Lépe pohánět osla, než sám nosit pytle.
(dánské přísloví)

Borský, Čejkovský, Štohanzlovský mlýn

Borský, Čejkovský, Štohanzlovský mlýn
17
Polná
588 13
Jihlava
Polná
49° 30' 4.6'', 15° 42' 31.6''
Mlýniště bez mlýna
Borský mlýn nazývaný mlýnem Čejkovským či Štohanzlovským klapával severozápadně od města u rybníku Bor v krásném zalesněném údolí říčky Šlapanky. Nalezená historie vede až k roku 1618.
V r. 1940 mlýn utichl a o deset let později začal chátrat a byl postupně rozebrán. Nyní je z něj pouze zřícenina u které se nachází rekreační objekt. Lokalita u Borského mlýna byla vyhlášena Evropsky významnou oblastí.
1.5km od Polné
Šlapanka
volně přístupný

Obecná historie:

Borský mlýn nazývaný mlýnem Čejkovským či Štohanzlovským klapával severozápadně od města u rybníku Bor v krásném zalesněném údolí říčky Šlapanky. Podle urbáře z roku 1636 byl o třech kolech. V roce 1688 měl čtyři složení a stupárnu. Dne 30. června 1769 koupil mlýn od polenské vrchnosti Jakub Čejka za 400 zlatých a 120 zlatých zákupní činže. Mletím náležely do Borského mlýna vesnice Německý Šicendorf, Horní Věžnice, Brzkov a Kamenná. Vedle mlýna stával ve II. polovině 18. století tzv. mlýn tabační, kde se patrně šrotovaly tabákové listy k výrobě šňupavého tabáku. V roce 1825 byl tabační mlýn zrušen a místo něho postavena pila. Podle dalších historických záznamů byl v roce 1841 ve vlastnictví Františka Čejky, v roce 1870 byl v Boru mlynářem jakýsi Hájek a od roku 1916 byl vlastníkem Jan Štohanzl. Mlynář Hájek začal vedle mletí obilí i s primitivní výrobou škrobu z brambor. Štohanzlova podnikavá rodina od roku 1916 dosavadní způsob výroby zdokonalovala a v roce 1930 měli již synové Jana Štohanzla Josef a Jindřich velké hospodářství, mlýn, škrobárnu a pilu. Vodního toku později využili ke zřízení malé vodní elektrárny pro dodávku energie k pohonu strojů, zařízení i světla. Silná konkurence ve výrobě škrobu byla příčinou zastavení této výroby v roce 1940. O rok později byl ukončen i provoz pily a mlýna. Pamatuji se, když jsme tam za války přivezli k semletí obilí za vejmelné – což byl poplatek za mletí. Bylo tam teplo a útulno, mlýn voněl obilím a moukou. Po zastavení mlýna jeho poslední vlastníci Josef a Jindřich Štohanzlové, oba staří mládenci, na svém hospodářství jen živořili. Tento stav trval až do jejich úmrtí v roce 1950 a 1951. V kouzelném údolí, kam příjemná procházka Pojmannovou stezkou od města trvá jen půl hodiny, místo veselého klapotu mlýna, se rozhostilo ticho. V padesátých letech Borský mlýn obydlel podivín, bývalý farář na penzi Varhánek se svou hospodyní, která o něj ve stáří obětavě pečovala. V zastřešených hospodářských objektech byla v polovině 60. let uskladněna již nepoužívaná, historická technika polenských hasičů. Zubem času a neudržováním byla znehodnocena a část rozebrali a odnesli nenechaví lidé. Škoda, mnohé ze starých stříkaček by dnes byly ozdobou leckterého muzea. Později mlýn již jenom pustnul. Dnes ho připomíná pouze velké mlýnské kolo, které zde zůstalo ponecháno jako památka v blízkosti rekreačního stavení.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1636 byl o třech kolech

1688 měl čtyři složení a stupárnu

30. června 1769 koupil mlýn od polenské vrchnosti Jakub Čejka za 400 zlatých a 120 zlatých zákupní činže.

Mletím náležely do Borského mlýna vesnice Německý Šicendorf, Horní Věžnice, Brzkov a Kamenná.

Vedle mlýna stával ve II. polovině 18. století tzv. mlýn tabační, kde se patrně šrotovaly tabákové listy k výrobě šňupavého tabáku.

1825 byl tabační mlýn zrušen a místo něho postavena pila.

1841 ve vlastnictví Františka Čejky

Stárek mlýna Josef Burda svědčil v procesu s Hilsnerem. (RR)

1870 byl mlynářem Hájek,vedle mletí obilí začal i s primitivní výrobou škrobu z brambor.

 

od roku 1916 byl vlastníkem Jan Štohanzl.

1930 mlýn, pila a škrobárna Jan Štohanzl

1930 měli synové Jana Štohanzla Josef a Jindřich velké hospodářství, mlýn, škrobárnu a pilu.  Vodního toku později využili ke zřízení malé vodní elektrárny pro dodávku energie k pohonu strojů, zařízení i světla.

Silná konkurence ve výrobě škrobu byla příčinou zastavení této výroby v roce 1940. O rok později byl ukončen i provoz pily a mlýna.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Po zastavení mlýna jeho poslední vlastníci Josef a Jindřich Štohanzlové, oba staří mládenci, na svém hospodářství jen živořili. Tento stav trval až do jejich úmrtí v roce 1950 a 1951.

V padesátých letech Borský mlýn obydlel podivín, bývalý farář na penzi Varhánek se svou hospodyní, která o něj ve stáří obětavě pečovala.

V zastřešených hospodářských objektech byla v polovině 60. let uskladněna již nepoužívaná, historická technika polenských hasičů. Zubem času a neudržováním byla znehodnocena a část rozebrali a odnesli nenechaví lidé.

Později mlýn již jenom pustnul.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Štohanzl
 • Čejka
 • Hájek

Historie mlýna také obsahuje:

1769  Jakub Čejka

1841 František Čejka

1870 Hájek

1916-1930 Jan Štohanzl

1939 - Josef Štohanzl (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   venkovský
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • předbělohorské období do roku 1620
   zděná
   vícepodlažní
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1688 4 složení a stoupa
     Zaniklý
     • pila
     • jiné
     Při mlýně bývala pila, stoupa a vyráběl se tam elektrický proud. Tabační mlýn
     1930 mlýn, pila a škrobárna
     • náhon
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Popis1636: 3 kola
     1930: 4 kola na svrchní vodu, hltnost 0,099 a 0,146 m3/s, spád 4 m, výkon 5,1 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Popis1636: 3 kola
     1930: 4 kola na svrchní vodu, hltnost 0,099 a 0,146 m3/s, spád 4 m, výkon 5,1 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorIng. Milan Šup
     NázevMlýny a mlynáři na Polensku
     Odkazhttps://www.kzhp.cz/clanek/mlyny-a-mlynari-na-polensku-cast-i-ing-milan-sup-33
     Datum citace internetového zdroje11 2020
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 03 (Čáslav), s. 24

     Místo uložení
     Název fondu
     Název archiválie
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura
     Místo uložení
     Název fondu
     Název archiválie
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura

     Historie mlýna byla čerpána ze sbírek Klubu za historickou Polnou na webu KZHP.CZ a dále za pomoci přátel z Polenského muzea.

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Vytvořeno

     30.5.2013 22:29 uživatelem kovaříček (Adam Dočekal)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 25.9.2013 12:52
     Radomír Roup 17.6.2018 19:54
     doxa (Jan Škoda) 16.11.2020 14:05