácela na významu.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Pro potřeby majitelů panství byl využíván velkostatek v Malé Skalici a k němu patřil mlýn, který mlel obilí hlavně pro potřebu tohoto statku. 

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Roku 1651 je uveden Mlejn u dvora Skalyckého, který se dá nejlépe ztotožnit s mlýnem v Malé Skalici. Mlynářem je zde Václav Konvalinka (věk 60 let) a spolu s manželkou Kateřinou (40 let) mají 6 dětí.

Prameny: výzkum Václava Černohouse - Soupis poddaných podle víry z roku 1651

Mlýn o dvou kolech na pravém břehu Úpy,pod mostem do České Skalice, je zobrazen i na indikační skice z r. 1840 a na povinném císařském otisku. Tehdy byl jeho majitelem mlynář Hlouška. 

Na levém břehu Úpy, přes řeku proti tomuto mlýnu, začala 22.6.1837 stavba první přádelny bavlny na Náchodsku. Na louce zv. Volovnice ji stavěli cizinci ze sousedního Slezska Lindheim a Löbeke.

Velké povodně 11. července 1829, 24. ledna 1834 a 19. června 1843.

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Majitelé textilky se brzy dostali do sporu s mlynářem Hlouškou, majitelem mlýna pod císařským mostem. Mlynář uváděl, že " za vyššího stavu vody na Úpě způsobuje mu splav fabriční zpáteční vodu". Spor trval několik let a skončil tím, že přádelna koupila mlýn i s příslušenstvím, t.j. valchou, mandlem, bělidlem a pilou. Všechny provozy pak byly pronajímány. Majitelé přádelny a ostatních provozů Lindheim a Löbeke v roce 1873 podnik prodali bratřím Etrichům. V roce 1908 se stal majitelem přádelny Ladislav Bartoň z Dobenína. 

Mlýn v Malé Skalici prodal Löbeke již v r. 1864 běloveskému mlynáři Václavu Lokvencovi a jeho manželce. Roku 1882 od něho přikoupili mlýn k přádelně Etrichovi. Aby voda, jdoucí na přádelnu, měla větší sílu, mlýn zrušili.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hloušek
 • Konvalinka

Historie mlýna také obsahuje:

1651 Václav Konvalinka

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   městský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      • jez
      • náhon
      • odtokový kanál
      Žádná položka není vyplněna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách VI
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje26.5.2016
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách VI
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje26.5.2016

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Vytvořeno

      6.11.2014 00:51 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 2.9.2017 09:54
      doxa (Jan Škoda) 1.12.2022 01:01