Koho ve mlýně natrefíme, toho pokládáme za mlynáře.
(německé přísloví)

Poplužní dvůr, ovčín a mlýn v Želvici, mlýn U Mlynářů

Poplužní dvůr, ovčín a mlýn v Želvici, mlýn U Mlynářů
16
16
Želvice
33501
Plzeň-jih
Mileč
49° 27' 52.0'', 13° 37' 43.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Pěkně dochovaný starý mlýn částečně adaptovaný na bydlení.

2019 usedlost na prodej: https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/zemedelska-usedlost/nepomuk--/839712348
"Prodej zemědělské usedlosti 300 m², pozemek 41 730 m² 4.390.000,-Kč"
Myslívský potok
nepřístupný

Obecná historie:

Nutno doplnit, nemám přístup k:
Poplužní dvůr, ovčín a mlýn v Želvici Rožmberský Petr In: Jižní Plzeňsko 10, historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, č. 10 (2012), s. 3 - 18 článek

Nalezena zmínka v popisu panství Zelená hora 1578 (neb 1600?) - viz kopie v obrázcích


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nalezena zmínka v popisu panství Zelená hora 1578 (neb 1600?) - viz kopie v obrázcích

pojednává ale pouze o dvoře, zmínku o mlýnu jsem neobjevil

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1690 mlynářka Markéta  ze Záboří (*1658) a mlynář Šebesta (*1659)

1721 od hraběte Františka Leopolda Šternberka emfyteuticky zakoupil mlynář Matěj Pohanka

1725 pro neplacení nájmu mlýn dán do prodeje, zakoupila mlynářka Anna Mudrová

1734 pro opětovné neplacení nájmu vrchnosti mlýn zase prodáván, za 177 zl. zakopupil Jiří Vaněček z Kláštera

syn Jan Vaněček, zemřel 1800 v 59 letech

1800 vdova Majdalena (26 let) až do zletilosti syna Františka (*1783)

1810 František Vaněček s manželkou Kateřinou převzali mlýn oceněný na 1350 zl.

1836 syn Jan Vaněček s  Kateřinou rpz. Bártovou ze Zahrádky, oceněn na 880 zl. stříbrných, nevěsta přinesla věnem 600 zl.stř.

1840 mlynář povolán pod falešnou záminkou na zámek, mezitím 12 zjednaných lidí prokopávalo hráz rybníka u stavidel. Mlynář se pak soudil s vrchností, spor údajně došel až k císaři ve Vídni, spor vyhrál a vrchnost musela zahradit část rybníka a udělat novou nádržku a náhon. (Vše pak údajně postaveno za 3 neděle.)

 

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1868 zdědil Jakub Vaněček, oceněn na 7000 zl., zadlužil se spory s vrchností ohledně prokopané hráze rybníka a výstavbou nové nádrže a strouhy od Záhoří

ve sčítání 1870 uveden mlynář p. VANÍČEK Josef

1872 v exekuční dražbě koupil zadlužený mlýn Herman Fridler z Nepomuka

1873 od Fridlera zakoupili mlýn manželé František a Anna Peskovi za 10 900 zl.

23.8.1881 František Peska, položen cejch

1887 František Jungr z Horažďovic

1902 se ve věku 42 let oběsil, mlýn převzala vdova Marie

1903 se provdala za Matěje Kováře z Mileč (*1848)

 

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

ve mlýně mlel Josef Jungr, nevlastní syn Matěje Kováře

1918 mlynářka Marie Kovářová zemřela na popáleniny

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1919 zemřelů Matěj Kovář

Josef Jungr zakoupil mlýn ve Čmelínech, zdejší mlýn předal bratru Františkovi

1921 ve sčítání uveden mlynářský p. František JUNGR

1922  František Jungr se oženil s Marií Benešovou z Mileč, na níž přepsal polovinu mlýna. Do mlýna se zároveň přistěhovali tchán s tchyní.

1924 František se věku 29 let kvůli rodinným nesvárům zastřelil, jeho polovinu zdědil syn Václav

1928 mladá vdova se znovu provdala za Ladislalva Pazderníka, který vyplatil Václavovu polovinu a stal se spolumajitelem

Václavovy poeníze však  nebhyly vyplaceny, musel se o ně soudit, rovněž se soudil s obcí kvůli oprav jezu (tento soud prohrál)

1929 manželé Pazderníkovi se rozvedli, rozprodávány pozemky patřící k mlýnu

1929 mlýn a 7 ha pozemků zakoupili za 270 000 Kč manželé František (1884-1869) a Anna (1887-1957) Trefní z hostince v Chloumlku u Kasejovc. Jejich  syn byl vyučen mlynářem.

