Podezíravost považuje bílého psa za mlynářského pacholka.
(německé přísloví)

Obchodní mlýn - Ladislav Koťan, Horní mlýn

Obchodní mlýn - Ladislav Koťan, Horní mlýn
163
T. G. Masaryka
Týniště nad Orlicí
517 21
Rychnov nad Kněžnou
Týniště nad Orlicí
50° 9' 13.6'', 16° 4' 57.0''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Pěkně dochovaný historický mlýn v Týništi nad Orlicí, založený kol. r. 1600, přes 300 let v držení rodu Koťanů. Mlýn je vyobrazen již na I. vojenském mapování.
1 km od kostela v Týništi
Alba
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

před 1575 majitel panství Haugwitz zamýšlel postavit v těchto místech mlýn, ke stavbě však nedošlo, jelikož 1575 prodal panství České komoře

Postaven kol. 1600 za Oppersdorfů, kteří panství odkoupili od České komory, jako v pořadí třetí mlýn v Týništi na struze v Sítinách.  Aby se zvýšil spád, byla část struhy přeložena směrem k Podboři.

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Za Oppersdorfů byl mlýn pronajímán, nájemce Pavel Koťan.

1696 hrabě Šternberk mlýn prodal "na věčný nájem"

1848 mlýn přechází do trvalého vlastnictví

(historii doplnil jšk)

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1930 majitel Ladislav Koťan

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Koťan

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Ladislav Koťan (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • Hlavičkový (firemní) papír
 • visačka na pytel
 • reklama, inzerát
 • razítko
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • raná moderna do roku 1920
  zděná
  vícepodlažní
  Jest to budova jednopatrová, postavená z lomového kamene a z cihel zděná. Půdorys mlýna má tvar obdélníka, mezistropy jsou trámové, s fošnovými podlahami, v každém patře dvěma průvlaky a sloupy podporované. Krov nad budovou tvoří mansardovou střechu s vaznicovou soustavou. Krytina na domě jest eternitová, šedá, hlavní římsa zděná, omítnutá, s vysutými žlaby a odpadními trubami. Hlavní fasáda domu na západní straně umělá, škrabaná, v šedém odstínu, na severní a jižní straně stříkaná. Okenní otvory s orámováním a podokenními profilovanými římsami. Zastavěná plocha mlýna měří 20,25 x 14,10 m
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • dveře
  • okno
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • schodiště
  • střešní nástavba
  • vyskladňovací otvor
  • trámový strop
  • klenba
  • dveře
  • schodiště
   Suterén - do toho jest přístup od hlavního vchodu na západní straně po 6-ti betonových schodech. Suterén nalézá se při jižní stěně mlýnské budovy při náhonu a podlahová plocha jeho měří 18 x 7,9 m. V jižní stěně otvor do místnosti nad náhonem, kde umístěn jest na transmisi setrvačník. Otvorem tímto prochází hnací řemen na kotouč na hlavní transmisi, která jest osazena v suterénu na sedmi betonových hranolovitých základech. Z bezpečnostních důvodů jest přístup ke transmisi zamezen řídkým laťovým hoblovaným plotem 1,25 m vysokým. (http://www.muzeum-tyniste.cz)
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   Popis
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   Popis
   Zaniklý
   • pila
   Nezjištěn
   • jahelka
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   Pila zřízena zároveň s mlýnem.
   po r. 1900 zřízena elektrárnička, v nedávné době obnovena
   • stavidlo
   • náhon
   • turbínová kašna
   • most, propustek
   • turbínový domek
   Stavba vodního díla byla provedena v roce 1916. Přívodní náhon podél mlýna a obytného domu je široký 5,15 m, s betonovým dnem nad stavidly a ukončený štětovou stěnou. Stěny náhonu jsou betonové, při mlýně o síle 50 cm, na straně do dvora silné 80 cm. V betonové kašně jsou dvě turbíny s horizontální hřídelí, které se nachází pod strojovnou. Betonový přívodní náhon nad turbínou je 11,50 m dlouhý. Turbínová kašna a komora pro hřídel provedená z betonu má obestavěný prostor 12 x 6,5 x 5,7 m. Přívodní náhon pro vodní dílo je přiváděn od Častolovic. Strojní zařízení je na výkon 65 HP.(http://www.orlickytydenik.cz/v-tynisti-chatra-obchodni-mlyn/)
   Na mlýnském náhonu měl Koťanův mlýn 4 podíly.
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   Popisz roku 1910
   1930: 1 turbína Francis, průtok 1,576 m3/s, spád 3,6 m, výkon 55,2 HP
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   Popisz roku 1910
   1930: 1 turbína Francis, průtok 1,576 m3/s, spád 3,6 m, výkon 55,2 HP
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet:
    • šnekový dopravník | Počet:
    • pytlový skluz - exteriér | Počet:
    • AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl v republice Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 04 (Hradec Králové), s. 19
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl v republice Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 04 (Hradec Králové), s. 19
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorLibor Koldínský a kol.
     NázevTýniště nad Orlicí, město v lesích
     Rok vydání2002
     Místo vydáníTýniště nad Orlicí
     Další upřesněnís. 166-181
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Ostatní

     Vytvořeno

     7.5.2016 19:49 uživatelem lmuller

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 25.8.2017 14:47
     Radomír Roup (Radomír Roup) 23.6.2018 10:27
     Bohuslav Obst (Bohuslav Obst)
     doxa (Jan Škoda) 12.2.2024 17:49