Mlýn se musí nechat klapat.
(německé přísloví)

mlýn a pila ve Starých Splavech, Podhrázský mlýn

mlýn a pila ve Starých Splavech, Podhrázský mlýn
37
Dalibora z Myšlína
Staré Splavy
471 63
Česká Lípa
Doksy u Máchova jezera
50° 35' 24.4'', 14° 37' 58.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn stojí pod hrází Máchova jezera. Je zachován náhon, kterým se voda přiváděla do mlýna, klenutý odtokový kanál. Nyní je v mlýně penzion.

V obci
Robečský potok
20120/5-2886, rejstřík 5-2886 mlýn čp. 37
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1366 - pravděpodobný vznik mlýna při založení Velkého rybníku Karlem IV

1460- první zmínka o mlýnu v dokském privilegiu Jiřího z Poděbrad, lokalizace "v Hákově" podle zaniklé vsi

1481 - letopočet vytesán na skalní průrvě s vyobrazením basy - viz pověst

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1553 - při dělení panství mlýn připadl dokské - bezdězské části

1585 - z potvrzení artikulů dokského mlynářského cechu vyplývá, že každé 3 roky s Velký rybníík vylovuje, a proto v tudobu nemůže mlýn pod mrybníkem mlít, 1983 - potvrzeno Arnoštem Josefem z Valdštejna.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1621 - mlýn nazván Podhrázský

1625 a 1636 - mlynářka Anna Mikulášková, sestra Andreas Tesla

1681 - 1683 -  v účtech uvedena pila

1723 - Wenzel Buntzmann, mlýn o 4 složeních, mleči z Doks, Staré a Nové Skalky, Luk, Tachova, Bezdědic

1724 - Johann Michl

1744 - Josef Waltr z Mimoně

1752 - Karel Wietschel

do 1807 - Katarina Wietschelová - vdova se synem Josefem mlýn prodali nejstaršímu synovi Franzovi Wietschelovi

1821 - Theresia Wietschelová, vdova, rozená Schwarz

1827 - mlýn s dalšími domy vyhořel

1843 - Karel Schwarz, výstavba současného mostu

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1876 - Eduard  Schwarz - žádost o schválení přístavby s pultovou střechou

1889 - žádost o schválen přízemní přístavby

okolo r. 1900 - modernizace zařízení

1923 - Wilhelm Schwarz - na základě smlouvy s městem změnil pohon z původních 4 vodních kol na na 2 elektromotora a postavil elektrárnu

V r. 1930 zde byla elektrárna v majetku  obce Doksy (RR).

1947 - objekt pily v havarijním stavu, doporučení na zboření

1947  provedena celková rekonstrukce mlýnice (povoleno MěÚ v Doksech v únoru 1947). Z objektu zbyly jen obvodové zdi a sedlová střecha. Stropy byly nové a posunuty do jiných úrovní. Do mlýna bylo svezeno zařízení z okolních zkonfiskovaných mlýnů. Provoz obnoven v září 1947.

1967 - rekonstrukce objektu

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mikulášek
 • Buntzmann
 • Michl
 • Waltr
 • Wietschel
 • Schwarz

Historie mlýna také obsahuje:

1460 - město Doksy

1553 - dokeská část panství

1625 a 1636 - mlynářka Anna Mikulášková

1723 - Wenzel Buntzmann

1724 - Johann Michl

1744 - Josef Waltr z Mimoně

1752 - Karel Wietschel

do 1807 - Katarina Wietschelová - vdova se synem Josefem mlýn

Franz Wietschel

1821 - Theresia Wietschelová, vdova, rozená Schwarz

1843 - Karel Schwarz

1876 - Eduard  Schwarz

1923 - Wilhelm Schwarz

1930 - obec Doksy

Ve skalní stěně průrvy je vedle letopočtu 1481 vytesán znak malé basy. K tomu se váže pověst o opilém basistovi, který zde měl spadnout z pěšiny v růrvě při návratu domů. Druhý den ho zde prokřehlého nalezl mládek.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  06 2014
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Mlýn zcela přestavěn pro ubytovací účely.
   Mlýn stojí pod hrází rybníka.

   Dochovaný portálek z původního mlýna.

   \n

   okolo r. 1900 - modernizace zařízení, umělecké zařízení


   1923 - na základě smlouvy s městem změněn pohon z původních 4 vodních kol na na 2 elektromotora a postavena elektrárna


   1947 - provedena celková rekonstrukce mlýnice.  Z objektu zbyly jen obvodové zdi a sedlová střecha. Stropy byly nové a posunuty do jiných úrovní. Do mlýna bylo svezeno zařízení ze zkonfiskvaných okolních mlýnů. Provoz mlýna obnoven v září 1947.

   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pila
    V minulosti byla u mlýna pila a od 20. let 20. století i elektrárna
    • náhon
    • rybník
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    Náhon je zasekán ve skále.
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV r. 1930 zde byla turbína Francis, průtok 1,511 m3/s, spád 5,85 m, výkon 95,5 k.
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV r. 1930 zde byla turbína Francis, průtok 1,511 m3/s, spád 5,85 m, výkon 95,5 k.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet: 3
    • AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMiroslav Kolka
     NázevTechnická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech na okolí
     Rok vydání2014
     Místo vydání
     Další upřesněnístr. 115 - 125
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet
     NázevPamátkový katalog, vodní mlýn
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníNárodní památkový ústav
     Odkazhttp://pamatkovykatalog.cz/?legalState=130930&sequence=41539&page=1662&resultsDisplay=list&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
     Datum citace internetového zdroje29.6.2017

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     7.10.2012 20:58 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     milannyc

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 7.10.2017 20:06
     Radomír Roup 29.8.2016 12:51