Rozum mladého je jako mlýn bez vody.
(arménské přísloví)

Zátkův mlýn; Brukenmühle

Zátkův mlýn; Brukenmühle
131
Pod Skálou
Boršov nad Vltavou
373 82
České Budějovice
Boršov nad Vltavou
48° 55' 1.8'', 14° 25' 43.9''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu a mele
Velký areál mlýna a těstáren známé značky Zátkovy těstoviny a mouka stojí na břehu Vltavy v části obce Březí. Areál je centrem dalších pobočných závodů v Boršově a Rosicích u Brna.
U mlýna je v provozu MVE.
Samota
Vltava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1738 zde již nějaký čas mele Tomáš Paukner

1756  Tomáš, syn Tobiáše Paucknera a jeho ženy Sibyly, sedláků z Karlových Dvorů, a jeho žena Tereza z Hořiček, sem propuštěná, poddaní mlynáři   

Tomášovi synové Šimon a Tomáš II. se dostali na Šourkův mlýn u Sedlčan

1760 přebírá mlýn nejstarší syn Vít Paukner

1802 Josef Paukner, nejstarší syn Víta

1814 Josef I. umírá, vdova si 1815 vzala jistého Robla

1827 patřil mlýn Josefu II. knížeti ze Schwarzenbergu a vévodovi krumlovskému. Jeho největším dílem bylo dokončení Schwarzenberského plavebního kanálu. Za jeho vlády se výrazně hospodářsky rozšířilo jeho panství.

1834 Josef II. Paukner

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

r. 1869 - mlýn lehl celý popelem, Zátka koupil toto spáleniště  a začíná zde od nuly

r. 1884 - u mlýna založena těstárna bratří Vlastimila a Dobroslava Zátkových

r. 1912 - změna právní formy na spol. s.r.o.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

r. 1930 - majitelem mlýna Monopol, bří Zátkové

do r. 1938 - rozšiřování výroby těstovin

r. 1939 - 1945 - konfiskace majetku Němci, areál využíván na zbrojní výrobu

r. 1945 - návrat původních majitelů

r. 1948 - mlýn a těstárny znárodněny, vytvořen podnik Mlýny a těstárny, závod 02, Březí

r. 1991 - ekonomický pronájem areálu rodinou Zátkových

r. 1994 - rodina Zátkova získává mlýn a těstárnu formou přímého prodeje, prvním předsedou valné hromady dr. ing. Vladimír Zátka

r. 2000 - změna právní formy na a.s.

r. 2003 - holding

r. 2010 - fúze do společnosti Europaste SE

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Zátka

Historie mlýna také obsahuje:

nájemci:

1734-1760 Tomáš Paukner

1760-1802 Vít Paukner

1802-1814 Josef Paukner

1814-34 vdova Pauknerová,  po 2. provdaná Roblová

r. 1827 - vlastnil mlýn Schwarzenberg Fürst von Joseph als Herrschaft Krummau (dle Indikační skici, RŠ)

1834-1868 Josef Paukner ml.

1869 - Hynek Zátka

1884 - Vlastimil a Dobroslav Zátkovi

1930 - Monopol, bří Zátkové

1948 - Mlýny a těstárny, závod 02, Březí

od r. 1990 - rodina Zátkova

Věstník Muzea cenných papírů:

Asi 8 km jižně od Českých Budějovic leží obec Březí, která náležela po roce 1850 pod Kamenný Újezd. Zde stál na toku Vltavy mlýn. V roce 1827 patřil mlýn Josefu II. knížeti ze Schwarzenbergu a vévodovi krumlovskému. Jeho největším dílem bylo dokončení Schwarzenberského plavebního kanálu. Za jeho vlády se výrazně hospodářsky rozšířilo jeho panství. Mlýn v Březí, ale v roce 1868 vyhořel. Jeho ruiny koupil v roce 1869 Hynek Zátka a celý mlýn zmodernizoval a vytvořil z něj tzv. americký nebo též umělecký mlýn, první svého druhu v jižních Čechách. Současně s rozšířením a přestavbou mlýna pořídil i velkostatek v Libníči.

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  06 2014
   průmyslový areál
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice bez obytné budovy
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • existující umělecké složení
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    • jiné
    U mlýna je v provozu MVE.
    Od r. 1884 je v provozu těstárna
    • jez
    • náhon
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
    PopisV roce 1930 byly ve mlýně 2 Francisovy turbíny, spád 2/2 m, výkon 121/145 HP.

    Instalace turbíny r. 1939:
    Spád: 1.8 m, Výkon: 100 kW
    vertikální Francisova turbína od firmy J. Prokop z roku 1925 s hltností 7200 l/s, generátor Machala (1939) 105 kW

    do r. 1969 byla ještě jedna 150 kW turbína

    V roce 2009 proběhla generální oprava turbíny, generátoru a řízení. Turbína a generátor zůstaly původní, přidávala se nová elektronická regulace.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
    PopisV roce 1930 byly ve mlýně 2 Francisovy turbíny, spád 2/2 m, výkon 121/145 HP.

    Instalace turbíny r. 1939:
    Spád: 1.8 m, Výkon: 100 kW
    vertikální Francisova turbína od firmy J. Prokop z roku 1925 s hltností 7200 l/s, generátor Machala (1939) 105 kW

    do r. 1969 byla ještě jedna 150 kW turbína

    V roce 2009 proběhla generální oprava turbíny, generátoru a řízení. Turbína a generátor zůstaly původní, přidávala se nová elektronická regulace.
    Typelektrický motor
    StavDochovaný
    VýrobceMachala
    Popisgenerátor Machala (1939) 105 kW
    Typelektrický motor
    StavDochovaný
    VýrobceMachala
    Popisgenerátor Machala (1939) 105 kW
    Historické technologické prvky
    • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v dřevěné skříni
    AutorInternet
    NázevHistorie společnosti
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníhistorické fotografie
    Odkazhttp://www.zatka.cz/spolecnost_2.htm
    Datum citace internetového zdroje17.6.2014
    AutorInternet
    NázevHistorie společnosti
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníhistorické fotografie
    Odkazhttp://www.zatka.cz/spolecnost_2.htm
    Datum citace internetového zdroje17.6.2014
    AutorInternet
    NázevRodina Zátků
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina_Z%C3%A1tk%C5%AF
    Datum citace internetového zdroje17.6.2014
    AutorInternet
    NázevB o r š o v n a d V l t a v o u
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazftp://ftp.c-budejovice.cz/Oupa/2012/Textova_cast/Bor%9Aov%20nad%20Vltavou.pdf
    Datum citace internetového zdroje17.6.2014
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesněníČeské Budějovice, str. 9
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorInternet
    NázevFirma Zátka
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.zatka.cz/
    Datum citace internetového zdroje17.6.2014
    AutorInternet
    NázevMalé vodní elektrárny
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníBřezí - Zátkův mlýn
    Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/detail.php?id=319
    Datum citace internetového zdroje17.6.2014
    AutorInternet
    NázevInteraktivní mapa obnovitelných zdrojů energie
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníRok instalace: 1939
    Odkazhttp://mapa.czrea.org/instalace.detail.php?INSTALACE=1248
    Datum citace internetového zdroje17.6.2014
    AutorInternet
    NázevFotohistorie - Březí
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníhistorické fotografie
    Odkazhttp://www.fotohistorie.cz/Jihocesky/Ceske_Budejovice/Brezi_/Default.aspx
    Datum citace internetového zdroje17.6.2014

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Ostatní

    Vytvořeno

    17.6.2014 20:12 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 28.8.2017 12:41
    doxa (Jan Škoda) 6.4.2022 01:07