Mlynářovy děti jsou navyklé klapání.
(německé přísloví)

Veselíkův mlýn

Veselíkův mlýn
50
U Potoka
Karlík
252 29
Praha-západ
Karlík
49° 56' 10.6'', 14° 15' 37.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn bez větších přestaveb s dlouhou historií, který dnes chátrá a je určen k likvidaci. Ve mlýně se do roku 2015 nacházelo vzácné technologické zařízení, které bylo při realizaci projektu D. Veverkou převezeno do soukromého mlynářského muzea, kde bude umístěno po renovaci v expozicích. Byl to dříve zajímavý areál staveb mlýna, tanečního sálu, obytných prostor, hospody, podzemních sklepů, ledárny a zahradní restaurace. Obzvláště architektonicky zajímavý byl taneční sál.
ve spodní části obce Karlík
Karlický potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Léta páně 1585 prodal Matěj, mlynář, pod Karlíkem svůj mlýn i chalupu, kterou koupil od Kmocháně, někdy mlynáře dobřichovického, za 270 kop míšeňských Matěji Královskému. Od Matěje Královského koupil mlýn Matěj Stejskal. Přídavky, které s mlýnem obdržel, byly: 1 voškrt, 1 špic, 1 kleště, 1 cochor, 1 palice, 1 věrtel, 2 pytlíky, 4 slepice, 1 kohout, 1 hrnec v kamnech, stůl a co hřebem přibito za 300 kop míšeňských. R. 1600 zemřel Matěj Stejskal a vdova po něm Regina vzala sobě za mocného hospodáře Václava Bylanského, s nímž i později sňatek manželský uzavřela. Tenkráte již neměl mlýn žádných orných dědin. Léta 1615 ve čtvrtek, po sv. Prokopu stal se dobrovolný freymark mezi arcibiskupem a velmistrem panem Loheliusem (1619 - 1622) a mlynářem Václavem Bylanským na ten způsob, že mlynář proměnil svůj mlýn pod Karlíkem za mlýn, slující Hora u vsi Slivence při mramorové skále. Mlynář Horovský měl 2 moučná složení a dvě kola a 2 a půl strychu dědin orných. Tou změnou připadl mlýn v Karlíku řádu. Když v roce 1619 odňali čeští stavové majetek řádový a dali jej v zástavu Jindřichu hraběti z Turnu, prodala hraběnka Turnová karlický mlýn za 200 kop míšeňských. Po zrušení záborů byl mlýn řádu navrácen.  

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Roku 1689 byl mlynář Mikuláš a jeho žena Rozýna. V 18. stol. dosedla na mlýn rodina Dobrotova a udržela se na něm přes 100 roků. Kolem roku 1800, kdy byl řád nucen mnohé statky prodati, dostalo se i na karlický mlýn. Koupil jej Ferdinand Schönbek, po něm Brodecký.

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1890 - Josef Vendelín Koníček (otec Inky Zemánkové) (SOA Praha, Dobřichovice 20, sn. 5) (mGh)
otec: Alois Koníček, mlynář v Karlíku čp. 50, syn Josefa Koníčka, mlynáře z Oujezdce u Průhonic čp. 11, a + Otilie Böswirthové z Českého Brodu
matka: Marie, dcera + Emanuela Blahože, mlynáře v Tomicích čp. 10, a Karoliny Tomasové z Klučen

Alois Koníček prodal mlýn Veselíkovi.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlynář Veselík.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlýn a hospoda s restaurací u Veselíků.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Matěj
 • Kmocháň
 • Královský
 • Stejskal
 • Bylanský
 • Horovský
 • Dobrota
 • Schönbek
 • Brodecký
 • Koníček
 • Veselík

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Eduard Veselík (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • předbělohorské období do roku 1620
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • raná moderna do roku 1920
   zděná
   jednopatrový
   Byl to dříve zajímavý areál staveb mlýna, tanečního sálu, obytných prostor, hospody, podzemních sklepů, ledárny a zahradní restaurace. Obzvláště architektonicky zajímavý byl taneční sál (zbouraný v 60. letech).\n

   Mlynář Veselík od počátku 20. stol. postupně modernizoval technologické strojní zařízení, mlýn opravoval, zřídil zde hospodu s restaurací a nakonec mlýn opatřil i stabilním motorem na nasávaný dřevoplyn, dále bylo vyměněno celodřevěné vodní kolo za kolo s litinovou hřídelí a diskovou rozetou.

