Mlynářského pacholka pracovat viděti – podvod.
(Štorchův snář)

Sladovský, Malzův mlýn; Malzmühle

Sladovský, Malzův mlýn; Malzmühle
214
Pivovarská
Teplá
364 61
Cheb
Teplá
49° 58' 37.9'', 12° 51' 47.9''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn s pilou stál v jižní části města Teplá, v dnešní Pivovarské ulici, pod hrází Sladovského rybníka (Malzmühle).
jižní část města Teplá
Teplá
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1591 I. zmínka o mlýna 

v majetku kláštera v Teplé

nájemci:

1596-1598 Michal Malz, m. Markéta

1610 syn (?) Michal Malz, manž. Walburga (+24.10.1633), 1634 2. oo Magdalena

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

nájemci:

1645-1646 syn Tobiáš Malz (3.9.1621), m. Kateřina

1645-1649 Jiří František Malz, m. Markéta

1660-1661 Jan Röhl, m. Zuzana

1661 Jiří Hanicka, m. Kateřina z Teplé

1671 Ondřej Schneider, m. Kateřina Steinová z Otročína

1679-1714 syn (?) Adam Schneider, m. Kateřina Bayerová z Popovic

1692 na rybníce zřízen pivovar

1740-1779 Tomáš  Martin z Otročína, m. Markéta Röhmová z Rájova

1779 Augustin Martin, m. Josefa  Püllnerová

1800 syn Jan Nepomuk Ondřej Martin (10.2.1782-8.3.1810), m. Markéta Langová z Teplé čp. 113

1810-1820 vdova Markéta

1820 syn Antonín Martin (6.3.1801-11.11.1841), m. Anna (1797-15.10.1843), dc. Karla Tobiáše, mlynáře z Franzmühle u Manětína

1841-1846 syn Antonín Martin ml. (16.11.1822), m. Benigna, dc. Leopolda Grubera, bednáře na panství tepelského kláštera

1846 Josef Ratka (1805-9.4.1871), syn mlynáře Karla Ratky z Holdschickova mlýna čp. 143 u Bezdružic, matka Anna, dc. Josefa Röhlicha z Marasova mlýna u Bezdružic. Manž. Magdalena (1805-23.4.1855), dc. Tomáše Gangla, chalupníka ze Šipína čp. 4 u Bezdružic

(dle L.Jaši)

x  x  x

Mlýn je zakreslen již na mapě I. vojenského mapování z let 1764 - 1768. Pravděpodobně byl starší, neboť byl součástí panství kláštera Teplá.

Od konce 18. století byl v čp. 214 mlynář Reimund Martin s manželkou Margarethou, rozenou Langovou z Teplé. Na mlýně se jim narodily synové Anton a Franz (1807). Mlynář patrně kolem roku 1810 zemřel. V roce 1811 se s vdovou Margarethou oženil Anton Schneider, který je v záznamu o sňatku uváděn jako mlynář. V roce 1813 se jim zde narodila dcera Vilhemina Franziska.

Po dosažení dospělosti převzal  mlýn Anton Martin, syn Reimunda Martina, s manželkou Annou. Při narození jejich dcera Barbary v prosinci 1819 je již uváděn jako mlynář v Malzmühle čp. 241. Následovali v roce 1822 syn Anton, 1829 dcera Theresie, 1831 syn Joseph, 1833 dcera Anna, 1840 syn Johan.

Již v roce 1839 byla u mlýna pila.

V roce 1846 již Anton Martin na Malzmühle nebyl. Vystřídal ho Josef Ratka s manželkou Margarethou. V záznamu v matrice k 28. 9. 1846  o narození jejich syna Adolfa je Josef Ratka uváděn jako mlynář v čp. 214.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1855 syn Karel Ratka (1834-14.3.1913), 13.3.1856 oo Anna (+22.3.1869), dc. Václava Egerera z Teplé čp. 69, 1870 2. oo Marie Anna Löhrerová z Teplé čp.186

1890 syn Karel Ratka ml. (11.6.1871-26.8.1933), 30.6.1896 oo Marie  Terezie, dc. Jana Nepomuka Frischmanna z Teplé čp. 61

1900 bratr Otto Ratka (19.11.1875), 16.8.1900 oo Terezie (1872), dc. Františka Wollraba z Teplé čp. 276

(dle L.Jaši)

x  x  x

V roce 1871 zde byl mlynářem Karl Ratka s manželkou Marií Annou, rozenou Lehrt z Teplé čp. 186. Dne 11. 6. 1871 se jim narodil syn Karl, který se později stal jedním ze dvou dalších mlynářů na Malzmühle. Následoval syn Franz v roce 1873, který však po několika měsících zemřel. Další syn Otto, působící později jako mlynář v Malzmühle, se narodil v roce 1875.

