Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
(české přísloví)

mlýn, pila a olejna v Trhonicích

mlýn, pila a olejna v Trhonicích
15
Trhonice
592 42
Žďár nad Sázavou
Trhonice
49° 37' 47.0'', 16° 14' 53.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velmi zajímavý mlýn z hlediska historického a architektonického vývoje, stále disponující mimořádným architektonickým výrazem a s dochovaným strojním zařízením. Zcela unikátní je zde mechanická olejna, pozornost si zaslouží pohon pily, stabilní motor a hranolový vysévač s moučnými truhlami.

Mlýn je o víkendech po domluvě přístupný. (RŠ)
Trhonice
Trhonický potok
45170/7-4480
přístupný po domluvě

Obecná historie:

Historii uvádí stavebně historický průzkum autorů Vajdiš, Eliáš a Kabierská, který naleznete v kartě IKONOGRAFIE > Plány stavební a konstrukční. Materiály jsou oskenovanou kopií stavebně historického průzkumu památkářů z r. 1976.

Nejstarší mlýn na zdejší mlýništi stával již v polovině 16. století. Jednalo se o dřevěnou stavbu pouze s jedním vodním kolem. Po třicetileté válce objekt vyhořel a po nějakou dobu zůstal pustý. V 18. století bylo mlynáři povoleno rozšířit jej o jednolistou pilu a lisovnu lněného oleje. Roubený mlýn byl v roce 1843 částečně přezděný. Ani tento mlýn neunikl modernizaci a v roce 1908 zde byl instalován první naftový motor (nynější stacionární motor Alois Stehlík Radešínská Svratka - je asi o 3 desítky let mladší). (upravil RUr)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

K ukončení mletí ve zdejším mlýně došlo dle Filipova soupisu mlýnů 23. listopadu 1941. (RUr)

2020 - Rekonstrukce do původního stavu značně pokročila, stavebně dokončeno, obnovena část náhonu, opravena lednice, stabilní motor funkční, (opraven synem výrobce do perfektního stavu - předveden za chodu). (RŠ)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Ehrenberger