   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • vyskladňovací otvor
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • trámový strop
   • klenba
   • dveře
   • schodiště
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • existující torzo obyčejného složení
   • existující umělecké složení
   Pohon:
   Od vodního kola vede ocelová hřídel otvorem ve zdi do spodních prostor mlýna v přízemí. Na hřídeli je osazena jednodisková litinová rozeta nesoucí původně 6 dřevěných ramen s palcovým věncem, tzv. palečné kolo. Palce tohoto kola zapadaly do litinového pastorku na předlohové hřídeli a tvořil se tak pravoúhlý převod. Předlohová hřídel jest osazena menším čelním palečním kolem, které roztáčelo další pastorek a celou hlavní rozvodovou transmisi. Hlavní transmise byla uložena na cihlových patkách v kluzných ložiskách kroužkového mazacího systému a za pomoci kožených řemenů hnala jednotlivé mlýnské stroje. Strojní zařízení pod střechou roztáčela soustava menších transmisí s pravoúhlým převodem, což bylo celé poháněno od spodní transmise. Kamenná složení byla hnána od spodní transmise polozkříženým řemenovým převodem přes rolny. Převody a transmise z různých let 1890 až 1928.

   Spodní přízemní prostory (podkolí):
   - mlýnská hranice se zdobnou profilací dřevěných sloupů a s datací 1688
   - dynamo a elektrorozvodné desky, 1905 až 20 léta 20. stol.
   - V rohu u vstupu do sklepů je vzácný kompresor původně hnaný transmisí mlýna sloužící jako část zařízení k stáčení piva. Asi 20 léta 20. stol.

   První podlaží:
   - válcová stolice s rýhovanými válci v dřevěné skříni od výrobce J. Kohout – Praha Smíchov, vyrobená po roce 1888
   - válcová stolice s rýhovanými válci v litinové skříni s plechovým krytem od výrobce Julius Škrlandt – České Budějovice, vyrobená kolem roku 1898
   - válcová stolice s porcelánovými válci v dřevěné skříni systému Wegmann od výrobce Hoerde a Comp. – Wien, vyrobená kolem roku 1890
   - průchodová loupačka neznámého výrobce pravděpodobně z konce 20. let 20. stol.
   - kamenné mlecí složení umělé, systém lehčení přes šroubový regulátor
   - kamenné mlecí složení obyčejné staré, systém lehčení přes šroubový regulátor, zajímavé řešení regulace
   - pytlovací lávka hranolového vysévače se zdobnými prvky řemeslné výroby
   - 3x zásobník nad stolice, 1x nad loupačku, 2x samostatný, řemeslná výroba
   - filtrová komora k loupačce, řemeslná výroba, 20. léta 20. stol.
   - elektrorozvodné prvky, 20. léta 20. stol.


   Podstřeší:
   - hranolový předvysévač, řemeslná výroba, počátek 20. století
   - hranolový vysévač moučný, řemeslná výroba, poč. 20. století
   - hranolový vysévač krupičný, tovární výroba, 1910 až 20. léta 20. stol.
   - reforma čtyřrámečková od výrobce Jaroslav Češpiva – Praha Vršovice, vyrobená mezi léty 1910 až 1920
   - štoska, výroba řemeslná, konec 19. stol.
   - žejbro, výroba řemeslná, poč. 20. stol.
   - kapsový výtah 5x, výroba řemeslná, poč. 20. stol. až 20. léta 20. stol., jeden z výtahů je netypicky nakloněný a netvořil tak přímo vertikální osu
   - šnekové dopravníky, výroba řemeslná, poč. 20. stol. až 20. léta 20. stol.
   - prachová komora k reformě, výroba řemeslná, 20. léta 20. stol.
   - čistící vysévač, výroba řemeslná, asi počátek 20. stol.
   - triér (koukolník) od neznámého výrobce, asi počátek 20. stol.
   - elektrorozvodné prvky, 20. léta 20. stol.

