Co zůstane v chodu mlýna, je mlynářovo.
(německé přísloví)

Lánský mlýn

Lánský mlýn
10
Nuzbely
391 55
Tábor
Hroby
49° 23' 18.9'', 14° 50' 16.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Na konci z jedné cest ve vesnici Nuzbely byl kdysi Lánský mlýn. První zmínka o mlýnu je z r.1562, kdy je nazýván Kosandovský. V soupisu poddaných podle víry chýnovského panství z r. 1651 je zde uváděn mlynář Jiřík Nedbal, nekatolík s nadějí na obrácení. Zápis v matrice FÚ Hroby z 22. 4. 1696 uvádí. že ten den byla Anna Lánská mlynářka kmotrou při křtu dítěte. Posledním mlynářem byl František Žahour o kterém hovoří Obecní kronika vesnic Hroby-Nuzbely.
Na západ od středu obce
Turovecký potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nuzbely - Kosandovský mlýn 1562

V deskách zemských 178, A 21 je zajímavá intabulace z podnětu nového majitele urozeného a statečného rytíře Jiříka Homuta z Harasova na Radeníně a Choustníku jenž nám poodhaluje kterak vypadal mlýn v Nuzbelých na Chýnovsku na konci 16. století. Jedná se o místní šetření z roku 1602 (zapsáno do desk 1604) skrz stav mlýna v Nuzbelých, jeho chybějících částí a jeho bezprostředního okolí tedy: strouhy, zanešeného sklepa, hlíny na opravu strouhy, stezek a mostku od kterého se táhly chlívy se stodolou, lednice a skrz demolici krmníku jenž měl na svědomí jeden z původních majitelů rytíř Adam Smrčka z Mnichu. Jak se píše: "w Auterý po rozeslání Apoštolúw Božích dal Adam Smrczka rozbořiti a rozmetati a až posavaď zbořený a sem i tam rozmetaný zůstává". Druhou polovici mlýna, jenž měli v tzv. dílčích cedulích sepsanou, vlastnil jeho bratr Oldřich Smrčka z Mnichu pán na Radeníně kde stála jejich tvrz, ke které tento mlýn přináležel a jenž se v té době Kosandovský nazýval, jelikož na něm mlel za dob jejich děda rytíře Oldřicha Smrčky mlynář Jan Kosanda robotný a jeho poddaný. Mlýn měl ve štítě erby (pravděpodobně Smrčků jakožto majitelů a stavitelů) a letopočet 1562 - rok kdy pan Oldřich Smrčka děd jejich nechal mlýn s pilou a se stodolou a chlévy a s krmníken znovu vystavět. Hned u samého mlejna Nuzbelského z druhé strany toku vody na mlejn tekoucí, z kteréhož také voda na pilu žlabem se vyráží, stojí, když k samé pan Adam Smrčka 4 rejle bez vůle a vědomí jeho pana Jiříka Homuta na prkna zváleti a složiti dal a posavaď při té pile zůstávají a před lety, že se na tom place přede mlejnem a proti pile než voda týž plac vymlela pod pilou když rum z lednice vymítali a když také strouha od spádu kola vodního té pili svejmi mezemi jde. Nic méně i nad pilou prkna skládávali a tu z obojích stran pod tou pilou rumy na břehy se vymítaly. Jakž pak i zídka pod pilou ze starých vantrokův voda tudy spád svůj měla, se ještě z očitého spatření poznati může. A když se bratří Smrčkové pan Oldřich a pan Adam dělili sobě, že žádných hranic nevykazovali. K mlýnu byla a uvádí se i lednice, což byl nejspíš sklep jenž byl "pod strání po levé ruce blízko samýho Mleyna Nuzble zasutý". Při témž mlýně stezka starodávná přes stráň k Radenínu vedoucí. Při též stezce od stráně při samém mlejně dvě tesanice po nichž se nad týž mlejn na půdu chodí do dveří.A ještě jiná stezka pod strání při samém mlejně okolo komůrky jedné vyzděné při témž mlejně kdež prve stoupy bývaly na malý kus loučky. Za týmž mlejnem ukazuje, že to vše k tomu mlejnu náleží a herky se tu vždycky když lidi do mlejna vozívali bez překážky pásávaly. A také i potok dotčený, kteréhož se k dotčenému mlejnu a pile užívá, až do gruntův Chejnovských panu Jiříkovi Homutovi že náleží což sobě od pana Oldřicha Smrčky, téhož Adama Smrčky vlastního bratra tak prodáno má i toho užívá. -jk- kubale@post.cz

