Zde na to ruka – že ze žita bude mouka.
(ruské přísloví)