Mlynářský chléb má devatero sil.
(francké přísloví)