Prší mlynáři do břicha.
(friedlandské rčení – o silném dešti)

mlýn Suchomel; Bílý mlýn

mlýn Suchomel; Bílý mlýn
309
Suchomelka
Vodňany
389 01
Strakonice
Vodňany
49° 9' 21.1'', 14° 10' 8.3''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn Suchomel dnes už nenajdeme. Stál na levém břehu mlýnské stoky, která po využití vodní síly vedla vodu zpět do nezregulované Blanice. První písemné informace máme z konce 16. století a mlýn mlel do roku 1906. Následně zde byla koželužna. Mlýn byl zbourán ve třicátých letech mnulého století.
Na severním okraji města Vodňany
Blanice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V 16. století zde byl mlynářem Jan Kožka. Spor o vodu mezi Janem Kožkou a Kašprem z Kašparovského (Bolizon) mlýna čp.90/316 řešila komise přísežných mlynářů pražských 11. října 1574.

1606 po smrti Jana Kožky se jeho dcera Anna provdala za Matěje Cikána Vodňanského

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1716   od svého otčíma Václava Stříže koupil za 59 zl. Vojtěch Schejbalík pro sebe a svoji manž. Mařenu mlýniště, které stálo za městem vedle gruntů Matěje Řídkého z jedné, louky zádušní z druhé a pastvišť obvecních z třetí starny

1731 jej mlynář Vojtěch Schejbalík prodal Tomáši Heslovi už za 410 zlatých i s příslušnými grunty

1733 jej koupil mlynář Václav Ochoč za 500 zlatých

1737 od Václava Vodičky za 520 zlatých zase Josef Žahour. „Mlýn od starodávna řečený Bílý, nyní ale pod sv. Vojtěchem na malej straně řečený, s jedním složením a s grunty.“

František Příbramský  svedl nejprve boj o koupi obecního mlýna (pozd. zv. U Pomejů) s obecním mlynářem Matějem Šebelem a Josefem Drexlerem z Nové Bystřice. Jelikož v tomto boji zvítězil Šebele, zakoupil si Příbramský Suchomelův mlýn.

1745 vlastnil mlýn Josef Příbramský, který jej v roce 1757 prodal svému synovi Janovi za 900 zlatých, vymínil si však, že až do konce života bude plnomocným pánem hospodářem a teprve po jeho smrti bude vládnout syn Jan.

Jan odstranil lávku přes řeku u mlýna ke kapli sv. Vojtěcha, na což si stěžoval kaplan Paulů, že zde již nemohou chodit procesí.

1760 dědické vyrovnání mezi syny Josefa Příbramského Janem a Františkem.

1764 koupil mlýn od svého bratra František Příbramský za 1300 zlatých

1768 už nebyl František naživu a majitelem byl zřejmě Řehoř Žahour, protože od něj si mlýn pronajal František Kalivoda

1.1.1773 od něho koupil mlýn Vojtěch Žahour z Louckého mlýna za 1350 zlatých

1793 mlýn postoupil za 1400 fl. synovi Janovi

1803 jej Jan prodal bratrovi Vojtěchu s polnostmi a loukami za 1000 fl. Ve svatební smlouvě vyhotovené měsíc po koupi věnoval Vojtěch Žahour tento mlýn své nevěstě Marii Chrášťanské, které bylo pouhých 16 let. O šest let později už byl Vojtěch vdovcem a 23. května 1809 se znovu oženil s o 10 let starší Barborou, vdovou po mlynáři Františku Duškovi ze Strakonic, odešel k ní na její mlýn ve Strakonicích

v říjnu 1809 prodal Vojtěch Žahour mlýn Františku Fiedlerovi a jeho manž. Apolonii za 11.000 fl.

v únoru 1814 prodán Janu Chrášťanskému za 5265 fl. vídeňské měny

v červnu 1814 obratem  prodán nezl. Josefu Bayerovi ze Smítkovského mlýna u Volyně  s manž. Kateřinou, zastoupeným poručníkem Janem Ratajem se souhlasem tchána Františka Putschegla z Hliněného mlýna za 5545 fl. (3406 zl. hotově, zbytek představovaly převzaté závazky), až do zletilosti zetě ručí tchán za škody a schodky ve mlýně, s výjimkou nenadálé příhody a změny peněz.

1825 manželé Bayerovi prodali mlýn Vojtěchu Mikešovi a jeho manž. Kateřině za 6890 fl.

v říjnu 1831 připsán jejich adoptovanénu synovi Karlu Balounovi.

1835 získala mlýn  jejich neteř Josefa Balounová (patrně sestra Karla), provd. za Eduarda Žahoura (1811-1857), schovance Josefa Pimperleho a jeho manž. Rozálie z Mosteckého mlýna. (Děd Eduarda byl mlynářem v Kašparovském mlýně (Bolizon) čp. 19.)

