Podezíravost považuje bílého psa za mlynářského pacholka.
(německé přísloví)

Vondráškovic, Holubův mlýn

Vondráškovic, Holubův mlýn
36
Mlýnská
Kdyně
34506
Domažlice
Kdyně
49° 23' 36.4'', 13° 2' 7.7''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
V Mlýnské ulici stojí nedaleko od silnice stavení, tzv. Vondráškovic mlýn. Zmínka o mlýnu je v kronikách již v r. 1669. V současné době patří toto stavení Technickým službám města Kdyně.
západní část
Kojetický potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1669 první písemná zmínka.

27. června 1692 prodal Wolf Maxmilián pán z Lamingenu a Albenreuthu, pán na Trhanově, Riesenbergu, Kouta, Zahořan a Neumarku (Všeruby), c. k. rada a král. místodržitel mlýn podruhovi Šimonu Tauberovi. Po Šimonu Tauberovi byl mlýn asi 200 let v majetku rodiny Holubů. Je zobrazen na I. vojenském mapování – josefském 1764-1768 a 1780-1783. Skica stabilního katastru 1838 - nespalná budova do písmene L s jedním kolem na náhonu, pod mlýnem rybníček, u mlýna jedna malá dřevěná budova. Na otisku jen nespalná, na originální mapě dvě budovy.

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Sčítání obyvatel 1869 - Jakub Holub *1817 s rodinou. Na III. vojenském mapování - Františko-josefském 1877-1880 jako Holubův mlýn. 1880 - mlynářský mistr František Holub *1845 Nová Kdýně, 1890 i 1900 - Josef Holub *1856 Nová Kdýně

Hospodářský typ mlýna
Obchodní

1921 - ještě jako samota Vondráškův mlýn č. 36, majitelem je Josef Holub *1856 z Nové Kdýně, mlynář a rolník, v roce 1915  živnost mlynářská propachtována  a zabýval se pouze zemědělstvím, nájemcem mlýna je Josef Rathauský  *1879 Kolovraty

Hospodářský typ mlýna
Obchodní

Poslední majitel Josef Holub byl v r. 1926-28 starostou města Kdyně a byl i kulturně činný.

Seznam vodních děl republiky Československé 1930 - Novokdyňský potok – Josef Holub – mlýn, 1 kolo na svrchní vodu – 0,048-7,6-3

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Obchodní

Josef Holub zemřel v r. 1945. Po něm koupil budovu pan Zdych, budova č. p.36 a není dále užívána jako mlýn. 

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Obchodní

V současné době patří toto stavení Technickým službám města Kdyně.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Tauber
 • Holub
 • Rathauský

Historie mlýna také obsahuje:

-Wolf Maxmilián pán z Lamingenu a Albenreuthu, pán na Trhanově, Riesenbergu, Kouta, Zahořan a Neumarku (Všeruby), c. k. rada a král. místodržitel

království Českého

-Šimon Tauber

-v majetku rodiny Holubů

-Jakub Holub *1817 

-František Holub *1845

-Josef Holub *1856

-od 1945 p.Zdych

-Technické služby města Kdyně


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
částečně adaptován
02 2019
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice je součástí dispozice domu
  • baroko do roku 1800
  • raná moderna do roku 1920
  zděná
  přízemní
  • dveře
  • okno
  • prostup pro hřídel vodního kola
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
    Do mlýna byl veden náhon s vodou odbočující z potoka ve Vodní ulici, dále vedoucí přes pozemek koželužny pana Karla Ticháčka. Ten potřeboval vodu také na činění kůží. Voda přitékala až k jezírku nad mlýnem. Z něho se pak brala voda na pohon mlýnského kola. Odtokový kanál vracel vodu zpět do potoka.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisSeznam vodních děl republiky Československé 1930 - Novokdyňský potok – Josef Holub – mlýn, 1 kolo na svrchní vodu – 0,048-7,6-3.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisSeznam vodních děl republiky Československé 1930 - Novokdyňský potok – Josef Holub – mlýn, 1 kolo na svrchní vodu – 0,048-7,6-3.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
     Autorwww.portafontium.eu
     Názevsčítání obyvatel
     Rok vydání1869-1921
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.portafontium.eu
     Názevsčítání obyvatel
     Rok vydání1869-1921
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo veřejných prací
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.kontaminace.cenia.cz
     Názevletecký snímek
     Rok vydání1959
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorwww.lms.cuzk.cz/
     Názevletecký snímek
     Rok vydání1949
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorRudolf Šlajer
     NázevZpravodaj sdružení obcí Kdyňsko
     Rok vydání2010
     Místo vydáníKdyně
     Další upřesněníč.3 a 5
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Ve Staré Kdyni byl další mlýn na obilí u „Maříků zahradníků“ (po baráku u Puchheinů) č. p. 89. Mlýnské kameny roztáčeli koně, chodící dokola. Stavení vlastnil
     v r. 1861 kovář Jakub Kohout, od r. 1871 patřila chalupa rodině Maříkovic.
     Třetím mlýnem ve Kdyni byl Jirouskův mlýn v dnešní Komenského ulici č. p. 250. V r. 1884 zde byla založena tkalcovna Otto Jirouska a Ludvíka Keila. Začátkem 1. svět. války se Otto Jirousek „odtrhl“ a předělal svoji část na parní mlýn na obilí.

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     26.2.2019 12:47 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 28.2.2019 20:51