Pomalu melou mlýny.
(německé přísloví)

Toušický mlýn

Toušický mlýn
6
Toušice
281 63
Kolín
Toušice
49° 59' 5.4'', 15° 0' 33.5''
Mlýniště bez mlýna
Zaniklý mlýn v Toušicích u bývalé tvrze. V současnosti je objekt zbořen. Zbyla pouze jedna z mlýnských budov a barokní most z 18. století prohlášený za technickou památku.
Mlýn se nacházel o samotě na jihovýchodním okraji obce, naproti zřícenině Trmalovi tvrze.
Výrovka
volně přístupný

Obecná historie:

Pozůstatky mlýna se nacházejí na levém břehu Vavřineckého potoka pod hrází bývalého rybníka. Dobře dochovány jsou betonové vantroky, přivádějící kdysi vodu na turbínu, a náznak levostranného odbočení, pravděpodobně přívod vody na vodní kola při západní straně mlýnice (která zde uváděna ještě roku 1930). Dochována je i turbínová kašna se zbytkem převodů od Francisovy turbíny. Na turbínovou kašnu navazuje malý fragment kamenného zdiva mlýnské budovy, která stávala kolmo na hráz; ta z větší části zcela zaniklá. Východně od zbytků turbíny, přímo pod tělesem hráze, je jakýsi zborcený sklípek, snad pozůstatkem budovy, která je patrná na leteckém snímku z roku 1938 (na mladších snímcích není). Rozsáhlé zříceniny jsou dochovány ze stodoly a obytného stavení, které uzavíraly areál na severní, respektive severozápadní straně. Z budov uvnitř areálu dochovány jen nevýrazné terénní nerovnosti. Na východní straně areálu ústí nad potokem jakýsi polozbořený kanál, možná odvádějící vodu od turbíny (?).
Nejasné je mi řešení pohonu mlýna v době, kdy zde nebyl rybník (1. polovina 19. stol. a znovu ve 20. stol.). V terénu je sice po západním okraji plochy bývalého rybníka dobře patrná jakási strouha, která však spíše vypadá na odvodňovací kanál, než na náhon. Náhon se mi nepodařilo objevit ani v žádné mapě.

Jan Moravec


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Roku 1769 byl emfyteuticky prodán za 1500 zl. (!) Jakubovi Miškovi, roční činže vrchnosti byla 300 zl. (V. J. Mrvík)

1939 - Jaroslav Kmošek, nájemce (RR)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Mikolášek

Historie mlýna také obsahuje:

1930 - Josef Mikolášek

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    zděná
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • pila
      • jez
      • náhon
      • vantroky
      • odtokový kanál
      • turbínová kašna
      • most, propustek
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      PopisRoku 1930 měl mlýn dvě vodní kola na svrchní vodu o výkonu 7,1 HP při spádu 5,7 m a hltnosti 0,144 m3/s.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      PopisRoku 1930 měl mlýn dvě vodní kola na svrchní vodu o výkonu 7,1 HP při spádu 5,7 m a hltnosti 0,144 m3/s.
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Popisčástečně dochovaná
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 3, str. 27
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 3, str. 27

      Žádná položka není vyplněna

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      24.9.2015 18:35 uživatelem kolssteyn

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 28.9.2015 13:55
      Radomír Roup 22.6.2018 10:58
      kwango (Lukáš Kovář) 21.1.2022 01:05
      doxa (Jan Škoda) 18.3.2022 01:40