1930 mlýn a elektrárna, František Trefný

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Mlynář prodával předraženou mouku (přes 30 K za kg), 1943 vyšetřován  a vězněn

1944 mlýn uzavřen, mlynář dojížděl pracovat do pivovaru v Plzni

materiál na satvbu nového mlýna postupně rozprodán

1944 syn František se oženil a převzal mlýn

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1952 Trefní hospodařili na 10 ha

1957 vstoupili do družstva

1958 z družstva opět vystoupili, museli tam ponechat 20%

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Vaníček
 • Tecka
 • Junger
 • Kovář
 • Jungr

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

využito sčítání lidu přístupné na webu http://www.portafontium.eu

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  07 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    1903-1906 zvýšen o jedno patro
    1940: zděný, krytý taškami, sestává ze suterénu, přízemí a patra. Patra oddělena dřevěnými stropy a spojena dřevěnými schody.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      1721: 2 obyčejná česká složení a stoupa
      před 1903 se mlelo na kamenech, melivo padalo do moučné truhlice, odtud se muselo v násypkách vynášet znovu na koš
      1903-1906 vybaven noivými moderními stroji včetně výtahů
      1922 zakoupena loupačka, reforma na pšeničnou moluku a válcová stolice
      1933 pořízena druhá válcová stolice
      1935:
      1 šrotovací stolice 600 x 220
      1 dvoupárová ocelová stolice kombinovaná 500 x 300
      1 loupačka
      1 šrotovník
      triér s prašným cylindrem
      vysévač cylindrický
      sortýr dunstový
      reforma
      tarár
      1 dynamo
      1940:
      v suterénu palečné kolo a hlavní transmise, dynamo pro osvětléní, v přístavku Dieselův motor, tam byla prodloužena hlavní transmise
      v I. patře:
      1 vysévač cylindrický
      sortýr
      dunstový vysévač
      reforma
      tarár
      výtahy pro obilí a šroty procházely od přízemí až do I. patra
      Zaniklý
      • pila
      • stoupa
      • výroba elektrické energie
      1721 mlýn, stoupa a pila
      1928 pořízeno dynamo na osvětlení
      1930 mlýn a elektrárna
      • náhon
      • odtokový kanál
      • lednice
      pod hrází rybníka Chobot, zrušeného 1840, voda šla nejprve na mlýn a pak na pilu
      1840 prokopána hráz rybníka v místě stavidel, mlynář pak musel vykopat novou strouhu a zřídit akumulační nádržku
      1881 náhon na jihovýchodním okraji zrušeného Velkého Záhořského rybníka (vypuštěn 1821) vedl vodu od jezu v Záhoří až do nádržky nad mlýnem v Želvici. Vodní dílo muselo mlynář 1x ročně čistit, majitelé okolních luk byli povinni sázet na březích náhonu vrby.
      1935: K pohonu využívána veřejná voda z Myslívského potoka, vzdouvána stálým zděným jezem do náhonu dlouhého cca 1 km a širokého 2 m. Před mlýnem nádržka 2300 m2, ze které se pomocí jednoho dřevěného satvítka pouštěla do vantroků, druhé satvítko bylo odlehčovací. Vantroky byly betonové s dřevěným pracovním stavítkem adalším odlehčovacím stavítkem, 1,5 m široké s hluboké 50 cm. Strouha od kola měla délku 30 m a ústila zpět do Myslívského potoka.
      za JZD byl náhon zavezen bagrem, zůstala jen prázdná nádržka
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1881: 2 kola, prům 6,5 lokte (4,267 m)
      1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,115 m3/s, spád 4,46 m, výkon 4,4 HP
      1935: 1 kolo, prům. 4 m, hloubka korečků 0,27 m, šířka korečků 1 m, spád 4,34 m, hltnost 93 l/s (možno využít 115 l/s), hrubý výkon 3,49 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1881: 2 kola, prům 6,5 lokte (4,267 m)
      1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,115 m3/s, spád 4,46 m, výkon 4,4 HP
      1935: 1 kolo, prům. 4 m, hloubka korečků 0,27 m, šířka korečků 1 m, spád 4,34 m, hltnost 93 l/s (možno využít 115 l/s), hrubý výkon 3,49 HP
      Typturbína Francisova
      StavNezjištěn
      Výrobce
      Popisinstalována 1933
      Typnaftový motor
      StavNezjištěn
      Výrobce
      Popispořízen 1933
      Typnaftový motor
      StavNezjištěn
      Výrobce
      Popispořízen 1933
      Historické technologické prvky
      • pískovcový kámen | Počet: 10
      • AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 31
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 31
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorVendula Hnojská
       NázevToulky po vodě - mlýny na přítocích Úslavy
       Rok vydání2011
       Místo vydáníBlovice
       Další upřesněnís. 63-68
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorPetr Rožmberský
       NázevPoplužní dvůr, ovčín a mlýn v Želvici
       Rok vydání2012
       Místo vydáníBlovice
       Další upřesněníJižní Plzeňsko - Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích X./2012 s. 1-18
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorBohuslav Šotola
       NázevNepomucko na starých pohlednicích a fotografiích
       Rok vydání2020
       Místo vydáníHostivice
       Další upřesněnís. 141

       Místo uloženíSOA Plzeň - Klatovy
       Název fondufond Velkostatek Zelená hora
       Název archiváliepopis panství Zelená hora a Plánice
       Evidenční jednotka
       Inventární číslo, signatura3406
       Místo uloženíSOA Plzeň - Klatovy
       Název fondufond Velkostatek Zelená hora
       Název archiváliepopis panství Zelená hora a Plánice
       Evidenční jednotka
       Inventární číslo, signatura3406

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - interiér

       Současné fotografie - vodní dílo

       Současné fotografie - technologické vybavení

       Ostatní

       Vytvořeno

       27.7.2019 11:16 uživatelem rodopis.valenta (Jan Valenta)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 30.7.2019 19:20
       REAPERXCX 30.7.2019 23:29
       doxa (Jan Škoda) 21.1.2020 14:21