Prošel školou jako osel mlýnem.
(německé přirovnání)

Požadavek na doplnění karty