Ve mlýně se neuplatní hra na strunný nástroj.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 812 813 814 815 816 817 818 821 1641 2461 3281
Počet obrázků v databázi: 164190
Kabelíkův mlýn »

Mlecí kámen před vchodem do obytné části, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Kabelíkův mlýn »

Průhled do krovu z mlýnice, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: krov)

Stranický, Zadní mlýn »

Historická letecká mapa, výřez, 1955, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Kabelíkův mlýn »

Průhled do krovu z mlýnice, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: krov)

Kabelíkův mlýn »

Dveře do mlýnice, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: dveře)

Kabelíkův mlýn »

Dveře do mlýnice z rubové strany, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: dveře)

Kabelíkův mlýn »

Lednice, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: lednice)

mlýn v Dolních Vernéřovicích »

Mlýn v Dolních Vernéřovicích, 1877-1880, © III. vojenské mapování výřez,oldmaps.geolab.cz

Kabelíkův mlýn »

Náhon vedl dál do dalších rybníků, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: náhon)

Kabelíkův mlýn »

Pohled na mlýn z jihu, ze dvora, 2016, © Šimek

Kabelíkův mlýn »

Mlýnice a obytná část, 2016, © Šimek

Kabelíkův mlýn »

Obytná část mlýna, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: okno, sgrafito, rytá výzdoba)

Kabelíkův mlýn »

Novodobá veranda při východním štítu, 2016, © Šimek

Kabelíkův mlýn »

Hospodářská budova, 2016, © Šimek

Kabelíkův mlýn »

Průčelí hospodářské budovy, 2016, © Šimek

Kabelíkův mlýn »

Vpravo snad zbytek sýpky kde měl být znak Krčína a letopočet, později chlívky, 2016, © Šimek

Sloní mlýn; Elefantenmühle »

Hospodářská budova V, 3.4.2016, © Racocha

Kabelíkův mlýn »

Nečitelný letopočet na východním průčelí hospodářské budovy, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Kabelíkův mlýn »

Propadlý sklep při severním podélném průčelí, 2016, © Šimek

Kabelíkův mlýn »

Takto mohlo vypadat sgrafito na celém mlýně. Dochované nad propadlým sklepem, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: sgrafito, rytá výzdoba)

Kabelíkův mlýn »

Sgrafito poblíž propadlého sklepa, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: sgrafito, rytá výzdoba)

Kabelíkův mlýn »

Pohled na jižní podélné průčelí, 2016, © Šimek

Kabelíkův mlýn »

Východní průčelí, 2016, © Šimek

Kabelíkův mlýn »

Okénko ve východních štítovém průčelí, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: okno)

Kabelíkův mlýn »

Mohutný kříž před mlýnem, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: drobné sakrální památky)

Kabelíkův mlýn »

Monogram na podstavci kříže, 2016, © Šimek, (Prvky na obrázku: drobné sakrální památky)

Sloní mlýn; Elefantenmühle »

Mlýnice od Z, 3.4.2016, © Racocha

Sloní mlýn; Elefantenmühle »

Nároží hospodářské budovy, 3.4.2016, © Racocha

Sloní mlýn; Elefantenmühle »

Hospodářská budova, 3.4.2016, © Racocha

Sloní mlýn; Elefantenmühle »

Záznam o renovaci hospodářské budovy která se už ovšem znovu rozpadá..., 3.4.2016, © Racocha, (Prvky na obrázku: epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Zbyslavický, Nykšův mlýn a pila »

I. vojenské mapování, výřez, 1768, © http://oldmaps.geolab.cz/

Zbyslavický, Nykšův mlýn a pila »

II. vojenské mapování, výřez, 1852, © http://oldmaps.geolab.cz/

Zbyslavický, Nykšův mlýn a pila »

III. vojenské mapování, 1878, © http://oldmaps.geolab.cz/

Zbyslavický, Nykšův mlýn a pila »

Historická letecká mapa, výřez, 1955, © http://kontaminace.cenia.cz/

Nadějkovský, Panský mlýn »

Letecké mapování z 50. let překryté Pozemkovým katastrem - mlýniště je přesně lokalizováno, 1953, © viz http://kontaminace.cenia.cz/

Mlýn v Chabičově, Blažejův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1876 - 1878, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Proškův, Potepelský mlýn, mlýn Pod Teplým »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 68, © viz oldmaps.geolab.cz

Proškův, Potepelský mlýn, mlýn Pod Teplým »

Císařský povinný otisk, výřez, 1840, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Proškův, Potepelský mlýn, mlýn Pod Teplým »

Indikační skica, výřez, 1840, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Hrkačka »

Pohled na domy v Koželužské ulici na jejichž místě stál do roku 1912 mlýn Hrkačka, 2011, © http://www.google.cz/

Sloní mlýn; Elefantenmühle »

Mlýnice, 3.4.2016, © Racocha

Sloní mlýn; Elefantenmühle »

Podkolí, 3.4.2016, © Racocha

mlýn Hrkačka »

III. vojenské mapování, výřez, 1 : 25 000, 1877-80, © http://oldmaps.geolab.cz/

mlýn Hrkačka »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

mlýn Hrkačka »

Indikační skica, výřez, 1839, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

mlýn Hrkačka »

Indikační skica, výřez, 1839, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

mlýn Hrkačka »

mlýn Hrkačka před rokem 1912, před rokem 1912, © Regionální muzeum v Chrudimi, Sb. fotografií, sign. FN4923

mlýn Hrkačka »

mlýn Hrkačka po požáru v roce 1912, 1912, © Regionální muzeum v Chrudimi, Sb. fotografií, sign. FN17421

Sloní mlýn; Elefantenmühle »

Náhon, 3.4.2016, © Racocha, (Prvky na obrázku: náhon)

mlýn v Karli »

Celkový pohled na bývalý mlýn, 2010, © Urbánek

1 812 813 814 815 816 817 818 821 1641 2461 3281