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Josef Ehrenberger (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   • raná moderna do roku 1920
   roubená+zděná
   jednopatrový
   Menší rustikální mlýn v rámci čtyřbokého dvora na lichoběžníkovém půdorysu. Mlýn má barokní původ, ale v klasicistním období došlo k jeho výrazné přestavbě (viz stavebně historický průzkum, ale i datace na štítu 1843). Dochovala se řada zajímavých architektonických prvků. Zaujme zejména decentní štuková výzdoba štítu. Na jižní straně pak dochována roubená část mlýnice. Střechy valbové, sedlové.
   Většina budov je patrová, mlýnice, částečně zapuštěná do svahu, je dvoupatrová. K mlýnici přiléhá náhon s dvojicí kol na horní vodu. Roubené části mlýna jsou stavěné z přitesaných trámů a spáry mají vymazávané hlínou. Štítově orientované obytné křídlo je zděné z kamene a cihel, fasády jsou rámované barokně tvarovanými paspartami. Zajímavá je zejména štuková výzdoba průčelí s datací přestavby a motivem kalicha s hostií, který se v této oblasti vyskytuje jako symbol hrdosti místních protestantů.
   DETAILNÍ POPIS >
   viz. karta IKONOGRAFIE > Plány - stavební a konstrukční
   ♦ ARCHITEKTURA 1 až 7
   ♦ INTERIÉR POPIS 1 až 6
   ♦ STAVEBNÍ HISTORIE 1 až 4
   ♦ HODNOTNÉ DETAILY OBJEKTU
   • zdobený zděný štít
   • skládaný bedněný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • pavlač, balkón
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • vyskladňovací otvor
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • trámový strop
   • krov
   • topeniště, kamna, pec
   • dveře
   • schodiště
   • historický mobiliář
   • existující torzo obyčejného složení
   • existující umělecké složení
   Hřídel od vodního kola prochází otvorem do podkolí. Na hřídeli je usazeno celodřevěné paleční kolo, jehož palce zapadají do litinového pastorku (pravoúhlý paleční převod) na hřídeli s velkou řemenicí, která pomocí plochého řemenu poháněla hlavní rozvodnou transmisi. Transmise se otáčí na ložiskových závěsech u stropu a po řemenech přenášela energii na ostatní mlýnské stroje. Též poháněla přes zkřížený řemen mlecí kamenné složení. V podkolí se dále nachází vzácný a dosud funkční naftový stabilní motor a v oddělené části pak zcela unikátní olejna.
   Stabilní motor má jediný známý dochovaný způsob kombinovaného chlazení na principu odpařování a zároveň ochlazování nádrží celou zapuštěnou pod úrovní terénu. Dřevěné víko nádrže zároveň sloužilo k regulaci teploty - omezovalo množství odpařené vody. Vzhledem k nízké těplotě naftového motoru je jednalo sice o jednoduché řešení, ale především o plně funkční systém.
   Zachován i zbytek jednoduché mlýnské hranice. V olejně nalezneme strojní lis poháněný transmisí mlýna přes předlohu s příslušenstvím. Na první podlaze stojí vzácná válcová stolice s rýhovanými válci v dřevěné skříni vyrobená před rokem 1885. Vedle ní stojí druhá válcová stolice, také s rýhovanými válci, avšak novější (cca konec 20. let 20. stol.) s litinovou skříní a válci nad sebou. U stěny mlýnice spatříme dochovanou velmi pěknou loupačku s filtrem. Také zde nalezneme dobře dochované kamenné mlecí složení s regulací, malou pytlovací lávku a moučnou truhlu. O patro výš nachází se pak unikátní moučný, hranolový vysévač bez pytlovací lávky. Vytříděné sorty produktu z vysévače totiž padaly do oddělených komor na způsob moučné truhly. Jsou zde hlavy některých kapsových výtahů. Dále - rozvodná transmise, jenž pokračuje do prostoru za mlýnici, kde stojí upravená mlátička s aspirací a proséváním, která pravděpodobně sloužila k jednoduchému čistění zrna přímo v mlecím procesu (náhrada taráru a žejbra). Zrno bylo vymláceno a rovnou mohlo postupovat na stroje mlýna. Popřípadě zrno mohl čistit i tzv. fofr (tarár). Za moučným hranolovým vysévačem je ozaen váýlcový koukolní a před jeho vstupem se nachází také pevný magnet. V rohu mají zajímavý skříňkový zápisovník, kde si mlynář vedl a zapisoval dokumenty o mletí. Pod střechou je pak jen malý hranolový předvysévač (sortýr), šnekový dopravník a hlava jednoho z výtahů. Kapsové výtahy prochází všemi patry až dolů do podkolí, kde jsou jejich paty. Čistění a třídění krupice buďto zde vůbec neprováděli, nebo stroj nedochován (štoska, ssavka, reforma). Existuje také možnost, že tuto činnost prováděli na upraveném fofru s proséváním. Za velmi zajímavý a ojedinělý můžeme považovat také pohon pily. Od hlavní rozvodové transmise je ven vyvedena hřídel, kde se nachází paleční pravoúhlý převod do rychla (!). Od něj vede dlouhá hřídel s talířovou spojkou nad odtokovou struhou do pily, na níž je v podkolí pily nasazena velká řemenice, jenž řemenem roztáčela malou řemeničku na další hřídeli společně se setrvačníkem a excentrem pily jednušky (jednorámové pily). Tento zajímavý převod svědčí o nepříznivém kroutícím momentu a velkém zatížení a to hlavně v oblasti pravoúhlých palečních kol tohoto převodu. V pile dochována kompletně jednorámová pila - jednuška se samočinným posuvem. V přístavku na jižní roubené straně mlýnice nalezneme také kromě již zmíněného pravoúhlého převodu k pohonu pily také malou řemenici k pohonu zemědělských strojů (řezačka, cirkulárka atd.).

