Když je mlýnský náhon suchý,
je i moučná truhla prázdná.
(německé přísloví)

Brejchův, Varhaníkův, Mikovický mlýn

Brejchův, Varhaníkův, Mikovický mlýn
28
Na Staré mlýnské cestě
Kralupy nad Vltavou
278 01
Mělník
Mikovice u Kralup nad Vltavou
50° 13' 59.7'', 14° 17' 40.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Panský mlýn ve vsi Mikovicích (pův. Minkovicích) u Kralup, připomínán k roku 1540, 1691 za falckraběte rýnského Filipa Viléma přestavěn, o čemž svědčí pískovcová deska na fasádě mlýnice. Mlýn poháněn unikátní soustavou spojených náhonů ze dvou sousedních potoků (dnes zavezeno). 1921 mlýn zmodernizován, avšak již po 15 letech zastaven provoz. Po roce 1948 postupně zpustl, dodnes však obýván.
500 m severně od centra Mikovic
Knovízský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1540 zemřel držitel panství rytíř Jan David Boreň ze Lhoty, majetek rozdělil mezi syny Davida, Jindřicha, Jiříka, Petra, Zdislava, Jana, Viléma a Adama. Mikovický mlýn připadl Zdislavu Boreňovi ze Lhoty.

1652 po třicetileté válce získal panství Filip Vilém, falckrabě rýnský a vévoda z Julichu, Kleve a Bergu

1675 nájemce mlynář Kryštof Pumpe

1676 Jan Paleček

1679 Jan a Anna Kohoutovi

1685 Matěj Varvažovský

1691 pamětní deska na fasádě:

ER BAVET IM IAHR CHRISTI 1691

BEI REGIRVNGSZEIT S: HOCHEYSTL:

DURCHLICHT PHILIP WILHELM PFALZ

GRAFEN BEY REIN IN BEYEN ZVGVLICH

CLEVE VND BERGHER ZOGEN

překlad:

Postaveno Léta Páně 1691 za vlády jeho výsosti jasného Filipa Viléma, falckraběte rýnského v Beyenu, vévody z Julichu, Kleve a Bergu

1685-1723 se zde vystřídalo deset mlynářů

1723 za 900 zlatých zakoupil emfyteutický mlynář Jan Glimpf

1739 za 6000 zl. zakoupil František Zvelebil

1759 za 1150 zl. zakoupil V. Tichman

1774 za 1230 zl. koupil František Trojan, syn mlynáře na Okoři, u mlýna byla pila, z níž se platilo zvlášť 65 zl.

1784 k hlavní budově přistavěl nízký obytný domek, na štítovous těnu umístil kartuš s iniciálami FT a letopočtem 1784

1802 zdědil Antonín Trojan

1829 Josef Trojan

1861 Anna Trojanová

1874 od Anny Trojanové odkoupil Antonín Lukáš, mlýn má trojí složení a tři kola

1891 přestavěl mlýn na válcový

1896 koupili Antonín a Marie Brejchovi

1905 majitel Oldřich Breycha

1921 zakoupil ing. Václav Varhaník, budovy přestavěl a mlýn zmodernizoval

30. léta 20. stol. zastaven provoz

po 1948 mlýn vyvlastněn, pomalu pustne

po r. 1989 restituován vnukovi ing. Václava Varhaníka

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Pumpe
 • Paleček
 • Kohout
 • Varvažovský
 • Glimpf
 • Zvelebil
 • Tichman
 • Trojan
 • Lukáš
 • Brejcha
 • Varhaník
 • Breycha

Historie mlýna také obsahuje:

majitelé:

- 1540 rytíř Jan David Boreň ze Lhoty

1540 - rytíř Zdislav Boreň ze Lhoty

1652 - 1691 Filip Vilém, falckrabě rýnský

nájemci:

1675 - 1676 Kryštof Pumpe

1676 - 1679 Jan Paleček

1679 - 1685  Jan a Anna Kohoutovi

1685 Matěj Varvažovský

1685-1723 se  vystřídalo deset nájemců

majitelé:

1723 - 1739 Jan Glimpf

1739 - 1759 František Zvelebil

1759 - 1774 V. Tichman

1774 - 1802 František Trojan

1802 - 1829 Antonín Trojan

1829 - 1861 Josef Trojan

1861 - 1874  Anna Trojanová

1874 - 1896 Antonín Lukáš

1896 - 1921 Antonín a Marie Brejchovi

1905 Oldřich Breycha

1921 - 1948 ing. Václav Varhaník

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • předbělohorské období do roku 1620
   • baroko do roku 1800
   • moderní 1920 – 1945
   vícepodlažní
   Složitá dispozice, paralelně vedle sebe dvě mlýnice (původně mezi nimi protékal náhon), v pravém úhlu hospodářský trakt, naproti samostatně stojící novější obytná vilka.
   • pavlač, balkón
   • dveře
   • okno
   • vyskladňovací otvor
   • komín
   • náhrobky, pamětní desky
     Žádná položka není vyplněna
     1874 troje složení
     1891 přestavěn na válcový
     Dochovaný
     • pila
     Pila připomínána 1774, 1874 již jen zbytky zařízení po pile.
     • náhon
     Poháněn spojenými náhony z Knovízského (ze severu) a Zákolanského (odbočoval na hranici Mikovic a Minic) potoka, odpad zaústěn do Zákolanského potoka. Býval zde i rybník.
     Ke kolům 5,5 dlouhé dřevěné vantroky.
     Po r. 1930 náhony postupně zavezeny, náhon ze Zákolanského potoka ještě poněkud patrný.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     VýrobceBlovský a spol., Praha
     Popis1874: tři vodní kola, největší průměr 4,15 m, spád 4,5 m, celkový výkon 18 HP
     1930: 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,28 m3/s, spád 4,71 m, výkon 9,79 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     VýrobceBlovský a spol., Praha
     Popis1874: tři vodní kola, největší průměr 4,15 m, spád 4,5 m, celkový výkon 18 HP
     1930: 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,28 m3/s, spád 4,71 m, výkon 9,79 HP
     Typnaftový motor
     StavZaniklý
     Popis1921 mlýn opatřen naftovým a elektrickým motorem
     Typnaftový motor
     StavZaniklý
     Popis1921 mlýn opatřen naftovým a elektrickým motorem
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl v republice Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 01 (Praha), s. 19
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl v republice Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 01 (Praha), s. 19
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách I.
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 207-208
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Stupka
     NázevVodní a parní mlýny v Kralupech a okolí
     Rok vydání2009
     Místo vydáníKralupy nad Vltavou
     Další upřesněníVlastivědný sborník Kralupska 2009/1, s. 8 - 9
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorAntonín Ladislav Ryšánek
     NázevBudeč a okolí
     Rok vydání1905
     Místo vydáníZákolany
     Další upřesněnís. 134
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Vytvořeno

     6.12.2016 09:29 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 31.5.2022 21:57