Jako další v pořadí z tohoto rodu převzali mlýn dva bratři Karl Ratka s manželkou Marií Theresií, rozenou Frischmann z Teplé, a Otto Ratka s manželkou Theresii, rozenou Wollrad z Teplé, se kterou se oženil 16. 8. 1900. Při sňatku byl uváděn již jako mlynář v čp. 214. Karlu Ratkovi a Marii Theresii se na mlýně 24. 10. 1896 narodil syn Karl Ernst. V případě Otty Ratka a jeho manželky infornuje matrika o postupném narození tří dcer, dne 11. července 1901  Theresia a v prosince 1902 Bertha Anna a v dubnu 1904 Elfrieda Maria.

V roce 1930 byl jako jediný provozovatel mlýna uváděn Otto Ratka (psáno též Rattka). Objekt byl evidován jako mlýn a pila.

Po válce byla rodina mlynáře odsunuta do Německa. Ve mlýně se ještě nějakou dobu šrotovalo.

1945 národní správce pivovaru a mlýna František Neužil

V 50. letech byl provoz mlýna ukončen. Budova mlýna zanikla někdy po roce 1956, na leteckém snímku z tohoto roku ještě stojí a zachovalém stavu se střechou. Pila fungovala o něco déle, budova pily se dochovala do dnešní doby.

1951 celý areál převzaly Státní statky

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Pivovar opraven, mlýn dále chátrá, patrně neunikne demolici.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Martin
 • Schneider
 • Ratka
 • Malz
 • Röhl
 • Hanika
 • Hanicka
 • Rattka
 • Neužil

Historie mlýna také obsahuje:

majitel premonstrátský klášter v Teplé

nájemci:

1596-1598 Michal Malz

1610-1633 Michal Malz ml.

1645-1646 Tobiáš Malz 

1645-1649 Jiří František Malz

1660-1661 Jan Röhl

1661-1671 Jiří Hanicka

1671-1679 Ondřej Schneider,

1679-1714 Adam Schneider

1740-1779 Tomáš  Martin 

1779-1800 Augustin Martin

1800-1810 Ondřej Martin 

1810-1820 Markéta Martinová

1820-1841 Antonín Martin

1841-1846 Antonín Martin ml.

1846-1855 Josef Ratka

1855-1890 Karel Ratka 

1890-1900 Karel Ratka ml. 

1900-1946 Otto Ratka

1945- František Neužil 

 

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  06 2019
  • dochovány objekty doplňkových provozů
  městský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   zděná
   jednopatrový
   Zděná jednopatrová budova s obdélníkovým půdorysem. Jižně od mlýna budova pily, částečně zděná, částečně dřevěná, jednopatrová s podkrovím.
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     pův. o 1 složení
     v 2. pol. 19. stol. 2. složení
     Dochovaný
     • pila
     1901 zřízena pila
     1930 mlýn a pila
     • stavidlo
     • náhon
     • rybník
     • odtokový kanál
     • lednice
     Mlýn i pila stály po hrází rybníka zvaného Malzteich (Sladovský rybník, 5 ha). Voda vytékala stavidlem z rybníka do společného náhonu, který se pod hrází rybníka rozděloval na dvě větve – jedna pro mlýn, druhá pro pilu.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popispůvodně 1 kolo o prům. 3,8 m
     v 2. pol. 19. stol. 2. kolo o prům 2,8 m
     1901 3. kolo o prům 3,2 m
     1930 – 3 vodní kola na vrchní vodu, hltnost 0,121 a 0,252 m3/s, spád 3,2 m, celkový výkon 9,85 HP.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popispůvodně 1 kolo o prům. 3,8 m
     v 2. pol. 19. stol. 2. kolo o prům 2,8 m
     1901 3. kolo o prům 3,2 m
     1930 – 3 vodní kola na vrchní vodu, hltnost 0,121 a 0,252 m3/s, spád 3,2 m, celkový výkon 9,85 HP.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníCheb, str. 36
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníCheb, str. 36
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet, David Švandrlík
     NázevHamelika, Historie Mariánských Lázní a okolí
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníPanství kláštera Teplá
     Odkazhttps://www.hamelika.cz/?cz_panstvi-klastera-tepla-(1838),430
     Datum citace internetového zdroje26. 6. 2019
     AutorInternet, Porta Fontium
     NázevSbírka matrik Karlovarska, fara Teplá - město
     Rok vydání
     Místo vydáníStátní archiv v Plzni
     Další upřesněnídigitalizované matriky
     Odkazhttp://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/tepla-mesto?language=de
     Datum citace internetového zdroje26. 6. 2019
     AutorLuděk Jaša
     NázevMlýny Slavkovského lesa 3.
     Rok vydání2021
     Místo vydáníBřezová
     Další upřesněnís. 78-89

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     26.6.2019 16:14 uživatelem cestovatelka

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 1.7.2019 20:42
     doxa (Jan Škoda) 6.6.2023 21:32