Mlýn vydělává, když nezůstává v posteli.
(španělské přísloví)

Panský, Brejchův, Brunclíkův mlýn

Panský, Brejchův, Brunclíkův mlýn
327
27
Kozohorská
Nový Knín - Starý Knín
262 03
Příbram
Starý Knín
49° 47' 7.1'', 14° 17' 6.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Ačkoliv bez strojního vybavení, po architektonické stránce kvalitní mlýn s unikátně zachovaným podpěrným sloupem.
Kocába
100719
nepřístupný

Obecná historie:

    


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn stál jako jediný ve Starém Kníně a byl odnepaměti zván jako Panský mlýn. Prvním mlynářem je zde znám Jan Mrskoš a to díky tesanému sloupu z r. 1634 (rod Mrskošů odešel v 17. století do Horažďovic). Mlynář odváděl jako nájem ročně 70 strychů pražské míry žita vejmělního a měl povinnost vykrmit čtyři panské vepře.

Po třicetileté válce je mlýn opuštěný a v seznamu z r. 1651 se nevyskytuje.

1718 nájemce Martin Budinský, odvádí ročně vrchnosti 40 strychů žita a 20 kop míšeňských v penězích.

Až r. 1791 se uvádí, že byla uzavřena nájemní smlouvu správou křížovnického velkostatku ve Starém Kníně s hospodářem Janem Šebkem na panský mlýn čp.27. Od 20.7. 1802 jej mají v nájmu manželé Josefa a Terezie Starzikovských. Od 19. stol. je mlýn v majetku rodu Brejchů. Jako první psán Matěj Brejcha, pak syn Šebestián a nakonec vnuk Otakar.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Ten zde zřizuje začátkem dvacátých 20. stol elekrárnu, kterou zásobuje proudem křížovnícký statek. Instalované stejnosměrné dynamo o síle 40amp. Motor byl na nasávaný plyn o 6HP,později koupen nový o síle 12HP. Ještě za života Šebestiána Brejchy je mlýn přepsán na jeho dceru, která jej prodává Josefu Brunclíkovi, který však v r. 1944 umírá.

V r. 1930 je psán provozovatel mlýna Jaroslav Tesárek (RR).

Nakonec v r. 1949 přechází  Brejchův mlýn čp. 27 ve Starém Kníně pod správu státních Středočeských mlýnů. Poté mlýn krátkodobě vlastnilo JZD Nový Knín a Státní statky, kdy se zde nemlela mouka, ale pouze šrotovalo krmivo. Nakonec bylo zařízení demontováno a odvezeno do šrotu.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mrskoš
 • Budinský
 • Šebek
 • Brunclík

Historie mlýna také obsahuje:

- 1669 Vratislavové z Mitrovic

1669- řád křížovníků

nájemci:

1634 Jan Mrskoš

1718 Martin Budinský

1791 Jan Šebek

1939 - Josef Brunclík (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • předbělohorské období do roku 1620
   • klasicismus do roku 1850
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • okno
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • krov
   • schodiště
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   1718 tři složení a tři stoupy na stálé vodě
   Zaniklý
   • stoupa
   • náhon
   Typturbína Francisova
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,34 m3/s, spád 3,5 m, výkon 12 k.
   Typturbína Francisova
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,34 m3/s, spád 3,5 m, výkon 12 k.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1632 o dvou kolech moučních a třetím stupním
   StavZaniklý
   Popis
   StavZaniklý
   Popis
   Historické technologické prvky
   AutorMinistersto financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnísešit 01 (Praha), s. 12
   AutorMinistersto financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnísešit 01 (Praha), s. 12

   Místo uloženíArchiv hl. m. Prahy
   Název fonduPozůstalost PhDr. Zdeňka Boháče
   Název archiválieMlýny na Staroknínsku
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signatura
   Místo uloženíArchiv hl. m. Prahy
   Název fonduPozůstalost PhDr. Zdeňka Boháče
   Název archiválieMlýny na Staroknínsku
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signatura

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér

   Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Vytvořeno

   30.5.2012 22:18 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Radomír Roup (Radomír Roup) 20.6.2018 18:37
   Mach Tom (Petr Kadlec) 5.9.2013 10:56
   doxa (Jan Škoda) 9.10.2019 09:47