Prošel školou jako osel mlýnem.
(německé přirovnání)

Prchalův, Parní mlýn

Prchalův, Parní mlýn
189
45
V Kněžívce
Kněžívka
252 67
Praha-západ
Kněžívka
50° 7' 40.0'', 14° 16' 20.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velká budova chátrajícícho mlýna stojí na levém břehu Únětického potoka v průmyslovém areálu. Původně vodní mlýn byl přebudován na parní.
V noci na 6. srpen 2023 mlýn vyhořel.
Na okraji obce
Únětický potok
nepřístupný

Obecná historie:

Mlýn na tomto místě je doložen již od roku 1410, po roce 1920 na mlýn nastupuje rodina Prchalova. Pan Prchal zemřel roku 1922 na zápal plic a vdova s malými dětmi hledala správce mlýna. Z obrovského počtu nabídek si vybrala pana Čeňka Baláka. Později se vzali a mlýn vedli pod starou firmou Prchalův mlýn. Pan Čeněk Balák mlýn někdy v letech 1937-1938 předal dědici a zároveň i nevlastnímu synovi panu Václavu Prchalovi. Roku 1949 rodina pana V. Prchala musela opustit mlýn do 24 hodin jen s minimem věcí. Po roce 1990 mlýn převzal restituent p. V. Prchal. Na mlýnu však byl velký dluh za obrovské násypky nově postavené na dvoře, jejichž splácení bylo po restituentu vyžadováno. Navíc se do přízně již starých pána a paní Prchalových dostal český emigrant žijící ve Švýcarsku. To přimělo p. Prchala mlýn prodat. Ve mlýně noví majitelé údajně chtěli mlít koření, ale mlýn dopadl tak, jak dopadl. Vše cennější bylo odvezeno, prodáno, železo do šrotu.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn na tomto místě je bezpochyby doložen již roku 1410

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V r. 1729 se o něm píše jako o bývalém panském mlýně.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V roce 1865 se uvádí jako mlýn Josefa Šebka o dvou složeních českých.

Z 1. března 1911 je zápis, že vyhořel mlýn Václava Šebka v Kněžívce. Po požáru roku 1911 došlo k výstavbě nového mlýna Václavem Šebkem do podoby

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Po roce 1920 na mlýn nastupuje mladá rodina Prchalova. Mlýn získali dnes již nejasnou výměnou s rodinou Šebkovic (příbuzní? Dobří známí? Kamarádí) za větší dům v Praze na Smíchově a mlýn na Pátku. Václav Šebek je uveden v kronice obce Pátek, nebot roku 1924 do svého velkého mlýna zavedl první telefon v obci. Pan Prchal zemřel roku 1922 na zápal plic a vdova s malými dětmi hledala správce mlýna. Z obrovského počtu nabídek si vybrala pana Čeňka Baláka. Později se vzali a mlýn vedli pod starou firmou Prchalův mlýn. Pan Čeněk Balák mlýn dále zveleboval a rozšiřoval. Na obecním úřadu Tuchoměřice je dodnes zachován velký plán na vyzdívku kotle o 70 m2 výhřevné plochy 10 atm. z 28. 5 pro p. Baláka. Dále je zde na OÚ žádost z dubna 1927, kde žádá o povolení překlenutí potoka, aby mohl rozšířit dvůr a vystavět kanceláře, garáže a prádelnu. Původní obytné stavení, kolmé k budově mlýna, nechal zbourat. U mlýna byla zřízena i pekárna, ale pro stížnosti pekařů byla v roce 1936 zrušena. Za mlýnem byl rybník Balačka a za rybníkem pod svahem dům p. Chmelaře. Z domu možná vedla chodba na Okoř, jiní říkají, že tam byl pouze chlívek. Dnes zde dům není, ale ve stráni je opravdu klenba. Pamětníci říkají, že mlýn poháněla parní turbína a někteří říkají, že dvojpístový parní stroj.

V roce 1930 byl majitelem parního mlýna (tehdy č.p. 45) Josef Prchal.

V roce 1932 jsou v Kněživce uváděny 2 mlýny, tento a níže položený mlým "mlýn v Kněživce".

