Mlynář mu přešel přes vlasy.
(německé rčení)

Polívkův mlýn

Polívkův mlýn
15
Rozsochatec
58272
Havlíčkův Brod
Rozsochatec
49° 40' 26.1'', 15° 37' 59.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Bývalý mlýn stojí ve středu obce Rozsochatec pod hrází zámeckého rybníka. V provozu byl do roku 1957, dnes je v něm mateřská škola.
střed obce
Břevnický potok
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zakreslen již na mapě I. vojenského mapování. Vzhledem k jeho poloze pod Zámeckým rybníkem nedaleko zámku, který byl původně tvrzí,  lze předpokládat jeho vrchnostenský původ.

Dle stabilního katastru byl v roce 1838 ve mlýně čp. 15 mlynář Kašpar Křepčík.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V polovině 19. století zde byl mlynář Bělohlávek, od něj mlýn koupil Kučera. Do začátku 20. století se zde ještě vystřídali mlynáři Ríža, který mlýn koupil od Kučery, od Rížy ho koupil Musil za 7000 zlatých, po Musilovi následoval Jakšl. V roce 1902 koupil mlýn od Jakšla za 8000 zlatých Valentin Pavlovič.

V roce 1905 koupil mlýn Josef Polívka z Jahodova, který v roce 1907 pořídil do mlýna nové strojní vybavení.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V listopadu 1918 se mlynář Josef Polívka stal předsedou výboru pro postavení pomníku obětem I. světové války v obci Rozsochatec. Na pomník byly sbírány a ukládány peníze, které pocházely z darů a z výtěžků akcí pořádaných obcí. Pomník byl odhalen v srpnu 1924.

30. ledna 1924 se mlynář Josef Polívka stal starostou obce Rozsochatec, úřad vykonával 4 roky. Zasloužil se o zavedení elektrifikace v obci v roce 1927, o založení obecní knihovny v roce 1926 a vysázení obecního ovocného sadu.

V roce 1930 je v seznamu vodních děl jako majitel uváděn Josef Polívka, vodní provoz je zde evidován jako mlýn a pila.  

Josef Polívka v roce 1937 provedl přestavbu mlýna, zvýšil zdivo o 150 cm, na střechu dal novou vazbu a lepenku nahradil eternitem. U mlýna postavil také novou sýpku.

Josef Polívka mlel až do roku 1948, pak se z důvodu vysokého věku živnosti vzdal a pronajal mlýn Janu Šlechtovi.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1950 převzalo mlýn Hospodářské družstvo Chotěboř, Jan Šlechta zde zůstal v námezdním poměru. Josef Polívka byl i nadále vlastníkem domu.

Jan Šlechta provozoval mlýn do roku 1957, dne 15. února 1957 byl provoz mlýna zastaven, současně bylo zrušeno i vodní právo. Pila u mlýna ukončila činnost již dříve, někdy během války. Mleči z Rozsochatce pak vozili obilí na semletí do zmechanizovaného mlýna v Bezlejově.

Majitel mlýna Josef Polívka zemřel v roce 1958. Mlýn zdědila jeho dcera, která se provdala za J. Sveřepu, a převedla zděděnou nemovitost na svého syna Antonína Sveřepu. Rodina Sveřepových bydlela v Praze. V bývalém mlýně bydlel až do své smrti v roce 1965 v nájmu poslední mlynář Jan Šlechta s manželkou Marií.

Ještě v roce 1972 bylo ve mlýně zachováno strojní zařízení. V té době zde ještě bydlela Marie Šlechtová, vdova po posledním mlynářovi, se dvěma dcerami.

V roce 1976 odkoupil bývalý mlýn Národní výbor Rozsochatec za částku 30 000,- Kč za účelem jeho přestavby na mateřskou školu. 19. 2. 1977 začalo vyklízení mlýna a jeho zařízení, které bylo většinou odvezeno do šrotu. Vlastní přestavba byla zahájena v roce 1978, probíhala z velké části brigádnicky. Kolaudace proběhla v prosinci 1980, do provozu byla školka předána 16. 2. 1981.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Budova bývalého mlýna je využívána jako mateřská škola.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Křepčík
 • Bělohlávek
 • Kučera
 • Ríža
 • Musil
 • Jakšl
 • Pavlovič
 • Polívka
 • Šlechta

Historie mlýna také obsahuje:

1838 Kašpar Křepčík

pol. 18. st. Bělohlávek

Kučera

Ríža

Musil

Jakšl

1902 Valentin Pavlovič

1905 – 1958 Josef Polívka

1948 – 1957 Jan Šlechta - nájemce

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  01 2020
   vrchnostenský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    přízemní
    Zděná přízemní budova mlýna obdélníkového půdorysu s vysokým podkrovím a sedlovou střechou. U mlýna stála dřevěná pila, která se nedochovala.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      1930 mlýn a pila
      • stavidlo
      • rybník
      • odtokový kanál
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 – 2 vodní kola na vrchní vodu, hltnost 0,12 m3/s, spád 4,5 m, celkový výkon 8 HP.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 – 2 vodní kola na vrchní vodu, hltnost 0,12 m3/s, spád 4,5 m, celkový výkon 8 HP.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníČáslav, str. 15
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníČáslav, str. 15
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorInternet
      NázevPamětní kniha obce Rozsochatec
      Rok vydání
      Místo vydáníRozsochatec
      Další upřesněnídigitalizovaná dvoudílná ručně psaná kronika
      Odkazhttp://rozsochatec.cz/kroniky-obce/
      Datum citace internetového zdroje29. 1. 2020

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      29.1.2020 12:29 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 31.1.2020 19:14
      doxa (Jan Škoda) 8.2.2024 22:56