Kdo se stýká s mlynářem, zapráší se.
(hornorakouské přísloví)