Stěží se najde mlynářovo kuře,
které nikdy nesezoblo kradené zrno.
(holandské přísloví)

Mikulův mlýn

Mikulův mlýn
89
103 (Pržno)
Mikulůvka
756 24
Vsetín
Mikulůvka
49° 25' 1.6'', 17° 56' 41.1''
Mlýn s vodním kolem
Bývalý vodní mlýn Jana Mikuly v obci Mikulůvka je jednou z mála památek technického typu v okrese Vsetín. Můžete v něm vidět malou expozici o historii mlynářství a seznámit se se způsobem mletí pomocí vodního náhonu i později instalovaného elektrického pohonu.
Mlýn původně ležel na výběžku katastru Pržna.
okraj
Oznička
49032 / 8-3188
přístupný po domluvě

Obecná historie:

I když datum postavení mlýna z dostupných dokladů nelze zjistit, ani pozdější přestavba provedená v roce 1937 nic nemění na tom, že představuje jedinečnou technickou památku v regionu, kde bylo mlýnů a pil poměrně velké množství.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínka 1618

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Výňatek z historických podkladů

Z kupní smlouvy sepsané ve Valašském Meziříčí u notáře Antonína Hulky dne 2. srpna 1886 mezi Marianou Adámkovou, majitelkou usedlosti č. 103 v Pržně (dnes Mikulůvka čp. 89), jako prodávající ze strany jedné a manželi Josefem a Marianou Mikulovými, rolníky z čísla 24 v Oznici, jako kupujícími ze strany druhé, vyplývá: „Paní Mariana Adámková prodala svou mlýnskou usedlost č. 103 v Pržně se vším stavením, mlýnským strojem a se vším ke mlýnu patřícím nářadím a náčiním, jako i se všemi pozemky patřícími k této usedlosti, vůbec se všemi právy a se vším příslušenstvím, tak jak ona ji až doposud užívala aneb držeti a užívati oprávněna byla, manželům Janu a Marianě Mikulovým za cenu kupní obapolně ujednanou 3200 zlatých do jejich volného a neobmezeného vlastnictví.“ Kupní smlouva obsahuje i dlužné částky a způsob jejich zaplacení. Z dalšího vyplývá, že usedlost a mlýn přešly na jejich syna Josefa Mikulu, narozeného 7. 1. 1904, který se vyučil od 1. února 1919 do 31. ledna 1922 u svého otce (výuční list mu byl ale vydán Společenstvem mlynářů ve Vsetíně až 16. listopadu 1935).

Zdroj: https://www.ochranci.cz/inpage/historie-mlyna/

Dle potvrzení vydaného Janem Mikulou a opatřeného razítkem Společenstva mlynářů ve Vsetíně pracoval Josef Mikula u svého otce jako mlynářský pomocník od 1. dubna 1922 do 30. září 1924, kdy nastoupil vojenskou službu. Pak pracoval opět od 1. prosince 1925 až do 1. ledna 1929 k mlynářově plné spokojenosti. Živnostenský list byl Josefu Mikulovi vydán 12. 3. 1936 Okresním úřadem ve Vsetíně.

V říjnu 1937 vyhotovil Richard Tůma (majitel závodu pro stavbu mlýnů) a strojírna v Přerově pro Josefa Mikulu plán zařízení umělého válcového mlýna. V mlýnici o rozměru 6,5x8 m byly na dvou podlažích umístěny tyto stroje: 1 celoželezná válcová stolice, 1 košmotová loupačka, 1 kámen ku šrotování, 1 moučný a šrotový vysévač, 1 hrudový vysévač, 2 páry dvojvýtahů, 1 pár jednoduchých výtahů.

Stroje byly poháněny vodním kolem na svrchní vodu o průměru 5 metrů. Čelní převod byl 1:5, kuželový převod 1:4. Schválení provedl Okresní soud ve Vsetíně 26. října 1937.