Pan Čeněk Balák mlýn někdy v letech 1937-1938 předal dědici a zároveň i nevlastnímu synovi panu Václavu Prchalovi. Pan Čeněk Balák zůstal ve mlýně a pomáhal novopečenému mlynáři V. Prchalovi.

Mlýn tedy pod vedením p. Václava Prchala přečkal druhou světovou válku. Po celou dobu provozu zaměstnával více lidí - topiče, strojníka, účetního, řidiče atd. Melivo se přiváželo ze železničního nádraží Středokluky a od hospodářů. Pak ale přišel únor 1948 a znárodnění.

Asi v roce 1936 se ve mlýně objevila cikánka a věštila mu z ruky, že ho vidí jako kostlivce, že bude těžce nemocen, bude pracovat pod zemí, že bude mít hlad, bude zavřený a přijde o všechen majetek atd. Ve 2. světové válce se zapojil do odboje a i moučnými výrobky ze mlýna pomáhal občanům. Nutno říci, že za války se zde mlelo pro lidi navíc za úřední cenu 4,20/kg, i když cena na černém trhu byla až 100 korun. Bylo dále nutné mít promyšlený postup s lístky na mouku, aby někdo při zadržení s moukou nedostal mlynáře do koncentráku. I mnoho let po válce lidé na mlynáře Prchala i Baláka v dobrém vzpomínali. Ani jedno křivé slovo...

V roce 1942 byla ve mlýně provedena prohlídka asi 17 esesáky a p. Balák byl odvezen do Pečkárny na výslech. Výslech prošel a esesáci poslali dopis, který byl na počátku nepříjemností starostovi obce Kněžívka p. Rozsypalovi. Ten spolu s p. Balákem a dalšími důvěryhodnými občany porovnáním písma určili udavače. Byl to p. XXX, udání na spoluobčany psal pod jménem J. Volepšík. Dodávám, že mnohé občany Kněžívky a Tuchoměřic před zatčením zachránil místní listonoš p. Kolařík. Když vybíral poštovní schránku na hostinci u Šenfeldrů v Kněžívce č. p. 227 a našel dopis s adresou na gestapo, nedovoleně a protiprávně jej donesl na obecní úřad Tuchoměřice. Zde jej odvážný tajemník p. Pašta rozlepil. Když přečetli obsah, listonoš z udání omdlel a p. Pašta dopis okamžitě spálil. P. Pašta přišel do obce po Mnichovu jako vyhnanec z pohraničí a postavil si v Kněžívce dům č. p. 297.

Pan Balák Čeněk se z Pečkárny od výslechu vrátil, ale gestapo ho sledovalo a smyčka se utahovala. Jeden člen odboje byl zadržen a pan Balák byl známými varován, že bude zatčen. Snažil se zatčení uniknout. Dojednal si zatčení z malého důvodu v Praze v kavárně na Senovážném náměstí na 15. ledna 1943 od české policie. Když jej čeští policisté vyváděli, tak ve dveřích ho zadrželo gestapo. Po Pečkárně prošel Osvětim, krátce Buchenwald, nejhorší peklo na zemi tábor Dora a po evakuaci Dory následoval Bergen Belsen, kde byl osvobozen kanadskými vojáky. Protože byl osvobozen v dubnu a u nás vládli ještě Němci, dostal se s bývalými spoluvězni do Belgie, kde vstoupil do československého vojska a domů přišel 31. května 1945 v anglické uniformě. Svému udavači se nemstil, ač byl k tomu vyzýván i místními občany. Jako důvod udával, že hrůzy už viděl a zažil dost!

1939 - J. Prchal (Čeněk a Anna Balákovi), parní pohon. (RR)

Rodina pana V. Prchala musela opustit mlýn do 24 hodin jen s minimem věcí. Prošli několika JZD, až koupili dům v Rakovníku, kde potomci žijí dodnes. Pan V. Prchal zde byl předsedou numismatiků a ctěný občan.

