Mele jako prázdný mlýn.
(ukrajinské přísloví)

Mlýn v Chabičově, Blažejův mlýn

Mlýn v Chabičově, Blažejův mlýn
36
Mlýnská
Háj ve Slezsku
747 92
Opava
Chabičov ve Slezsku
49° 54' 14.3'', 18° 6' 16.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Původní mlýn se změnil později na cukrovar. Nyní je zde drůbežárna a řeznictví.
Opava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V katastru obce Chabičov nechali její majitelé Donátové z Velké Polomi někdy ve 14. století postavit vodní mlýn s jezem a mlýnským náhonem. Polovinu tohoto mlýna pak v r. 1404 darovali bratři Mikuláš a Žibřid Donátové své sestře Kateřině, která vstoupila do kláštera klarisek v Opavě a sta­la se jeho abatyší. Jako v mno­ha jiných případech klarisky také chabičovský mlýn později uzurpovaly celý a držely až do zrušení konventu.
Celé toto třísetleté období je naplněno spory klarisek o jejich maje­tek a příjmy z něho. Mlýn po­tom získala mlynářská rodina Blažejů, která se do Chabičova přistěhovala z Pruska, ze sousedícího Dolního Benešo­va.

Zdroj: http://mlyn.uslamy.cz

7. 1. 1504 Kateřina z Veliké Polomě, abatyše klarisek v Opavě, povoluje Janovi Pecichovi, mlynáři v Chabičově, zřízení druhého kola ve mlýn.

Zdroj: http://vademecum.archives.cz

1612 - Prodej mlýna a polí v Chabičově Kateřinou vdovou po Václavu Mlýnku, Řehovi, mlynáři benešovskému, za 900 zlatých.

Zdroj: http://vademecum.archives.cz

1691 - Prodej mlýna v Chabičově klášterem klarisek v Opavě Jurovi Klimkovi za 300 tolarů.

1705 - Stížnost dědiců po zemřelé Kateřině Maršálkové, bývalé majitelce mlýna v Chabičově, své vrchnosti, t.j. klášteru klarisek v Opavě, na nízkou kupní cenu mlýna za níž byl prodán novému majiteli.

1712 - Prodej mlýna v Chabičově Annou vdovou po zemřelém Jiřím Klimkovi jejímu synovi Václavovi Klimkovi za 300 tolarů.

Blažej Jakub * 30. 4.  1747 ve Velké Polomi, od roku 1771 mlynář v Chabičově č.p. 36.

Zdroj: http://vademecum.archives.cz

Blažejové  přebudovali celý pů­vodně dřevěný mlýn na zdě­ný. Mlynář Karel Blažej se prosla­vil jako vlastenec a spoluorga­nizátor 1. tábora lidu na Ost­ré hůrce v r. 1869. Po velkých povodních pro velké náklady spojené s údržbou a opravou jezu, strouhy a mlýna rodina Blažejů celou mlýnskou nemo­vitost i s 38 ha pozemků pro­dala v r. 1885 hájeckému cuk­rovaru, který v letech 1858-1859 postavil a dále provozo­val báňský inženýr Jan Jindřich Gold z Moravské Ostravy (1815-1872).Cukrovar v r. 1890 nechal k mlýnu přista­vět vodní elektrárnu dodáva­jící proud pro oba výrobní ob­jekty.

Zdroj: http://mlyn.uslamy.cz

1933 - mlýn a elektrárna - majielem je cukrovar s nájemcemL. Freiherem, mlýn pohání Francisova turbína s výkonem 59,2 kW

Chabičovský mlýn v r. 1935 získal od Rolnického akciového cukrovaru úspěšný podnikatel Jan Havlíček.

Po 2. světové válce převzaly mlýn Se­veromoravské drůbežářské závody a zřídily v něm poráž­ku drůbeže.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Pecich
 • Mlýnek
 • Řeha
 • Klimek
 • Blažej

Historie mlýna také obsahuje:

Janušek Matěj (od 1722)

Janušek Šimon ( do 1771)

Blažej Jakub (1771 – )

 http://mlynari.zrnkapisku.eu/chabicov/

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
       Žádná položka není vyplněna
       • náhon
       • odtokový kanál
       Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
       Rok vydání1932
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
       Rok vydání1932
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorPetra Maya Nováková
       NázevZrnka písku- z dějin mlynářských rodů ve Slezsku
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesněníChabičov
       Odkazhttp://mlynari.zrnkapisku.eu/chabicov/
       Datum citace internetového zdroje13. 4. 2016

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Vytvořeno

       2.1.2016 12:32 uživatelem Radomír Roup

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 2.1.2016 17:09
       dedeon 13.4.2016 20:31
       doxa (Jan Škoda) 22.9.2022 16:16