Kdo má mouku, může snadno péct.
(německé přísloví)

Trněný mlýn, Trňák; Dörner Mühle

Trněný mlýn, Trňák; Dörner Mühle
1
Hřbitovní
Branka u Opavy
747 41
Opava
Branka u Opavy
49° 52' 49.6'', 17° 52' 52.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn sloužil od 17. století, r. 1908 zrušen a změněn na byty pro zaměstnance blízkých železáren.
Moravice
nepřístupný

Obecná historie:

Druhým mlýnem v Brance býval Trněný mlýn nebo-li tzv. Trňák. Prvním v pramenech zmiňovaným mlynářem tu byl Michael, syn Baltazara Herolta, který se 9. července 1651 oženil s Esterou, dcerou Adama Jeschkeho z Šibenného mlýna. Dále se v pramenech objevuje mlynář Michael Mathes, který zemřel 12. dubna 1695. Po něm následoval snad jeho syn Jan Jiří Mathes, po jehož smrti koupil mlýn 16. března 1702 od pozůstalé vdovy její druhý manžel Matěj Gebauer ze Staré vsi za 127 tol. 20 gr. 6 hal. Závdavku složil 30 tol. a ročně splácel po 6 tol. Spolu s mlýnem získal 37 vratislavských šeflů orné půdy a louky, které ročně dávaly 31/2 fůry sena. Do vrchnostenských důchodů byl povinen ročně odvádět na penězích o sv. Jiří 3 tol. 7 gr., o sv. Janu 3 tol. 7 gr., o sv. Michaelu 6 tol. a o Vánocích 6 tol. Kromě peněžních platů odváděl o sv. Michaelu 34 šeflů žita a byl povinen chovat vrchnostenského honícího psa, případně místo toho na Vánoce odevzdat 2 šefly žita. Mlynář za to  nemusel robotovat.
Dne 23. prosince 1737 koupil moučný a olejný mlýn se všemi právy a spravedlnostmi od Matěje Gebauera jeho nevlastní syn Jiří Muttwill za 300 tol. sl. Jiří Muttwill zemřel 4. listopadu 1771 ve věku asi 67 let a mlýn v Brance čp. 1 zvaný též Trněný mlýn koupil 11. června 1773 od své matky František Muttwill za 400 tol. Závdavku složil 300 tol. z nichž připadlo 100 tol. matce, 100 tol. sestře Pavlíně a 100 tol. kupujícímu. Zbývajících 100 tol. byl povinen splácet ročně po 6 tol. matce.
Dne 26. února 1783 koupil mlýn zvaný Trňák čp. 1 se všemi právy a povinnostmi, tak jak jsou zaznamenány v urbáři od Františka Muttwilla Jakub Samla za 760 zl. Zárověn s mlýnem převzal kupující i příslušenství a to: zcela zasetý ozim, jeden vůz, dva koně, jednu roční jalovici, jeden pluh a hák, dvoje brány, dále dvě kopy slámy, dva centy sena, úplné zemědělské a mlynářské nářadí „tak dobré, jak bylo po ruce“. Už po pěti letech ale Jakub Samla Trňák prodal 3. března 1788 Albertu Jiříkovi za 1350 zl. rýnských. Ten prodal mlýn 31. března 1791 Ondřeji Fitzkovi za 2900 zl. v hotovosti. Od něho pak získal mlýn 1. března 1807 jeho zeť Ondřej Werner za 1700 zl. Ondřejovým nástupcem na mlýně se stal 1. ledna 1823 jeho syn Antonín Werner, který mlýn koupil za 954 zl. M. M. (=Metall Münze). Od roku 1852 byl majitelem Trňáku Wernerův zeť Josef Schulz, syn mlynáře z Žimrovic. Josef Schulz byl v letech 1870-85 starostou Branky. Kromě toho býval i věhlasným včelařem. Nechal také mlýn rozšířit o pilu, která ale později vyhořela. Zemřel v roce 1893 ve věku 69 let. Od roku 1886 však na mlýně už hospodařil jeho syn Robert Schulz.
V roce 1893 koupil Trňák Jan Herber za 13 400 zl. Ten ještě téhož roku mlýn přestavěl a zvýšil o jedno poschodí. Stavbou se velmi zadlužil. Když roku 1897 náhle zemřel, činily dluhy 26 000 zl. Vdova mlýn dále pronajímala, ale provoz mlýna upadal. Až v roce 1908 koupily zadlužený mlýn v exekuci Branecké železárny a přestavěly ho na byty pro zaměstnance továrny. V roce 1918 byly na byty přestavěny i bývalé chlévy.