1857 po smrti Eduarda převzala mlýn vdova Josefa

1862 postoupila vdova Josefa Žahourová mlýn synovi Václavovi (1843-1895), 1867 se oženil s Josefou Maškovou, dcerou zdejšího koželuha. 17 let zde václav Žahour hospodařil, ale potomkům jej nepředal.

V srpnu 1879 byl mlýn exekučně prodán, Václav Žahour se ostěhoval do čp. 272 v Tyršově ulici, kde 30.12.1895 zemřel

Majitelem byla od roku 1881 obec Vodňanská, město pronajalo mlýn Václavu Čejkovi, mlynáři pocházejícímu ze Štěchovic na Strakonicku.

od 1900 mele jen sporadicky

1906 město prodalo mlýn firmě Bratři Švecové, mlýn pak již nemlel.

V roce 1906 město prodalo mlýn firmě Bratři Švecové, tím provoz mlýna skončil.

1908 vyhlášen na firmu konkurs, 1909 zrušen.

1912 firma budovu prodala Ladislavu Švecovi

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1919 Václav Weiss

leden 1921 Karel a Magdalena Jánských

10.11.1922 Leopolda Modlová

Celý objekt byl zbourán ve třicátých letech 20. století.

Události
 • Zánik budovy mlýna

1940 Marie Řídká

1948 1/2 Bruno Němec

1961 Jiří Kůta s manž. Marií

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kožka
 • Schejbalík
 • Hesl
 • Ochoč
 • Vodička
 • Žahour
 • Příbramský
 • Kalivoda
 • Fiedler
 • Baloun
 • Stříž
 • Chrášťanský
 • Bayer
 • Mikeš
 • Čejka

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Zobrazit více

Sčítání lidu pro Vodňany-Předměstí čp.96/309

Rok 1869
Žahour Václav 9.1843, mlynář/samostatný;
manželka Johana *1846;
dcera Marie 1868;
syn Karel 9.1869.
Majetek – 2 krávy.
Rok 1880 – sčítací archy se nedochovaly.
Rok 1890 – Vodňany-Předměstí čp.309
Čejka Václav *10.10.1837, pachtýř mlýna;
manželka Marie *1834.
Rok 1900 – sčítací archy se nedochovaly.
Rok 1910 – samota Suchomel
Švec Ladislav *2.4.1879, koželužství.
Rok 1921
Weiss Václav *6.9.1887, obuvník/samostatný.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
neexistuje
05 2018
  venkovský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
     • zcela bez technologie aj.
     V roce 1737 při prodeji uvedeno ve smlouvě: „Mlýn od starodávna řečený Bílý, nyní ale pod sv. Vojtěchem na malej straně řečený, s jedním složením a s grunty.“
     Žádná položka není vyplněna
     • náhon
     Mlýn stál na levém břehu mlýnské strouhy dlouhé pouhých 53 m, která vzápětí navazovala na starou nezregulovanou Blanici, starému ramenu kolem mlýna se říkalo Stařice.
     Nad mlýnem rybník Outrata.
     V 16. století zde byl mlynářem Jan Kožka. Spor o vodu mezi Janem Kožkou a Kašparem z Kašparovského (Bolizon) mlýna čp.90/316 řešila komise přísežných mlynářů pražských 11. října 1574:
     První si stěžoval do druhého, že maje mlýn pod jeho mlýnem, jez předělal a zvýšil, tři okna zavezl, kterými prve vody vypadaly. Dvěma okny, kterými voda táhne na kola, v těch špunty vysoké zdělal, a také tudy jej, Kožku, vytápí. Voda prý do jeho mlýna odpadu ani proudu nemá. Kašpar vysvětlil 26. března, že stavěl jez, kde býval odedávna, jak svědčí kůly v zemi. Tři žleby rozšířil na dva a taktéž okna, ze tří udělal dvě širší.
     Rozhodnutí staropražských přísežných mlynářů:
     Při mlýně Jana Kožky (u Suchomelů) má býti jez srovnán a držán k cejchu hořejšímu.
     Při mlýně Honosovském (t.j. mlýn Bolizonů neboli Soukupů, Fidlerů) Kašpar mlynář má rovnati jez k cejchu od znalců bitému, délka jeho má býti světlosti 40 loket míry pražské.
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Popis
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Popis
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorJaroslava Pixová
     NázevNa břehu Blanice – Vodňansko
     Rok vydání2014
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněnís. 142-147
     Datum citace internetového zdroje23.5.2018
     AutorJaroslava Pixová
     NázevNa břehu Blanice – Vodňansko
     Rok vydání2014
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněnís. 142-147
     Datum citace internetového zdroje23.5.2018
     AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
     NázevSčítání lidu pro Vodňany-Předměstí čp.96/309
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1shcevg&id=130543
     Datum citace internetového zdroje23.5.2018

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Ostatní

     Vytvořeno

     23.5.2018 08:54 uživatelem pepino

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 3.6.2021 21:52
     doxa (Jan Škoda) 1.2.2023 15:34