Dva mlýny nemají mlít najednou, druhý musí mlčet.
(německé přísloví)

Mejstříkův, Křenkův, Trousílkův mlýn

Mejstříkův, Křenkův, Trousílkův mlýn
1
Karlštejnská
Solopisky
252 28
Praha-západ
Třebotov
49° 57' 36.1'', 14° 17' 55.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velký mlýn v Solopiskách, vystavěný 1705 Karlem Trousílkem, vystřídal řadu majitelů, dodnes v majetku rodu Mejstříků. V mlýně dochováno unikátní zařízení.
500 od kapličky v Solopiskách
Švarcava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1705 mlýn vystavěl na vlastní náklad Karel Trousílek, za pozemek odvedl vrchnosti - klášteru Zbraslavskému - 25 kop grošů

po smrti Karla Trousílka vdova Anna

1753 zdědil syn Vavřinec Trousílek, mlýn prošacován na 150 kop

1780 zemřel Vavřinec Trousílek, 

1781 se vdova Anna provdala za mlynáře Josefa Khollera

Václav Čermák

1780  Josef Zika

1830 Vojtěch Kalina se oženil s vdovou Zikovou

1840 Vojtěch a Anna Kalinovi

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1851 mlýn zdědil syn Anny Zikové-Kalinové z I. manželství Václav Zika s manželkou Kateřinou

mlýn hned opravil, jak svědčí nápis nad vchodem "1851 W.ZYKA"

k mlýnu náleželo 33 měr pozemků, 2 koně a 8 kusů skotu

František a Zdena Mejstříkovi

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 majitel Václav Mejstřík

Antonín a Růžena Mejstříkovi

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1949 mlýn převzalo zemědělské družstvo, přestalo se mlít, nadále jen  šrotování

1987 zemřel Antonín Mejstřík, mlýn zdědila dcera Růžena

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Trousílek
 • Kholler
 • Čermák
 • Zíka
 • Kalina
 • Mejstřík

Historie mlýna také obsahuje:

1705 Karel Trousílek

vdova Anna 

1753-1780 Vavřinec Trousílek

vdova Anna

1781- Josef Kholller

Václav Čermák

Josef Zika

1830-1851 Vojtěch Kalina

1851- Václav Zíka

František Mejstřík

1930 Václav Mejstřík

-1987 Antonín Mejstřík

1987- Růžena Mejstříková

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  03 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   Mlýnice a obytná část v jedné linii, na místě souběžného hospodářského traktu dnes nové obytné stavení.
   • zdobený zděný štít
   • sgrafito, rytá výzdoba
    • existující umělecké složení
    Žádná položka není vyplněna
    • stavidlo
    • náhon
    • rybník
    • turbínový domek
    Velký rybník nad mlýnem zrušen a vypuštěn.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,062 m3/s, spád 3,7 m, výkon 3,4 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,062 m3/s, spád 3,7 m, výkon 3,4 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách I.
    Rok vydání2000
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 57
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách I.
    Rok vydání2000
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 57
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 43

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Vytvořeno

    16.3.2017 16:21 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 27.3.2023 21:37