Když se mlynáři bouří,
musí se zavázat jejich pytle.
(německé přísloví)