   David Veverka - posudek technologie Trhonického mlýna pro NPÚ v roce 2012
   doplnil a upravil RUr - 2016
   VýrobceMacháň a spol., Pardubice
   Popisválcová stolice
   VýrobceMacháň a spol., Pardubice
   Popisválcová stolice
   moučnice, mlýnská hranice, pata kapsového dopravníku
   Dochovaný
   • pila
   • výroba elektrické energie
   • pohon zemědělských strojů
   • olejna
   Pila jednuška byla původně poháněna druhým vodním kolem na vrchní vodu. V době modernizace mlýna na válcový bylo kolo zrušeno a nahrazeno vyše zmíněným speciálním převodem od mlýnské transmise. Pohon zemědělských strojů přes řemeničku, bylo zde i dynamo. Zcela unikátní je kompletně dochovaná olejna se strojním lisem.
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • vantroky
   • jalový žlab
   • odtokový kanál
   • lednice
   Voda šla od potoka, od jezu do delšího náhonu, který se mírně rozšiřoval, na konci přes stavidlo na dřevěná vantroka padala na lopatky (korečky) vodního kola, po vykonání práce odtokovou struhou odtékala zpět do vodoteče.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobcesekerník
   PopisV r. 1930 zde byla 2 vodní kola na svrchní vodu, každé s průtokem 0,122 m3/s, spádem 4,5 m, výkonem 4,75 k.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobcesekerník
   PopisV r. 1930 zde byla 2 vodní kola na svrchní vodu, každé s průtokem 0,122 m3/s, spádem 4,5 m, výkonem 4,75 k.
   Typnaftový motor
   StavDochovaný
   VýrobceAlois Stehlík, Radešická Svratka u Nového Města
   PopisStabilní, naftový, dvousetrvačníkový jednoválec, o výkonu 10 HP. Původně zde byl jiný.
   Typnaftový motor
   StavDochovaný
   VýrobceAlois Stehlík, Radešická Svratka u Nového Města
   PopisStabilní, naftový, dvousetrvačníkový jednoválec, o výkonu 10 HP. Původně zde byl jiný.
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet:
   • francouzský kámen | Počet:
    • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v dřevěné skříni
    • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
    • periodická
    • moučný vysévač | Počet: 1x, unikát, bez pytlovací lávky, s moučnými truhlami
    • jiný | Počet: 1x předvysévač
     • autokap
     • šnekový dopravník | Počet:
     • kapsový výtah | Počet:
     • AutorMinistersto financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinistersto financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorkraj Vysočina
      Názevkulturní a přírodní dědictví
      Rok vydání2011
      Místo vydáníinternet
      Další upřesněníoficiální portál kraje Vysočina
      Odkazwww.dedictvivysociny.cz
      Datum citace internetového zdroje28.12. 2013
      AutorAlena Volfová
      NázevVodní mlýn v Trhonicích má genius loci
      Rok vydání11.11.2020
      Odkazhttps://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/kraj-vysocina/pamatky-a-finance/vodni-mlyn-v-trhonicich-ma-genius-loci/5749/?fbclid=IwAR1TqXuGg5EU62ywWGEGiR2QIr3yrL_SZX2udDSvjdZq1VZ9mrh8IizSznE
      Datum citace internetového zdroje11 2020

      Místo uloženíNárodní zemědělské muzeum Praha
      Název fonduFilipův soupis mlýnů
      Název archiválieKarta mlýna r. č. 4288
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura
      Místo uloženíNárodní zemědělské muzeum Praha
      Název fonduFilipův soupis mlýnů
      Název archiválieKarta mlýna r. č. 4288
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Ostatní

      Vytvořeno

      25.9.2012 23:44 uživatelem David Veverka (David Veverka)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 29.9.2020 20:49
      Radim Urbánek 16.4.2016 11:56
      Radomír Roup 22.6.2018 11:04
      REAPERXCX 28.2.2022 23:00
      TofikLupus (Marek Fiala) 22.10.2013 10:21