Z mlynářského desatera
5. Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.
6. Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.

Profil - Jiří Michalík

Navštívené mlýny

Oblíbené mlýny

Chci navštívit

Uživatelem založené karty