Kdo v jednom mlýně nedostane semlíno, jde do druhého.
(dánské přísloví)

Buchenmühle

Buchenmühle
100
Železná
345 25
Domažlice
Železná u Smolova
49° 35' 20.4'', 12° 34' 52.4''
Mlýniště bez mlýna
V letech 1720 – 1727 pracoval jako tzv. Modrý mlýn - mlýn na barvy (šmolku), ale vznikl již před tímto datem. Poté byl opět přestavěn na mlýn obilný. Zbourán po II. světové válce.
samota asi 500 m severně
Farský potok
volně přístupný

Obecná historie:

Osada vznikla koncem 16. století na panství hradu Přimdy, ale v 17. století se stala samostatným statkem, který postupně drželo několik šlechtických rodů (Kocové z Dobrše pak až do roku 1945). Vesnice byla téměř zničena ve třicetileté válce, ale později byla znovu obnovena a rozrostla se natolik, že byla roku 1905 povýšena na městečko. Před válkou zde žilo přes 1000 obyvatel. Po roce 1945 bylo sice městečko zčásti dosídleno, ale většina domů zůstala prázdná. Po roce 1948 se navíc ocitlo v těsné blízkosti hraničního pásma. Tím se ze Železné stala izolovaná příhraniční osada přístupná pouze pohraničníkům. V tomto období zaniklo přes 90 procent zástavby městečka, zůstalo stát pouze asi 15 domů v jeho nejvýchodnější části. Jádro městečka leželo západněji odtud při velkém rybníce.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Podle císařského trestního ediktu byl majetek Eisendorf prodán 3. července 1625 s veškerým příslušenstvím - hradem, vesnicí, pivovarem a mlýnem - katolickému hraběti Wolfu Wilhelmu Lamingenovi za 800 rýnských.

V letech 1720 – 1727 pracoval jako tzv. Modrý mlýn - mlýn na barvy (šmolku) : 
Vcelku nové informace o mlýnech na barvy (šmolku) v západočeské oblasti nám poskytlo studium archivních pramenů fondu Staré montanum. Ve vztahu k obci Železná, ležící na státní hranici s Německem na severu domažlického okresu, zde nacházíme zajímavý materiál obnášející 445 folií z období let 1712–1730. Na počátku roku 1720 byly k tavbám modrého skla pronajaty dvě sklářské pánve v Eisendorfské Huti, která je v archivních pramenech označována jako „Zelená huť“. Od mlynáře Siegela byl propachtován obilní mlýn, který se zřejmě nacházel asi 0,5 km severně od Železné v místech označovaných ve starých katastrálních mapách jako „Buchenmühle“ (resp. Pochermühle). Ten byl během 17 týdnů přebudován na mletí a zpracování modrých barev a v polovině roku byla v prkenné přístavbě postavena i huť se sklářskou pecí na čtyři tygle („sklářské pánve“). První tavební kampaň byla zřejmě velmi úspěšná. Mlynář Siegel provozoval v sousedství stoupu (Pocher) a dodával provozu křemennou moučku. Barvířský mlýn zaměstnával pět dělníků, vyrobil celkem 270 centnýřů (přibližně 15 tun) šmolky a vykázal zisk 2 424 zl. Zjistilo se, že celý barvířský mlýn je postaven na žíle s kobaltem a jinými rudami. Výroba šmolky ve mlýně u Železné běžela minimálně do roku 1727. Wernikův mlýn na barvy byl v soustavném provozu bezmála pět let. Když se obchod s barvami ukázal jako nerentabilní, byla stoupa přestavěna na mlýn.“ (Micko 1935).

zkráceno - Český les 7–8 / 2010 Jiří Hlávka - Stopy minulosti v krajině Českého lesa - MLÝN NA MODRÉ BARVY V ŽELEZNÉ

Je zobrazen již na I. Vojenském mapování 1764-1768 a 1780-1783.

Na indikační skice a otisku stabilního katastru v roce 1838 zakreslena spalná budova s jedním kolem, náhon, majitelem baron Kotz z Újezda Svatého Kříže. Na originální mapě je potom zaznamenána přestavba a výrazné zvětšení staveb.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1898 – mlynářem Peter Siegler.

Po 1. Světové válce byly v obci 2 válcové mlýny. 

Jediné dochované sčítání obyvatel z roku 1921 uvádí jako mlynáře Josefa Liebla (*1896 Železná).

Seznam vodních děl Republiky československé 1930 – Kötschský potok – Eisendorf 100 – Josef Liebl – mlýn – 2 kola na svrchní vodu – 0,113,-2,8-2,7.

1945 a 1946 – odsun původního německého obyvatelstva.

1947 – budovy stojí.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1962 – podle leteckého snímku již zbourán. 

Události
 • Zánik budovy mlýna

2020 - lokalita mlýna je zarostlá stromy, nalézt lze zbytky náhonu, můstek přes náhon, odtokový kanál s trubkou, kamení ze zbořených budov včetně kamenných překladů. V okolí pilně pracují bobři.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Siegel
 • Liebl

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
neexistuje
01 2020
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   jednopatrový
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Po 1. Světové válce válcový mlýn.
    Zaniklý
    • stoupa
    • mletí surovin
    V letech 1720 – 1727 pracoval jako tzv. Modrý mlýn - mlýn na barvy (šmolku).
    • náhon
    • odtokový kanál
    • most, propustek
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisSeznam vodních děl Republiky československé 1930 – Kötschský potok – Eisendorf 100 – Josef Liebl – mlýn – 2 kola na svrchní vodu – 0,113,-2,8-2,7.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisSeznam vodních děl Republiky československé 1930 – Kötschský potok – Eisendorf 100 – Josef Liebl – mlýn – 2 kola na svrchní vodu – 0,113,-2,8-2,7.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autorwww.portafontium.eu
    Názevsčítání obyvatel, matriky
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.portafontium.eu
    Názevsčítání obyvatel, matriky
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo veřejných prací
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé 1930
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorwww.kontaminace.cenia.cz
    Názevletecký snímek
    Rok vydání1947
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJiří Hlávka
    NázevStopy minulosti v krajině Českého lesa -MLÝN NA MODRÉ BARVY V ŽELEZNÉ
    Rok vydání2010
    Místo vydání
    Další upřesněníČeský les č.7–8/2010
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    27.1.2020 13:52 uživatelem BeJi (Jiří Beck)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 28.1.2020 17:48