Mlýn po několikaleté přestávce šrotoval, až do roku 1990 v něm byla mísírna krmiv pro okolní JZD.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Po roce 1990 mlýn převzal restituent p. V. Prchal. Na mlýnu však vázl velký dluh za obrovské násypky nově postavené na dvoře, jejichž splácení bylo po restituentu vyžadováno. Navíc se do přízně již starých pána a paní Prchalových vetřel český emigrant žijící ve Švýcarsku. To přimělo p. Prchala mlýn prodat. Ve mlýně noví majitelé údajně chtěli mlít koření, ale mlýn dopadl tak, jako většina, ba možno říci všechna, po roce 1990 provedená privatizace v ČR. Vše cennější bylo odvezeno, prodáno, železo do šrotu.

6. 8. 2023 mlýn vyhořel. Bude to nejspíš jeho definitivní konec. (RŠ)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šebek
 • Prchal
 • Balák

Historie mlýna také obsahuje:

1865 - Josef Šebek

1911 - Václav Šebek

1920 - Prchal

1922 -Čeněk Balák

1938 - Václav Prchal

1939 - J. Prchal (Čeněk a Anna Balákovi) (RR)


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  12 2014
   průmyslový areál
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
   Mlýn je dvoupatrový.

   Okna mlýna jsou ve stylo novogotiky, zdi mlýna mají ozdobnou pásovou omítku, na střeše je nástavba \n

   Po požáru roku 1911 došlo k výstavbě nového mlýna Václavem Šebkem do dnešní podoby.

   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • střešní nástavba
   • krov
   • schodiště
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   Na OÚ se nalézá dodnes zápis z 3. listopadu 1909, který je pro nás velmi důležitý. Je z něho možné zjistit velikost vodního kola ve mlýně. Kolo mělo průměr 5 m 40 cm a široké bylo 1 m. Ve mlýně se tehdy nalézalo jedno francouzské, jedno české složení a tři válcové stolice. Vodní síla točila pouze jedním strojem a ostatní stroje poháněla síla parní.
    V roce 1930 byl mlýn parní, měl 1 Francisovu turbínu o výkonu 8,5 HP (již nebyla v provozu)
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 byl mlýn parní, měl 1 Francisovu turbínu o výkonu 8,5 HP.
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 byl mlýn parní, měl 1 Francisovu turbínu o výkonu 8,5 HP.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popis1909: 1 kolo prům. 5,4 m, šířka 1 m
    Typparní stroj, lokomobila
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popiszmíněn 1909
    Typparní stroj, lokomobila
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popiszmíněn 1909
    Historické technologické prvky
    • pytlový výtah | Počet:
    • pytlový skluz - interiér | Počet:
    • AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesněníPraha , str. 37
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesněníPraha , str. 37
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet
     NázevTuchoměřice
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněnírok 1932 - Kněžívka
     Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Tuchom%C4%9B%C5%99ice
     Datum citace internetového zdroje29.12.2014
     AutorInternet
     NázevVe slepejich mlynarskeho krajanka 3
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.geocaching.com/geocache/GC45H16_ve-slepejich-mlynarskeho-krajanka-3?guid=68c1c61e-b889-4a08-9539-8358d5ee1677
     Datum citace internetového zdroje30. 12. 2014
     Autorautor neznámý
     NázevUrbexers 12. - opuštěný mlýn
     Rok vydání2017
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=mUrHP6mGCRk&fbclid=IwAR3vacMF3o_B1cfN6l5kSKj_Pyi315A6pw6_dXwgwyL8_j6EmCz7LRZ2ewM
     Datum citace internetového zdroje07 2020
     AutorPetr Jirásek
     NázevMlýny na Únětickém potoce
     Rok vydání2009
     Místo vydáníTuchoměřice
     Další upřesněnís. 22-27

     Žádná položka není vyplněna

     Z portálu Geocaching.com:

     Mlýn na tomto místě je bezpochyby doložen již roku 1410. V r. 1729 se o něm píše jako o bývalém panském mlýně. V roce 1865 se uvádí jako mlýn Josefa Šebka o dvou složeních českých. Z 1. března 1911 je zápis, že vyhořel mlýn Václava Šebka v Kněžívce. To jen tak pro začátek. A přestaňte se třást, kdeže je ta keš. Čeká na Vás a nebude to žádná růžolice, ještě prchnout můžete.

