Kdo chce mlít, musí také snášet klapot.
(německé přísloví)

Soukenická valcha, Tuchwalke, Valcha, Walkmühle

Soukenická valcha, Tuchwalke, Valcha, Walkmühle
836
142
Papírenská
Bělá pod Bezdězem
294 21
Mladá Boleslav
Bělá pod Bezdězem
50° 29' 59.4'', 14° 52' 10.9''
Mlýniště bez mlýna
Na místě dnešní papírny stál mlýn připomínaný v první polovině 14. století, později přebudovaný na soukenickou valchu. Koncem 19. století byla na místě valchy vybudována papírna.
Podle tradice se místo stále nazývá Valcha.
Na kraji města v průmyslové zóně
Bělá
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn, zvaný Valcha, stál už v roce 1337.

1337: v listině Hynka Berky z Dubé a Lipé z 24. dubna 1337: "Dali jsme Ješkovi k jeho rychtě v Novém Bezdězi mlýn chlebný s jedním kolem, jenž se obecně Walkmühl slove se všemi důchody i nástupcům jeho k volnému a věčnému užívání." Kdyby se u mlýna postavilo 2. kolo, měl z něho mít Ješek polovinu výnosu.

1460 podle privilegia krále Jiřího z Poděbrad měli bělští soukeníci právo užívání valchy při tomto mlýně.

1490 Bartoš se svou matkou Eliškou prodali mlýn Matějovi

1509 Matějův syn Martin prodal mlýn za 100 kop gr. míš. Matoušovi, ten zaplatil závdavek 15 kop a každé Vánoce měl splácet 6 kop až do úplného splacení

1517 Matouš, syn Hrochův prodal mlýn za 82 kop a 2 groše Jiráčkovi

1521 po smrti Jiráčka prodává jeho náměstek Jíra mlýn se zahradou a loukou Martinovi mlynáři za 130 kop míš., ze závdavku 32 kop dostane vdova po Jiráčkovi 10 kop

Před rokem 1540 byl mlýnem panským.

1540 spor o užívání valchy mezi bělskou obcí a majitelem panství Janem Špetlem mladším z Janovic - Jan Špetle posílá do obce na rathaus svého hejtmana Tobiáše z Housky, aby mlýn s valchou nabídl obci ke koupi, obec se však brání, že podle královských a císařských majestátů mlýn s valchou nikdy nepřestal být obecním majetkem.

Mlynářem byl tou dobou Martin (patrně stále onen výše zmíněný), který byl poddaným Jetřicha z Janovic, obec však upozorňovala na jeho špatné spravování a požadovala bezplatné převedení mlýna do majetku obce.

1560 mlýn s valchou držel Johannes písař, valcha však byla ve špatném stavu, soukeníci požadovali, aby ji Johannes nechal opravit, ten však prohlásil, že opravu platit nebude a raději ji předá soukeníkům k bezplatnému užívání.  Soukeníci ji tedy nechali opravit na vlastní náklad a od té doby za její užívání neplatili.

 

 

V roce 1696 založil majitel bělského panství hrabě Arnošt Josef Valdštejn nedaleko valchy první papírnu.

1799 

Soukenická valcha zanikla nejpozději v roce 1870. Na místě bývalého mlýna a valchy byla v roce 1880 postavena nová papírna.

V roce 1930 byl majitelem papírny K.C. Menzel.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

1930 - K.C Menzel - papírna

1939 - K. C Menzel (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2013
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    Mlýn ani soukenická valcha neexistují.
    V místě, kde stávala valcha byla postavena trafostanice a opodál kancelářská budova účtárny.
    Na štítě papírny je v omítce nápis: Walke a letopočty:
    1696 - založení první papírny hrabětem Arnoštem Josefem z Valdštejna,
    1905
    Po toce 2011 objekty papírny postupně demolovány, zmizela i výše popisovaná atika s nápisem.
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • valcha
     • papírna
     cca do 1870 provoz soukenické valchy
     1885-2008 výroba papíru
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     • rybník
     Rybník Nový měl původně dvojnásobnou rozlohu, než má dnes. Potok Bělský ústil přímo do rybníka. Stavidlem v hrázi rybníka natékala voda do 14 metrů dlouhých vantrok k vodnímu kolu na spodní vodu. Přebytečná voda odtékala z rybníka přes splav korytem potoka.
     po r. 1880 voda z Nového rybvníka napájela kotelnu a přepad je veden podzemním potrubím za budovu účtárny a dále do hlavního toku potoka. Část rybníka ustoupila zauhlovacímu mostu vybudovanému v roce 1966 a další podstatnou část ubrala administrativní budova postavená u vjezdu do papírny.
     Popis
     Popis
     Typturbína Girardova
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV roce 1930 byla v papírně 1 Girardova turbína, hltnost 0,53 m3/s, spád 4,25 m, výkon 22,52 HP
     1931 nahrazena Francisovou turbínou
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Popis1869: 1 kolo na spodní vodu, prům. 4,92 m, šířka 1,38 m
     Typturbína Francisova
     StavNezjištěn
     Popisinstalována 1931
     Francisova turbína s vodorovným hřídelem a ruční regulací, na spádu 4,24 m a průtoku 560 l/s výkonu dávala 24,2 HP výkonu
     Typdynamo
     StavZaniklý
     Popisparní turbogenerátor 4,2 MW
     Typdynamo
     StavZaniklý
     Popisparní turbogenerátor 4,2 MW
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     Popis
     Historické technologické prvky
     AutorInternet
     NázevPapírny Bělá
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníHistorie společnosti
     Odkazhttp://www.papirny-bela.cz/historie_cz.htm
     Datum citace internetového zdroje15.5.2013
     AutorInternet
     NázevPapírny Bělá
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníHistorie společnosti
     Odkazhttp://www.papirny-bela.cz/historie_cz.htm
     Datum citace internetového zdroje15.5.2013
     AutorInternet - Miroslav Kolka
     NázevVodní mlýny II. - sborník, obr. 5 - histoická fotografie papírny
     Rok vydání2005
     Místo vydáníVysoké Mýto
     Další upřesněníStručný nástin pramenů k dějinám mlýnů na Bělském potoce na příkladu Podzámeckého mlýna
     Odkazhttp://vodnimlyny.cz/data/uploaded/downloads/14.pdf
     Datum citace internetového zdroje15.5.2013
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československél
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesněníJičín, str. 25
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorVáclav Šolc
     NázevMlýny na Bělském potoce
     Rok vydání2022
     Místo vydáníTurnov
     Další upřesněnís. 80-85

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     15.5.2013 18:50 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 15.5.2013 22:00
     Radomír Roup (Radomír Roup) 9.6.2018 11:26
     doxa (Jan Škoda) 25.1.2023 10:47