(Pavel Solnický)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1635 Baltazar Herold (dle kroniky kaplana Chovance z r. 1842)

syn Michael Herold, 9.7.1651 se oženil s Esterou, dcerou Adama Jeschkeho ze Šibenného mlýna

1669-1702 rodina Matesů

Michael Mathes, zemřel 12.4.1695

Jan Jiří Mathes

16.3.1702 po jeho smrti koupil 2. manžel jeho vdovy Matěj Gebauer ze Stré Vsi za za 127 tolarů 20 grošů

z mlýna platí o sv. Jiří 3 tol. 7 gr., o sv. Janu 3 tol. 7 gr., o sv. Michaelu 6. tol, o Vánocích 6 tol., p sv. Michalu odvádí 34 šeflů žita, na Vánoce odevzdává 2 šefly žita namísto chovu honícího psa, není povinen robotou

23.12.1737 moučný a olejný mlýn koupil od Matěje Gebauera jeho nevl. syn Jiří Mutwill za 300 zl., zemřel 4.11.1771 ve věku 67 let

11.6.1773 od své matky koupil František Muttwill za 400 zl.

26.2.1783 od Fr. Muttwilla koupil za 760 zl. Jakub Samla

3.3.1788 prodal mlýn Albertu Jiříkovi za 1 350 zl. rýn.

31.3.1791 prodal mlýn Ondřeji Fitzkovi za 2 900 zl. v hotovosti

1.3.1807 koupil jeho zeť Ondřej Werner za 1 700 zl.

1.1.1823 koupil jeho syn Antonín Werner za  954 zl.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1852 převzal Wernerův zeť Josef Šulc (Schultz, 1824-1893), syn mlynáře ze Žernovic

1870-1885 zvolen starostou Branky

u mlýna zřídil pilu, ta ale vyhořela a byla obnovena

1886 převzal syn Robert, instaloval výkonnější rámovou pilu

7.9.1890 pila opět vyhořela, vyplaceno pojistné 2 466 zl., obnova ale byla pomalá

1891 pronajal pilu za 350 zl. ročně

1893 za 13 400 zl. koupil Jan Herber, mlýn přestavěl, prodloužil a zvýšil o patro, stavbou se však zadlužil, následně propadl alkoholu a 1897 předčasně zemřel. Dluhy činily 26 000 zl.

vdova se provdala za úředníka Dvořáka a mlýn prodala, noví majitelé však zastavili provoz a mlýn začal chátrat

30.1.1908 v exekuční dražbě koupila továrna, mlýnzrušen a změněn na 13 bytů pro zaměstnance blízkých železáren.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

1918 rovněž chlévy adaptovány na byty

1966 poslední přesatvba budovy

1994 získala obec Branka

2011 demolice tzv. malého Trňáku

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mates
 • Gebauer
 • Muttwill
 • Werner
 • Herold
 • Samla
 • Jiřík
 • Fitzek
 • Šulc
 • Schultz
 • Herber

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  05 2012
       Žádná položka není vyplněna
       Zaniklý
       • pila
       Pilu zřídil Josef Schultz, Robert Schultz instaloval výkonnější rámovou. Pila dvakrát vyhořela (podrtuhé 1890)
        Popis
        Popis
        Žádná položka není vyplněna
        Historické technologické prvky
        AutorPetra M. Nováková
        NázevZrnka písku... z historie mlynářských rodů ve Slezsku
        Rok vydání0
        Místo vydání
        Další upřesnění
        Odkazhttp://mlynari.zrnkapisku.eu/branka/
        Datum citace internetového zdroje6.6.2015
        AutorPetra M. Nováková
        NázevZrnka písku... z historie mlynářských rodů ve Slezsku
        Rok vydání0
        Místo vydání
        Další upřesnění
        Odkazhttp://mlynari.zrnkapisku.eu/branka/
        Datum citace internetového zdroje6.6.2015
        AutorPavel Solnický
        NázevVodní mlýny na Moravě a ve Slezsku I. díl
        Rok vydání2007
        Místo vydáníPraha
        Další upřesněnís. 175-176

        Žádná položka není vyplněna

        Základní obrázky

        Historické mapy

        Současné fotografie - exteriér

        Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

        Ostatní

        Vytvořeno

        22.10.2012 12:08 uživatelem dedeon

        Majitel nemovitosti

        Není vyplněn

        Spoluautoři

        Uživatel Poslední změna
        Rudolf (Rudolf Šimek) 1.5.2019 20:10
        Radomír Roup (Radomír Roup) 11.1.2016 15:11
        doxa (Jan Škoda) 11.6.2024 14:21