     Na OÚ se nalézá dodnes zápis z 3. listopadu 1909, který je pro nás velmi důležitý. Je z něho možné zjistit velikost vodního kola ve mlýně. Kolo mělo průměr 5 m 40 cm a široké bylo 1 m. Ve mlýně se tehdy nalézalo jedno francouzské, jedno české složení a tři válcové stolice. Vodní síla točila pouze jedním strojem a ostatní stroje poháněla síla parní.
     Po požáru roku 1911 došlo k výstavbě nového mlýna Václavem Šebkem do podoby, která je vidět na přiložené historické pohlednici hore. Vidíte? Tak vidíte!

     Po roce 1920 na mlýn nastupuje mladá rodina Prchalova. Mlýn získali dnes již nejasnou výměnou s rodinou Šebkovic (příbuzní? Dobří známí? Kamarádí) za větší dům v Praze na Smíchově a mlýn na Pátku. Václav Šebek je uveden v kronice obce Pátek, nebot roku 1924 do svého velkého mlýna zavedl první telefon v obci. Pan Prchal zemřel roku 1922 na zápal plic a vdova s malými dětmi hledala správce mlýna. Z obrovského počtu nabídek si vybrala pana Čeňka Baláka. Později se vzali a mlýn vedli pod starou firmou Prchalův mlýn. Pan Čeněk Balák mlýn dále zveleboval a rozšiřoval. Na obecním úřadu Tuchoměřice je dodnes zachován velký plán na vyzdívku kotle o 70 m2 výhřevné plochy 10 atm. z 28. 5 pro p. Baláka. Dále je zde na OÚ žádost z dubna 1927, kde žádá o povolení překlenutí potoka, aby mohl rozšířit dvůr a vystavět kanceláře, garáže a prádelnu. Původní obytné stavení, kolmé k budově mlýna, nechal zbourat. U mlýna byla zřízena i pekárna, ale pro stížnosti pekařů byla v roce 1936 zrušena. Za mlýnem byl rybník Balačka a za rybníkem pod svahem dům p. Chmelaře. Z domu možná vedla chodba na Okoř, jiní říkají, že tam byl pouze chlívek. Dnes zde dům není, ale ve stráni je opravdu klenba. Pamětníci říkají, že mlýn poháněla parní turbína a někteří říkají, že dvojpístový parní stroj.

     Pan Čeněk Balák mlýn někdy v letech 1937-1938 předal dědici a zároveň i nevlastnímu synovi panu Václavu Prchalovi. Pan Čeněk Balák zůstal ve mlýně a pomáhal novopečenému mlynáři V. Prchalovi. Nyní zde vylíčím zkrácený životní příběh p. Čeňka Baláka... O generálech, králích a jiných potentátech se píší knihy, ale jak je zřejmé, i život řadového občana by vydal na knihu. Jako hulán šel do 1. světové války a cílevědomě chtěl přeběhnout a přeběhl na ruskou stranu. S legiemi byl na magistrále a vrátil se až v roce 1920. Jeho činnost ve mlýně byla již popsána. Asi v roce 1936 se ve mlýně objevila cikánka a věštila mu z ruky, že ho vidí jako kostlivce, že bude těžce nemocen, bude pracovat pod zemí, že bude mít hlad, bude zavřený a přijde o všechen majetek atd. Ve 2. světové válce se zapojil do odboje a i moučnými výrobky ze mlýna pomáhal občanům. Nutno říci, že za války se zde mlelo pro lidi navíc za úřední cenu 4,20/kg, i když cena na černém trhu byla až 100 korun. Bylo dále nutné mít promyšlený postup s lístky na mouku, aby někdo při zadržení s moukou nedostal mlynáře do koncentráku. I mnoho let po válce lidé na mlynáře Prchala i Baláka v dobrém vzpomínali. Ani jedno křivé slovo...