Zdroj: https://www.ochranci.cz/inpage/historie-mlyna/

1930 Jan Mikula

1938 přisatvěna patrová cihlová mlýnice

Z evidenčního listu vydaného živnostenskou komorou v Olomouci 25. února 1947 se dozvídáme následující údaje:

1) Název toku, na němž je dílo zbudováno – Oznice

2) Místo podniku, obec, číslo popisné – Pržno čp. 3

3) Majitele vodního díla, příp. národního správce – Josef Mikula

Dne 22. listopadu byl mlýn zastaven a úředně zaplombován. K prvnímu zastavení došlo z rozhodnutí Krajského národního výboru v Gottwaldově 12. 12. 1951.

Díky péči Josefa Mikuly zůstal mlýn, ač neprovozován, ve velmi zachovalém stavu. V roce 1984 ho odkoupil jako cennou technickou památku stát a v r. 1991 ho Ministerstvo kultury čR prohlásilo za kulturní památku.  

Zdroj: https://www.ochranci.cz/inpage/historie-mlyna/

Bývalý vodní mlýn Jana Mikuly v obci Mikulůvka (dříve Pržno) je jednou z mála zajímavých technických památek v našem regionu. Chráněn je sice jako památka kulturní, ale podstatná je jeho funkce a velmi dobře dochované mlýnské zařízení, které je i dnes schopné provozu. Dnes je mlýn v majetku Občanského sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí. V roce 2010 probíhala oprava mlýna podpořená OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR, která především zajistila stabilizaci mlynářovy roubené chalupy přiléhající ke zděnému mlýnu. Srub byl v havarijním stavu, proto bylo nutné celou stavbu opravit od nosných trámů až po propadlé krovy a vyměnit všechny zetlelé části. Dále bylo zprovozněno elektrické mlecí zařízení mlýna, ale také vyrobena replika původního dřevěného kola mlýna podle návrhu schváleného Národním památkovým ústavem. Mlýn tak znovu ožívá jako centrum pro pořádání environmentálních osvětových akcí se stálou expozicí o historii mlynářství, Mikulovy rodiny a obce Mikulůvka.

Zdroj: https://www.ochranci.cz/rubrika/mlyn-mikuluvka/ a https://www.ochranci.cz/inpage/rekonstrukce-mlyna/

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Mikula

Historie mlýna také obsahuje:

1930 Jan Mikula

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
    zděná
    vícepodlažní
    K mlýnu náleží dva unikátní kamenné sklípky ve svahu s dřevěnými nástavbami.
    K původní přízemní roubené mlýnici přistavěna 1938 patrová cihlová část.
      • existující poloumělecké složení
      dvouválcová stolice na mletí žita
      čtyřválcová stolice na mletí pšenice
      šrotovník
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      • vantroky
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavDochovaný
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,065 m3/s, spád 5 m, výkon 3,4 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavDochovaný
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,065 m3/s, spád 5 m, výkon 3,4 HP
      Typelektrický motor
      StavDochovaný
      Popis
      Typelektrický motor
      StavDochovaný
      Popis
      Historické technologické prvky
      AutorPhDr. Jan Krba
      NázevHistorie mlýna
      Odkazhttps://www.ochranci.cz/inpage/historie-mlyna/
      Datum citace internetového zdroje30.7.2021
      AutorPhDr. Jan Krba
      NázevHistorie mlýna
      Odkazhttps://www.ochranci.cz/inpage/historie-mlyna/
      Datum citace internetového zdroje30.7.2021
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 15 (Uherské Hradiště), s. 31

      Místo uloženíhttp://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Mikuluv-mlyn.aspx
      Název fonduwebové stránky kudy z nudy
      Název archiválie
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura
      Místo uloženíhttp://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Mikuluv-mlyn.aspx
      Název fonduwebové stránky kudy z nudy
      Název archiválie
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura
      Místo uloženíhttps://www.ochranci.cz/rubrika/mlyn-mikuluvka/
      Název fonduČeský svaz ochránců přírody - Valašské Meziřící
      Název archiválie
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      24.12.2016 19:40 uživatelem robokop

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 30.7.2021 20:50
      doxa (Jan Škoda) 25.5.2023 09:49
      srubarski (Michal Šrubař) 30.7.2021 01:03