Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých.
(Mk 9, 42)

Ludrův, Rudrův, Panský mlýn

Ludrův, Rudrův, Panský mlýn
4
Ratibořice
552 03
Náchod
Ratibořice u České Skalice
50° 25' 17.1'', 16° 3' 21.9''
Mlýn s vodním kolem
Mlýn zde stál již v 16. stol. První známý mlynář byl Josef Hejna. V r. 1773 byl mlýn přestavěn. Naposled se zde mlelo v r. 1914.
Později byla k mlýnu přistavěna budova, která sloužila jako valcha a mandl. Současná podoba je z r. 1825.
Jsou zde celkem tři vodní kola, jedno u mandlu a dvě u mlýna. Dvě kola jsou funkční.
V r. 1930 zde Václav Hroch provozoval mandl (č. p. 11). Ten byl v provozu až do r. 1949.
Úpa
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Roku 1651 je uveden Mlejn Ratibořský, který patří pod panství Náchodské. Mlynářem je zde Jiřík Lokvenc (věk 60 let) spolu s manželkou Dorotou (26 let). Mlynář má 3 děti (Martin 20 let, Dorota 18 let, Jiřík 15 let), ale ty jsou zřejmě z předchozího manželství.

Prameny: výzkum Václava Černohouse - Soupis poddaných podle víry z roku 1651

1773 vystavěl vlastním nákladem mlynář Antonín Ludr (jšk)

 V roce 1842 prodali Ludrovi mlýn náchodskému panství. V daších letech byla ke mlýnu postavena empírová budova, která později sloužila jako mandl.

Ludrův mlýn je neodmyslitelně spjat s knihou Babička. V roce 1773 ho vyženil děd Mančinky, postavy z Babičky. Mančinka byla v reálném životě starší kamarádkou malé Barunky Panklové. Dědečkem Mančinky byl Antonín Ludr. Jeho syn byl rovněž ztvárněn v Babičce jako dobromyslný pan otec.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1901 byl správcem mlýna Rajmund Vavřena.

Po skončení mlýnského provozu došlo na přestavu mlýna na textilní továrnu. K objektu vlastního mlýna přibyla strojovna, kotelna, 18 m vysoký  komín a především nově přistavěná hala o půdprysu téměř 3,5 aru. Odstranění všech těchto "novotvarů nastalo po roce 1951, kdy se objekt vracel do klasicistní podoby. Zároveň však zanikla i střešní nástavba prozrazující osazení uměleckého složení. (RUr)

Po roce 1951 byl mlýn upraven tak, aby odpovídal původnímu stavu a vyprávění Boženy Němcové.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ludr
 • Lokvenc
 • Hejna

Historie mlýna také obsahuje:

Joef Hejna

1651 Jiřík Lokvenc

1773 Antonín Ludr

 

Mlýn v "Babiččině údolí" stál již v 16. stol. První známý mlynář byl Josef Hejna. V r. 1773 byl mlýn přestavěn. Naposled se zde mlelo v r. 1914.
Později byla přistavěna budova, sloužila jako valcha a mandl. Současná podoba je z r. 1825.
Jsou zde tři vodní kola, jedno u mandlu a dvě u mlýna. Dvě kola jsou funkční.
V r. 1930 zde Václav Hroch provozoval mandl (č. p. 11). Ten byl v provozu až do r. 1949

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    Ludrův nebo též Panský mlýn je jednopatrová kamenná budova, největší část celé stavby tvoří mlýnice, která zabírá přízemí a horní patro. V patře je pak byt mlynáře a Šalanda, kde sedávali mleči.
    Před mlýnem v místní aleji stojí barokní socha Panny Marie, kterou nechal postavit mlynář Antonín Luder s manželkou.
    Ve Starém bělidle, kousek nad mlýnem, bydlel hrázný, který reguloval množství vody na mlýn. Ještě dnes je nedaleko bělidla směrem k Viktorčinu splavu stavidlo, kterým se reguluje množství vody na mlýn; nadbytečná voda se odpouští zpět do Úpy.\n

    Při rekonstrukci Ludrova mlýna v r. 1950 sem bylo jedno vodní kolo přeneseno z Kolískova mlýna (sdělení majitele).

    • dveře
    • okno
    • drobné sakrální památky
     • existující obyčejné složení
     Ve mlýně se nachází dvě obyčejná složení a krupník holendrového typu.
     U jednoho z obyčejných složení je použito zajímavé a mimořádné řešení, kdy v moučnici se nachází namísto mlynářského pytlíku žejbro. Je však velmi pravděpodobné, že se jednalo o nepochopení podoby a funkce obyčejného složení a pracovníci, kteří na začátku 50. let 20. století vyráběli jeho repliku podle obyčejného složení přenášeného z jiného mlýna (snad z necelých 10 km vzdálené Olešnice), provedli úpravy moučnice a osazení žejbra namísto mlynářského pytlíku omylem. (RUr)
     Žádná položka není vyplněna
     Dochovaný
     • krupník
     • jiné
     Ke mlýnu byl v druhé polovině 19. století přistavěn mandl.
     V r. 1930 zde Václav Hroch provozoval mandl (č. p. 11). Ten byl v provozu až do r. 1949
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     • vantroky
     • odtokový kanál
     • lednice
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavDochovaný
     PopisV r. 1930 bylo u mandlu v provozu 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,304 m3/s, spád 4 m, výkon 10,6 k.
     V roce 2013 dvě funkční vodní kola a třetí se rozpadá.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavDochovaný
     PopisV r. 1930 bylo u mandlu v provozu 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,304 m3/s, spád 4 m, výkon 10,6 k.
     V roce 2013 dvě funkční vodní kola a třetí se rozpadá.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     • pískovcový kámen | Počet:
     • francouzský kámen | Počet: 4
     • AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.ratiborice-babiccinoudoli.cz/babicino-udoli/ludruv-mlyn/
      Datum citace internetového zdroje
      AutorLuděk Štěpán, Magda Křivanová
      NázevDílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPraha
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorLuděk Štěpán, Radim Urbánek, Hana Kimešová a kolektiv
      NázevDílo mlynářů a sekerníků v Čechách II.
      Rok vydání2008
      Místo vydáníPraha
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Hejzlar
      NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku III.
      Rok vydání1962
      Místo vydáníNedvězí
      Další upřesněnís. 143
      Odkazuloženo v SOkA Rychnov nad Kněžnou
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      20.7.2013 16:25 uživatelem Radomír Roup

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 18.8.2017 11:48
      Radim Urbánek 26.2.2019 22:30
      doxa (Jan Škoda) 8.12.2022 01:08