1562 mlynář Jan Kosanda člověk robotný - poddaný pana Oldřicha Smrčky z Mnichu a na Radeníně

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY Z ROKU 1651. 22 CHÝNOV. Majitel Jan Kristián z Eggenberka

Ve mlejně nusbelským – Jiřík Nedbal poddaný mlynář 32 let nekatolík, naděje na obrácení s manželkou a synem Jiříkem

Soupis mlynářů na panství chýnovském roku 1765 (AS) (SOA Třeboň, Vs Chýnov, soupisy poddaných): Rozína, vdova po Jakubu Langweillovi (55 let).

1829 Petr Babický

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Mlýn uveden v Seznamu vodních děl Republiky československé z r.1932, majitel František Žahour

Kronika obce Hroby-Nuzbely uvádí: ...Spodní mlynář p. Žahour, který měl mlýn zavřen, vypomáhal šrotováním a děláním krup..."

SokA Tábor, Fond ONV Tábor: Výměrem VIII/1-515.33-1952 z 10. listopadu 1952 bylo poslednímu mlynáři na Lánském mlýně v Nuzbelích čp.10 Františku Žahourovi nařízeno vrátit živnostenský list s odůvodněním, že více než 6 měsíců neprovozuje svoji živnost.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kosanda
 • Nedbal
 • Procházka
 • Langweil
 • Veselý
 • Dlouhý
 • Bláha
 • Zelenka
 • Bilka
 • Hamerschmidt
 • Babický
 • Přibyl
 • Vorel
 • Knotek
 • Kalina
 • Žahour

Historie mlýna také obsahuje:

v r.1562 Oldřich Smrčka z Mnichu

1562 mlynář Jan Kosanda, člověk robotný - poddaný pana Oldřicha Smrčky z Mnichu a na Radeníně

před 1765 Jakub Langweill

1829 - Babický Petr (RŠ)

1869 - 1910 Václav Vorel

1910 - Pavlína Vorlová

1917 - František Kalina

1922-1930 - František Žahour


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
      • zcela bez technologie aj.
      Podle prvotního zápis ve Vodní knize Okresního úřadu v Táboře byla voda používána k provozování mlynářské živnosti třemi mlýnskými složeními a stoupami jenž ženou 4 kola na svrchní vodu (zápis z 11.8.1881).
      9.5.1937 povoleno nahradit dřevěná vodní kola kolem DUPLEX, což bylo 27. 12. 1939 schváleno.
      Žádná položka není vyplněna
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,189 m3/s, spád 4,58 m, výkon 7,48 HP
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,189 m3/s, spád 4,58 m, výkon 7,48 HP
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorSÚA v Praze
       NázevSoupis poddaných podle víry z roku 1651
       Rok vydání1997
       Místo vydáníPraha
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje3.12.2018
       AutorSÚA v Praze
       NázevSoupis poddaných podle víry z roku 1651
       Rok vydání1997
       Místo vydáníPraha
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje3.12.2018
       AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
       NázevMatriky fary Hroby
       Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-h-hroby
       Datum citace internetového zdroje6.4.2021
       AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
       NázevSčítání lidu pro čp.10 obce Nuzbely
       Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/Scitani-lidu-SOkA-Tabor-1869-Soudni-okres-Tabor-N-Nuzbely
       Datum citace internetového zdroje6.4.2021
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 33
       AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
       NázevMatriky fary Chýnov
       Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-ch-chynov
       Datum citace internetového zdroje10.6.2024

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - vodní dílo

       Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

       Vytvořeno

       29.7.2015 14:29 uživatelem pepino

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 30.7.2015 22:02
       doxa (Jan Škoda) 3.1.2024 00:17