     V roce 1942 byla ve mlýně provedena prohlídka asi 17 esesáky a p. Balák byl odvezen do Pečkárny na výslech. Výslech prošel a esesáci poslali dopis, který byl na počátku nepříjemností starostovi obce Kněžívka p. Rozsypalovi. Ten spolu s p. Balákem a dalšími důvěryhodnými občany porovnáním písma určili udavače. Byl to p. XXX, udání na spoluobčany psal pod jménem J. Volepšík. Dodávám, že mnohé občany Kněžívky a Tuchoměřic před zatčením zachránil místní listonoš p. Kolařík. Když vybíral poštovní schránku na hostinci u Šenfeldrů v Kněžívce č. p. 227 a našel dopis s adresou na gestapo, nedovoleně a protiprávně jej donesl na obecní úřad Tuchoměřice. Zde jej odvážný tajemník p. Pašta rozlepil. Když přečetli obsah, listonoš z udání omdlel a p. Pašta dopis okamžitě spálil. P. Pašta přišel do obce po Mnichovu jako vyhnanec z pohraničí a postavil si v Kněžívce dům č. p. 297.

     Pan Balák Čeněk se z Pečkárny od výslechu vrátil, ale gestapo ho sledovalo a smyčka se utahovala. Jeden člen odboje byl zadržen a pan Balák byl známými varován, že bude zatčen. Snažil se zatčení uniknout. Dojednal si zatčení z malého důvodu v Praze v kavárně na Senovážném náměstí na 15. ledna 1943 od české policie. Když jej čeští policisté vyváděli, tak ve dveřích ho zadrželo gestapo. Po Pečkárně prošel Osvětim, krátce Buchenwald, nejhorší peklo na zemi tábor Dora a po evakuaci Dory následoval Bergen Belsen, kde byl osvobozen kanadskými vojáky. Protože byl osvobozen v dubnu a u nás vládli ještě Němci, dostal se s bývalými spoluvězni do Belgie, kde vstoupil do československého vojska a domů přišel 31. května 1945 v anglické uniformě. Svému udavači se nemstil, ač byl k tomu vyzýván i místními občany. Jako důvod udával, že hrůzy už viděl a zažil dost!

     Rodina pana Č. Baláka již v roce 1946 přesídlila do Prahy 6. Po návratu v roce 1945 byl těžce nemocen a nemohl pracovat. Věštba cikánky byla tedy správná. Zemřel 5. února 1968. Mlýn tedy pod vedením p. Václava Prchala přečkal druhou světovou válku. Po celou dobu provozu zaměstnával více lidí - topiče, strojníka, účetního, řidiče atd. Melivo se přiváželo ze železničního nádraží Středokluky a od hospodářů. Pak ale přišel únor 1948 a znárodnění. Rodina pana V. Prchala musela opustit mlýn do 24 hodin jen s minimem věcí. Prošli několika JZD, až koupili dům v Rakovníku, kde potomci žijí dodnes. Pan V. Prchal zde byl předsedou numismatiků a ctěný občan.

     Mlýn po několikaleté přestávce šrotoval, až do roku 1990 v něm byla mísírna krmiv pro okolní JZD. Nezapomeňte se podívat také na fotky z interiéru dostupné mezi obrázky ve fotogalerii..

     Po roce 1990 mlýn převzal restituent p. V. Prchal. Na mlýnu však vázl velký dluh za obrovské násypky nově postavené na dvoře, jejichž splácení bylo po restituentu vyžadováno. Navíc se do přízně již starých pána a paní Prchalových vetřel český emigrant žijící ve Švýcarsku. To přimělo p. Prchala mlýn prodat. Ve mlýně noví majitelé údajně chtěli mlít koření, ale mlýn dopadl tak, jako většina, ba možno říci všechna, po roce 1990 provedená privatizace v ČR. Vše cennější bylo odvezeno, prodáno, železo do šrotu, hotovo, dvacet. Tak dopadl veškerý český průmysl. Vše úmyslně zavřené, zničené, tak dopadlo také veškeré české zemědělství, cukrovary, hutě a veškerá velkovýroba. Vše zničeno a rozkradeno!     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     29.12.2014 22:06 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 6.8.2023 16:21
     Radomír Roup (Radomír Roup) 11.6.2018 19:34
     doxa (Jan Škoda) 25.3.2024 18:07