Ze špatného zrna nebude dobrá mouka.
(německé přísloví)

Mrázkův mlýn

Mrázkův mlýn
56
Kájovská
Český Krumlov
381 01
Český Krumlov
Český Krumlov
48° 48' 35.3'', 14° 18' 53.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn středověkého původu, připomínán již k roku 1347. 1613-14 renesančně přestavěn na papírnu, 1881 postaven historizující trakt do ulice.
100 m západně od kostela sv. Víta v Krumlově
Vltava
14240 / 3-973
nepřístupný

Obecná historie:

Objekt středověkého původu je zmiňován již v roce 1347, jako mlýn pod kostelem. V letech 1613 – 1614 byl celý areál renesančně přestavěn a provoz změněn na papírnu. Ve druhé polovině 18. století byla fasáda a krov obytného křídla upravena klasicistně. Po zboření Kájovských bran v roce 1881 byla v nově upravené uliční trase postavena historizující patrová budova. Další úpravy především obchodních vstupů byly provedeny na počátku 20. století. Kájovská 58 objekt středověkého původu, ale zřejmě pouze v přízemní části východního křídla valchy zůstaly dochovány zděné konstrukce z renesančního období. V 18. století přistavěn barvířský domek. V letech 1791 – 98 byly rekonstruována valcha. V roce 1869 nově přestavěna barvírna a v roce 1880 znovu upravena. V roce 1881 byla rekonstruována valcha a před rokem 1900 nástavbou 2. patra upravena do současné podoby. Kolem roku 1900 byla postavena západní přízemní část barvírny a trakt nad náhonem.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1347 poprvé připomínán

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1613-1614 renesančně přestavěn a přeměněn na papírnu

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1881 postaven uliční trakt v historizujícím slohu

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1930 majitel Josef Mrázek

1936 Josef Mrázek ml.

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Mrázek

Historie mlýna také obsahuje:

1930 Josef Mrázek

1936 Josef Mrázek ml.

Váže se k němu legenda, že mlýn opatrovala říční víla. Leckdy se nad náhonem vznášela bílá mlha a v ní byly patrné obrysy ženy. Vypravuje se, že víla mlýn chránila obětavě, nedovolila, aby se poblíž někdo utopil. Jednou tam spadlo do Vltavy malé dítě. Jeho matka vyprávěla, že viděla malé drobné ruce, které dítě vynesly na hladinu řeky a kolébaly je až ke břehu.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  10 2017
   městský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • středověk
   • předbělohorské období do roku 1620
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   Komplex budov se středním dvorem. Původně od středověku mlýn. Soubor byl stavebně rozšiřovaný od středověku až do 20. stol. Po polovině 16. století byl mlýn změněn na papírnu.
   Areál je součástí městské památkové rezervace Č. K. – památka UNESCO. Kájovská čp. (56, 175, 176) rozsáhlý komplex několika budov se středním dvorem. Měšťanský dům čp. 56, novodobý historizující patrový objekt, postavený po zboření obou Kájovských bran. Kájovská čp. 58 zahrnuje samostatně stojící budovy technického charakteru na ostrově u vltavského jezu pod farním kostelem. Již od renesančního období zde byly umístěny dva samostatné provozy barvírny a valchy. v současné době se industriální objekt protáhlého půdorysu uplatňuje ve dvou stavebně odlišných hmotách.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • komín

    ObjektKonstrukce/prvekRok smýcení
    čp. 56 - Kájovská ul. - mlýnkrov mlýna - II. podlaží1613/14
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • valcha
    • papírna
    • jiné
    1613-1614 přestavěn na papírnu.
    V 18. století přistavěn barvířský domek. V letech 1791 – 98 byly rekonstruována valcha. V roce 1869 nově přestavěna barvírna a v roce 1880 znovu upravena. V roce 1881 byla rekonstruována valcha a před rokem 1900 nástavbou 2. patra upravena do současné podoby. Kolem roku 1900 byla postavena západní přízemní část barvírny a trakt nad náhonem.
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • odtokový kanál
    Mrázkův jez dnes představuje nebezpečí pro vodáky, byla zde již řada smrtelných případů.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 2,85 m3/s, spád 1,3 m, výkon 39 HP
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 2,85 m3/s, spád 1,3 m, výkon 39 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 02 (České Budějovice), s. 11
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 02 (České Budějovice), s. 11
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorÚstřední svaz obchodních mlýnů v republice Československé
    NázevČeskoslovenské mlynářství
    Rok vydání1936
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 184

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    5.10.2017 13:36 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 7.10.2017 16:11