   Veškeré strojní zařízení je cenné a lze jej zařadit do vzácného technologického vybavení mlýnů na území ČR. Kvůli připravované likvidaci mlýna restaurátor strojů David Veverka vytvořil v roce 2015 projekt pro převoz celého technologického zařízení ze mlýna Karlík do mlynářského muzea Pecharův mlýn Hubenov 21. Tento projekt je postupně realizován.

   Popis a výzkum před provedením transféru provedl David Veverka r. 2015.
   VýrobceJosef Kohout, Praha Smíchov
   Popisválcová stolice
   VýrobceJosef Kohout, Praha Smíchov
   Popisválcová stolice
   VýrobceHoerde Wienn. Co, Vídeň
   Popisválcová stolice
   VýrobceJaroslav Češpiva, Praha Vršovice
   Popisreforma
   VýrobceJulius Škrlandt a spol., České Budějovice
   Popisválcová stolice
   Výrobceřemeslná výroba
   Popisostatní stroje: kapsové dopravníky, vysévače, štoska, atd.
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   Dynamo a kompresor poháněny od spodní transmise mlýna.
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • vantroky
   • jalový žlab
   • rybník
   • akumulační nádržka
   • odtokový kanál
   • lednice
   V roce 1953 byl regulován potok a od té doby je vodní dílo na suchu.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavDochovaný
   PopisDochována litinová hřídel vodního kola. Vodní kolo na horní vodu s dřevěnými věnci, lopatkami (korečky) a rameny na jednom litinovém rozetovém disku s ocelovou hřídelí s průměrem cca 5 metrů. Dříve celodřevěné vodní kolo na horní vodu.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavDochovaný
   PopisDochována litinová hřídel vodního kola. Vodní kolo na horní vodu s dřevěnými věnci, lopatkami (korečky) a rameny na jednom litinovém rozetovém disku s ocelovou hřídelí s průměrem cca 5 metrů. Dříve celodřevěné vodní kolo na horní vodu.
   Typplynosací motor
   StavZaniklý
   Výrobceneznámý
   Popisdříve zde pracoval pomocný plynossací motor na nasávaný dřevoplyn
   Typplynosací motor
   StavZaniklý
   Výrobceneznámý
   Popisdříve zde pracoval pomocný plynossací motor na nasávaný dřevoplyn
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet:
   • umělý kámen | Počet:
    • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v dřevěné skříni
    • Válcová stolice s 1 párem porcelánových válců v dřevěné skříni
    • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
    • průchodová
    • válcový
    • čistírenský vysévač | Počet: 1
    • moučný vysévač | Počet: 1, třídil 5 sort
    • jiný | Počet: krupičný vysévač, třídil 3 sorty
    • předvysévač | Počet: 1
    • 1, čtyřrámečková
     • větrová komora
     • šnekový dopravník | Počet:
     • kapsový výtah | Počet: 5x
     • AutorJosef Hradec
      NázevMlýn č. 50 v Karlíku - historie
      Rok vydání1931
      Místo vydáníDobřichovice
      Další upřesnění
      Odkazhttp://old.zsdobrichovice.cz/programy/dejepis/kronika_dobrichovic/III%20osudy%20domu%208-50.htm
      Datum citace internetového zdroje20.04.2020
      AutorJosef Hradec
      NázevMlýn č. 50 v Karlíku - historie
      Rok vydání1931
      Místo vydáníDobřichovice
      Další upřesnění
      Odkazhttp://old.zsdobrichovice.cz/programy/dejepis/kronika_dobrichovic/III%20osudy%20domu%208-50.htm
      Datum citace internetového zdroje20.04.2020

      Žádná položka není vyplněna

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Ostatní

      Vytvořeno

      24.1.2015 21:29 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      David Veverka (David Veverka) 14.8.2015 21:05
      Radomír Roup 15.6.2018 09:32
      doxa (Jan Škoda) 30.6.2021 14:38