Mlynář nekrade, každý mu řekne: vezmi si napřed mé.
(baden-württemberské přísloví)

Nový mlýn; Frauenmühle

Nový mlýn; Frauenmühle
9
Nedamov
47201
Česká Lípa
Nedamov
50° 31' 50.9'', 14° 33' 46.8''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál u skály, do níž byla vytesána část jeho prostor. Dnes se zachovaly tyto skalní místnosti a poměrně dobře patrný náhon, který přiváděl vodu na kolo seshora.
Uvádí se jako samota Frauenmühle nebo také Fraumühl.
Mlýn měl č. p. 9 (RR).

Při silnici pod obcí Panská Ves
Nedamovský potok
volně přístupný

Obecná historie:

Pozůstatky po skalním mlýnu lehce najdeme u silnice poblíže vodárny v Nedamově.
Mlýn je v matrikách uváděn jako samota Frauenmühl či Fraumühl.
Studánka pod skalou, v místě stavby, je dodnes používána.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1402 dva mlýny pod Březnicí (pozd. hospodářským dvorem Březinka)

součást panství Nový Berštejn

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1714 přiznávací fase Tereziánského katastru: Nový mlýn s 1 kolem na stalé vodě

1760-1764 1. vojenské mapování: Frauenmühle

1785 Josefinský katastr: Frauenmühle

1816 s 1 kolem

1843 Anton Bunzmann, mlýn s 1 složením

zánik kol. 1900

1913 na mlýništi postavena čerpací stanice vodovodu

u mlýniště vztyčen pomník padlým v I. sv. válce

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Bunzmann
 • Ritschel

Historie mlýna také obsahuje:

-1772 Jan Antonín Ritschel

1843 Antonín Bunzmann

Ritschel, Johann Anton; *22.6.1722, +16.5.1772
*: http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-6fc8&scan=987bef014f9b4221ac2041d6ca170cd4
+: http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-6f91&scan=c2ca91b3608a48b38eb75cf54e4f9f9d
Citace: "Müller Meister aus Frau Mühl"

 

(L. Mehl)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
    Ze mlýna dochovány pouze nepatrné zbytky základů v okolí lednice. Zdi ve svahu na lednicí patrně jen podchycovaly terén, popř. sloužily jako opora pro vantroky. Za mlýnem se nacházely hospodářské přístavby, částečně zapuštěné do lomové stěny, zachovány kapsy trámové konstrukce a otisky trámů pultové střechy. Ve stěně umístěny zprava studánka, policová nika, drobný sklep a zcela vlevo chlév. Dále se lomová stěna, datovaná 1818 a 1880 lomí do pravého úhlu. Další lomy ve svahu na stanovištěm obsluhy stavidel a nad náhonem datovány nápisem 1840.
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • prostup pro hřídel vodního kola
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     • normální znamení
     • akumulační nádržka
     • odtokový kanál
     • lednice
     Náhon dlouhý něco přes půl kilometru začíná v Nadamově u rozcestí na Plešivec a Panskou Ves. Úzké koryto vlevo od cesrty na Plešivec přepaženo stavidlovým jezem, po kterém jsou dochovány torza nábřežních ídek, které ale pocházejí až z doby mladších úprav, kdy vodní dílo využívala čerpací stanice vodovodu. Potok napájela zejména voda z přítoku z rokle u Plešivce. Stavidlo zadržovalo vodu natékající do náhonu, který odbočoval na pravý břeh potoka. Zprvu vede po louce, později ke konci těsně u paty skal. V místech, kde přechází do zalesněné části, je široké koryto již velmi dobře patrné. Celková délka náhonu činí 575 m. Zhruba od poloviny trasy je pravý břeh sekaný do pískovcového skalnního podloží, levý břeh je vyzděný do výšky cca 0,5 m. Na konci se náhon rozšiřuje do podoby menší úzké nádrže. Odtoková část je doplněna vodním zámkem s betonovými zdmi, potrubím a dvoukomorovým přepadem do čerpací stanice. Vodní zámek má dochovaná česla a vpouštěcí stavidlo s kovovým rámem a dřevěnou pokenicí. Betonové zdi náhonu pokračuji ještě necelých 10 m za vodní zámek. Dále následuje otevřené koryto, vymezené na pravé straně skalním masívem., na skalní stěně je vysekáno číslo 8515 (?) O několik metrů se nachází vodní cejch v podově trojúhelníku postaveného na špičku, kovová deska pod ním chybí.
     Náhon končí na hraně terénního zlomu a koryto se v těchto místech rozděluje. Hlavní tok je zalomen šikmo vlevo a ukončen dráží pro satvidlo. Na něj nespíše navazovaly dřevěné vantroky, které musely pokračovat po svahu prudce dolů do lednice. Před vpouštěcím stavidlem do vantrok z náhonu odbočuje vpravo jalový přepad, ten prochází dnem přilehlé čtvercové skalní prostory, pod její obvodovou stěnou a prudce spadá podél skalního výchozu do oválného vývařiště za lednicí. Pečlivě přisekané stěny skalní místnosti jsou pojednány zdobnými rámci slepých oken, v nároží stojí pilastry, zřícený strop z pískovcových desek byl zapuštěn do drážky v obvodových stěnách. Pravděpodobně se jednalo o stanoviště obsluhy stavidel.
     Zachováno torzo hluboké lednice, zděné z velkých pískovcových kvádrů. Na západní straně je lednice ukončena torzem klenutého pásu z kvádrů, který mohl sloužit zároveň i jako mostek k studánce a vývařišti jalového přepadu.
     Zajímavé jsou místy dochované rozvody (voda tekla v potrubí?)
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMiroslav Kolka
     NázevTechnická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí
     Rok vydání2014
     Místo vydáníLiberec
     Další upřesněnís. 178-182
     AutorMiroslav Kolka
     NázevTechnická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí
     Rok vydání2014
     Místo vydáníLiberec
     Další upřesněnís. 178-182

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     22.10.2012 19:01 uživatelem Vladimír Kraus

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 20.11.2021 17:30
     Radomír Roup (Radomír Roup) 16.1.2016 17:48
     doxa (Jan Škoda) 22.11.2023 17:15