Ne všechny mlýny klapou pro jednoho.
(německé přísloví)

mlýn Kožlí, Kloudovský

mlýn Kožlí, Kloudovský
02E
Přibyšice
256 01
Benešov
Přibyšice
49° 46' 9.1'', 14° 37' 21.6''
Mlýn s vodním kolem
Zcela opravený mlýn nedaleko zříceniny hrádku Kožlí.
Janovický potok
103975
nepřístupný

Obecná historie:

V roce 1840 mlýn vlastnil Paris Johan (viz Indikační skica). Klaudovský mlýn býval panským mlýnem. Dle zápisu ze dne 2. června 1759 koupil tento mlýn od důchodu Františka, Václava hraběte z Vrtby Matěj Paris za 340 zlatých rýnských. Té doby byl tento mlýn o jednom složení a nalézala se v něm stoupa. Ku mlýnu tomuto patřilo 6 strychů 2 věrtele 2 2/3 urbálních polí. On povinen byl panství konopišťskému každý rok za živení vepře hotově zaplatiti obnos 25 zlatých rýnských, odváděti na panskou sýpku 25 strychů žita in natura, jež účtováno bylo, ať bylo laciné neb drahé po 1 zlatém 40 krejcarech rýnských; platiti daně, plat tahační a z kol a posílati panství ve žně po 6 dní jednoho žence ku dvoru na robotu. Dále byl povinen odebírati z panské vinopalny 20 žejdlíků páleného (kořalky) v ceně po 6 krejcarech. On nesměl po dny sváteční a v neděli, před mší svatou, a pokud služby Boží trvaly, melivo ani přijímati ani vydávati, dvory panské a lidi poddané melivem před jinými fedrovati, chrty panské, jemu odevzdané, opatřovati, za což mu na každého chrta vydáno bylo z panské sýpky 1 strych ječmena. On povinen byl do panské konopišťské flussárny každý rok 2 strychy popele dřevěného odváděti, a bylo-li popele více, musel jej tomuto flussaři v ceně smluvní prodati. Správy mlýna musel sám obstarávati, na to bylo mu od panství vykazováno 12 kmenů a 1 dub. Z panského mletí povinen byl odváděti: z 1 strychu pšenice neb žita: 5 věrtelů mouky a 1 věrtel otrub, z 1 strychu ječmena: 3 věrtele drobných a 2 1/2 věrtele tlustých krup, Z 1 strychu zadního obilí: 5 věrtelů šrotu aneb z 1 strychu ovsa 6 věrtelů šrotu, z 1 strychu prosa 2 věrtele jáhel. Poněvač v roce 1757 byla veliká povodeň, která mu louky odplavila, dala se mu náhrada. Matěj Paris mlýn ten zlepšil, zřídiv při něm druhé složení. Když zemřel, hospodařila na něm pozůstalá po něm vdova Alžběta Parisová do roku 1785. Z manželství jejich narodily se dítky: Matěj, Jan, Ludmila a Judyta. Ludmila provdala se za Kohoutka do Nesvačil a Judyta za Holuba. Dle zápisu ze dne 3. září 1785 odevzdala Alžběta Parisova tento mlýn o dvou složeních se stoupami nejmladšímu synu Matěji Parisovi v ceně 430 zlatých rýnských. On hospodařil na něm 20 roků. Měl dítky: Jana, Kateřinu, Prokopa, Františka, Josefa, Václava a Annu. Dcera Kateřina provdala se za Františka Procházku do Nesvačil. Dle protokolu ze dne 31. října 1805 dostavil se na kancelář hospodářskou a poukazuje k tomu, že je 57 roků stár a že dále hospodařiti nemůže, postoupil mlýn ten synu Janu Parisovi v ceně 4 000 zlatých rýnských. Té doby patřilo k tomu mlýnu 6 jiter 604oo polí, 963oo luk a zahrad. Ján Paris hospodařil na tom mlýně do roku 1847, tedy 42 roků. On měl děti: Antonína, Jana, Františka, Annu, Marianu a Antonii, dceru Annu provdal za Vilímka. Dle zápisu ze dne 2. července 1847 postoupil tento mlýn synu Antonínu Parisovi v ceně 2 078 zlatých 6 krejcarů, z níž měl on ostatním dětem vyplatiti podíly po 400 zlatých. Té doby patřilo k tomu mlýnu 6 jiter 604oo polí, 508oo luk, 455oo zahrad. Antonín Paris hospodařil 36 roků, a když syn jeho František se oženil, postoupil mlýn ten dle smlouvy ze dne 4. června 1883 jemu a jeho manželce Františku a Anně Parisovým.

V r. 1930 je psán majitel Boh. Parys (RR).


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Paris

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Bohumil Párys (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    přízemní
       Žádná položka není vyplněna
       • náhon
       • rybník
       • akumulační nádržka
       • lednice
       Typvodní kolo na střední vodu
       StavDochovaný
       PopisV r. 1930 zde bylo 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,18 m3/s, spád 3,2 m, výkon 5 k.
       Typvodní kolo na střední vodu
       StavDochovaný
       PopisV r. 1930 zde bylo 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,18 m3/s, spád 3,2 m, výkon 5 k.
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       • jiný přírodní kámen | Počet: 4
       • AutorPinkas Antonín
        NázevChvojenská rychta
        Rok vydání1908
        Místo vydáníMuzeum Podblanicka, Vlašim
        Další upřesněnípřepsal a opoznámkoval Josef Velíšek
        Odkazhttp://www.urocnice.eu/clanky/chvojenska-rychta/chvojenska-rychta---kozli.html
        Datum citace internetového zdroje2. 5. 2013
        AutorPinkas Antonín
        NázevChvojenská rychta
        Rok vydání1908
        Místo vydáníMuzeum Podblanicka, Vlašim
        Další upřesněnípřepsal a opoznámkoval Josef Velíšek
        Odkazhttp://www.urocnice.eu/clanky/chvojenska-rychta/chvojenska-rychta---kozli.html
        Datum citace internetového zdroje2. 5. 2013
        AutorMinisterstvo financí
        NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
        Rok vydání1932
        Místo vydání
        Další upřesnění
        Odkaz
        Datum citace internetového zdroje

        Žádná položka není vyplněna

        Základní obrázky

        Historické mapy

        Současné fotografie - exteriér

        Současné fotografie - vodní dílo

        Současné fotografie - technologické vybavení

        Vytvořeno

        4.11.2012 12:44 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

        Majitel nemovitosti

        Není vyplněn

        Spoluautoři

        Uživatel Poslední změna
        Radomír Roup 18.6.2018 18:53
        doxa (Jan Škoda) 4.1.2021 16:40